Đề kiểm tra học kì I môn Công nghệ Lớp 10 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS - THPT Song Ngữ (Có đáp án)

doc 1 trang Đăng Bình 06/12/2023 470
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I môn Công nghệ Lớp 10 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS - THPT Song Ngữ (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_cong_nghe_lop_10_nam_hoc_2013_2014.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì I môn Công nghệ Lớp 10 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS - THPT Song Ngữ (Có đáp án)

  1. Sở GD – ĐT Bà Rịa Vũng Tàu ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013 – 2014 Trường THCS – THPT Song Ngữ MÔN : CÔNG NGHỆ 10 o Thời gian : 45 phút Câu 1(2,0đ): Dựa vào cơ sở khoa học nào mà người ta nuôi cấy mô tế bào để tạo cơ thể cây trồng mới? Câu 2(2,0đ): Theo em làm thế nào để tăng được độ phì nhiêu? Vì sao? Câu 3(2,0đ): Nêu các bước trong qui trình trồng cây trong dung dịch? Câu 4(4,0điểm): Nêu cách sử dụng phân hóa học? Vì sao đề ra cách sử dụng đó? BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2013 – 2014 SỞ GD & ĐT BÀ RỊA – VŨNG TÀU MÔN : CÔNG NGHỆ 10 Thời gian : 45 phút Câu Nội dung Điểm Câu 1 Dựa vào cơ sở khoa học sau người ta nuôi cấy mô tế bào để tạo cơ thể cây trồng mới: 0,4 - Tế bào thực vật có tính toàn năng. 0,4 - Có khả năng sinh sản vô tính để tạo thành cây hoàn chỉnh. 0,4 - Có khả năng phân chia tế bào: tế bào hợp tử phân chia-> tế bào phôi sinh. 0,4 - Có khả năng phân hóa tế bào: tế bào phôi sinh phân hóa -> tế bào chuyên hóa đặc hiệu. 0,4 - Có khả năng phản phân hóa. Câu 2 Để tăng được độ phì nhiêu cho đất cần cải tạo đất. Vì: Cải tạo đất để đất không 2,0 chua, không kiềm, tăng khả năng hấp phụ chất dinh dưỡng, giữ ẩm. Câu 3 Các bước trong qui trình trồng cây trong dung dịch. 2,0 Chuẩn bị dung dịch dinh dưỡng Điều chỉnh độ pH của dung dịch Chọn cây trồng Trồng cây trong dung dịch theo dõi sinh trưởng. Câu 4 Những ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến môi trường: - Gây ô nhiễm môi trường nông sản, làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 0,5 - Gây ô nhiễm môi trường đất, - Gây ô nhiễm môi trường nước. 0,5 - Gây ô nhiễm môi trường không khí. 0,5 Những biện pháp hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật 0,5 - Chỉ dùng khi dịch hại phát triển đến ngưỡng gây hại. - Sử dụng các loại thuốc có tính chọn lọc cao. 0,5 - Sử dụng đúng thuốc, đúng thời gian, đúng nồng độ, đúng liều lượng. 0,5 0,5