Giáo án Tiếng việt Lớp 3 - Bài 25A: Xem hội thật là vui!

docx 2 trang Diệp Đức 04/08/2023 330
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng việt Lớp 3 - Bài 25A: Xem hội thật là vui!", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_tieng_viet_lop_3_bai_25a_xem_hoi_that_la_vui.docx

Nội dung text: Giáo án Tiếng việt Lớp 3 - Bài 25A: Xem hội thật là vui!

  1. Bài 25A: Xem hội thật là vui! I. Mục tiêu - Đọc hiểu câu chuyện Hội vật. - Nói những điều em biết về một ngày hội. A. Hoạt động cơ bản Nhiệm vụ 1. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Việc 1: Em quan sát tranh. Việc 2: Em trả lời các câu hỏi. - Tên hội là gì? - Em đoán xem hội diễn ra ở đâu? Nhiệm vụ 2: Nghe thầy cô đọc câu chuyện: Hội vật ( Em đọc cho người thân nghe) Nhiệm vụ 3:Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A Việc 1: Em đọc yêu cầu. Việc 2: Em nói từ giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ngữ ở cột A. Việc 3: Em chia sẻ kết quả với người thân. Nhiệm vụ 4: Thay nhau đọc đoạn sau: Việc 1: Em đọc yêu cầu bài.
  2. Việc 2: Em đọc đoạn văn. Ngay nhịp trống đầu, / Quắm đen đã lăn xả vào ông Cản Ngũ. // Anh vờn bên trái, / đánh bên phải, / dứ trên, / thoắt biến, / thoắt hóa khôn lường. // Trái lại, / ông Cản Ngũ có vẻ lớ ngớ, / chậm chạp. // Hai tay ông lúc nào cũng dang rộng, / để sát xuống mặt đất, // xoay xoay chống đỡ // Keo vật xem chừng chán ngắt.// Việc 3: Em đọc cho người thân nghe. Nhiệm vụ 5. luyện đọc ( em đọc bài và chia sẻ với người thân ) Nhiệm vụ 6: Thảo luận để trả lời câu hỏi: Việc 1: Em đọc yêu cầu bài. Việc 2: Em trả lời câu hỏi. Ai là người chiến thắng trong hội vật? Việc 3: Em chia sẻ kết quả với người thân B. Hoạt động thực hành 1. Thảo luận để trả lời câu hỏi: Việc 1: Em đọc yêu cầu bài. Việc 2: Em trả lời các câu hỏi. Câu 1: Tìm những chi tiết miêu tả cảnh nhộn nhịp của sới vật? Câu 2: Cách đánh của ông Cản Ngũ và quắm Đen có gì khác nhau? Câu 3: Việc ông Cản Ngũ bước hụt đã làm thay đổi keo vật như thế nào? Câu 4: Theo em, vì sao ông Cản Ngũ thắng? Việc 3: Em chia sẻ kết quả với người thân