Giáo án Toán Lớp 3 - Bài 66: Thực hành xem đồng hồ - Năm học 2019-2020 - Võ Thị Thanh Tuyền

docx 5 trang Diệp Đức 04/08/2023 260
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 3 - Bài 66: Thực hành xem đồng hồ - Năm học 2019-2020 - Võ Thị Thanh Tuyền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_toan_lop_3_bai_66_thuc_hanh_xem_dong_ho_nam_hoc_2019.docx

Nội dung text: Giáo án Toán Lớp 3 - Bài 66: Thực hành xem đồng hồ - Năm học 2019-2020 - Võ Thị Thanh Tuyền

  1. Người viết : Võ Thị Thanh Tuyền Ngày viết : 09/04/2020 Bài 66: Thực hành xem đồng hồ I. Mục tiêu Em biết: - Xem giờ chính xác đến từng phút. - Nhận biết được về thời gian( phân biệt thời điểm, khoảng thời gian). - Xem giờ ở các đồng hồ( cả mặt đồng hồ có ghi số La Mã và đồng hồ điện tử). - Thời điểm làm việc hằng ngày cho phù hợp. A. Hoạt động cơ bản Nhiệm vụ 1: Cùng đọc bài: "Tích tắc - tích tắc". Việc 1: Em đọc yêu cầu bài. Việc 3: Em đọc bài thơ. Việc 3: Em đọc lại cho người thân nghe. Tích tắc - tích tắc, đồng hồ luôn nhắc Học, chơi, ăn, ngủ, đồng hồ thầm nhắc: Từng phút, từng giờ, quý hơn vàng ngọc 2. Thảo luận để trả lời câu hỏi: Việc 1: Em đọc yêu cầu bài. Việc 2: Em quan sát đồng hồ và nêu đồng hồ chỉ mấy giờ, mấy phút. a. Đồng hồ chỉ mấy giờ, mấy phút?
  2. b. Trong các đồng hồ trên, đồng hồ nào có thể đọc giờ kém? Nêu cách đọc? Nhiệm vụ 3: Em quan sát kĩ đồng hồ rồi đọc giờ, phút ghi bên dưới (sgk). Việc 1: Em quan sát các đồng hồ trên. Việc 2: Em đọc giờ phút trên các đồng hồ. Việc 3: Em chia sẻ kết quả với người thân. Nhiệm vụ 4: Quan sát và nói cho nhau nghe: Trong tranh bạn Tùng đang làm gì? Vào lúc nào? Việc 1: Em quan sát các đồng hồ trên. Việc 2: Em ghi giờ phút trên các hình. Việc 3: Em chia sẻ kết quả với người thân.
  3. B. Hoạt động thực hành Nhiệm vụ 1: Quan sát các đồng hồ để trả lời câu hỏi (theo mẫu): Việc 1: Em đọc yêu cầu bài. Việc 2: Em nối đồng hồ với thới gian đúng. Việc 3: Em chia sẻ kết quả với người thân.
  4. Nhiệm vụ 2: Vào buổi chiều hoặc tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian? Việc 1: Em đọc yêu cầu bài. Việc 2: Em quan sát đồng hồ và trả lời câu hỏi. Việc 3: Em chia sẻ kết quả với người thân. Nhiệm vụ 3: Quan sát tranh để điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  5. Việc 1: Em đọc yêu cầu bài. Việc 2: Em quan sát đồng hồ và trả lời câu hỏi. Việc 3: Em chia sẻ kết quả với người thân. Nhiệm vụ 4: Dựa theo kết quả bài 3 để khoanh vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: Việc 1: Em đọc yêu cầu bài. Việc 2: Em quan sát khoanh vào câu đúng. Việc 3: Em chia sẻ kết quả với người thân. a. Buổi sáng, Tú đi từ nhà đến trường hết số phút là: A. 4 phút B. 20 phút C. 15 phút D. 17 phút b. Buổi chiều, Tú đi từ nhà đến sân bóng hết số phút là: A. 10 phút B. 15 phút C. 25 phút D. 30 phút Người viết Duyệt của BGH Võ Thị Thanh Tuyền Lê Ngọc Thanh