Giáo án Tiếng việt Lớp 3 - Bài 26B: Những ngày hội dân gian

docx 4 trang Diệp Đức 04/08/2023 992
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tiếng việt Lớp 3 - Bài 26B: Những ngày hội dân gian", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxtieng_viet_lop_3_bai_26b_nhung_ngay_hoi_dan_gian.docx

Nội dung text: Giáo án Tiếng việt Lớp 3 - Bài 26B: Những ngày hội dân gian

  1. Bài 26B: Những ngày hội dân gian I. Mục tiêu: - Kể được câu chuyện Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử. - Củng cố cách viết hoa chữ T. Viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng r / d / gi hoặc từ ngữ có vần ên / ênh. Nghe viết một đoạn văn. - Mở rộng vốn từ về lễ hội. Luyện tập dung dấu phẩy. Nhiệm vụ 1: Xem ảnh và nói về từng bức ảnh. Việc 1:Em đọc yêu cầu bài. Việc 2:Em trả lời các câu hỏi. Mỗi em nói về một bức ảnh theo gợi ý sau: + Ảnh cho em biết về ngày hội nào? + Trẻ em trong ảnh đang làm gì? + Em đã tham dự ngày hội này chưa? + Ngày hội đó có gì vui? Việc 3: Em chia sẻ kết quả với người thân. Nhiệm vụ 2: Xem các tranh dưới đây và chọn tên đoạn truyện phù hợp với mỗi tranh. Việc 1:Em đọc yêu cầu bài. Việc 2:Em đặt tên cho từng tranh. Việc 3: Em chia sẻ kết quả với người thân. Tên đoạn truyện: + Cuộc gặp gỡ kì lạ. + Truyền nghề cho dân. + Uống nước nhớ nguồn. + Tình cha con.
  2. Nhiệm vụ 3: Kể chuyện theo tranh Việc 1: Em kể từng đoạn câu chuyện. Việc 2: Em kể lại cả câu chuyện Việc 3: Em kể lại câu chuyện cho người thân nghe. B. Hoạt động thực thành Nhiệm vụ 1: Chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho từ ngữ ở cột A. Việc 1: Em đọc yêu cầu bài. Việc 2: Em nối nghĩa ở cột B với từ ở cột A. Việc 3: Em chia sẻ kết quả với người thân. Nhiệm vụ 2: Thảo luận, tìm tên một số lễ hội (hội), hoạt động trong lễ hội (hội) và viết vào bảng nhóm. Việc 1: Em đọc yêu cầu bài. Việc 2: Em tìm tên lễ hội , hoạt động trong lễ hội và viết vào bảng sau. Việc 3: Em chia sẻ kết quả với người thân. Tên lễ hội ( hội ) Tên hoạt động trong lễ hội ( hội ) M : Lễ hội đền Hùng M : Thắp hương, tưởng niệm,
  3. Nhiệm vụ 3: Nghe - viết đoạn văn trong bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử ( từ sau khi đã về trời đến hết ). Việc 1: Em đọc lại đoạn (từ sau khi đã về trời đến hết ). Việc 2: Em gạch chân dưới từ mình viết còn sai. Việc 3: Em nhờ người thân đọc – em viết Bài viết Nhiệm vụ 4 : Em nhờ người thân soát lỗi và sửa bài. Nhiệm vụ 5: Thảo luận, viết vào bảng nhóm: a. Tên các đồ vật, con vật bắt đầu bằng r, d, gi Bắt đầu bằng r Bắt đầu bằng d Bắt đầu bằng gi rổ, dế, . giường, Việc 1: Em đọc yêu cầu bài. Việc 2: Em tìm và viết vào bảng. Việc 3: Em chia sẻ kết quả với người thân. Nhiệm vụ 6: Em viết vào vở theo mẫu Việc 1: Em đọc yêu cầu bài. Việc 2: Em viết vào vở. Việc 3: Em chia sẻ kết quả với người thân. Nhiệm vụ 7: Làm bài tập trong phiếu học tập Việc 1: Em đọc yêu cầu bài. Việc 2: Em điền dấu phẩy vào những câu sau Đọc những câu văn sau, đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp - Vì thương dân Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, nuôi tằm dệt vải. - Tại thiếu kinh nghiệm nôn nóng và coi thường đối thủ, Quắm Đen đã bị thua. - Nhờ ham học ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời Lê Quý Đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa. Việc 3: Em chia sẻ kết quả với người thân