Đề kiểm tra học kì I Vật lí Lớp 9 - Đề 1 - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Cự Khối

docx 5 trang thuongdo99 4780
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Vật lí Lớp 9 - Đề 1 - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Cự Khối", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_i_vat_li_lop_9_de_1_nam_hoc_2019_2020_tru.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì I Vật lí Lớp 9 - Đề 1 - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Cự Khối

  1. ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN VẬT LÝ LỚP 9 UBND QUẬN LONG BIÊN NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề 01 Ngày kiểm tra: 06/12/ 2019 Nhóm 1: ( Đề bài gồm 02 trang) I. Trắc nghiệm ( 5 điểm): Trả lời câu hỏi bằng cách ghi ra bài làm chữ cái đầu của đáp án đúng: //Nhận biết Câu 1. Dùng quy tắc nào dưới đây để xác định chiều của lực điện từ? A. Quy tắc bàn tay trái. B. Quy tắc nắm tay trái. C. Quy tắc bàn tay phải. D. Quy tắc nắm tay phải. Câu 2. Để nhận biết một thanh nam châm ta sử dụng: A. một thanh nhựa. B. một thanh sắt C. một thanh đồng. D. một thanh cao su. Câu 3. Theo quy tắc nắm tay phải thì bốn ngón tay hướng theo: A. chiều dòng điện chạy qua các vòng dây. B. chiều đường sức từ. C. chiều của lực điện từ. D. không hướng theo chiều nào. Câu 4. Công thức nào sau đây không áp dụng được cho đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song? I1 R2 A. B. I = I1+ I2. C. R = R1+ R2 D. U= U1=U2. I2 R1 Câu 5. Khi dịch chuyển con chạy hoặc tay quay của biến trở, đại lượng nào sau đây sẽ thay đổi? A. Chiều dài dây dẫn của biến trở. Đề 796 - Trang 1 / [ ]
  2. B. Nhiệt độ của biến trở. C. Tiết diện dây dẫn của biến trở. D. Điện trở suất của dây dẫn làm biến trở. Câu 6. Trong đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp công thức nào sau đây sai ? A. R = R1 + R2 B. U = U1 + U2 C. U = U1 = U2 D. I = I2 = I2 Câu 7. Hai dây dẫn được làm cùng một vật liệu, có cùng tiết diện, dây thứ nhất dài hơn dây thứ hai 4 lần. Hỏi dây thứ nhất có điện trở gấp mấy lần dây thứ hai? A. 8 lần B. 4 lần C. 10 lần D. 16 lần Câu 8. Một đoạn mạch có điện trở R được mắc vào hiệu điện thế U thì dòng điện chạy qua nó có cường độ I và công suất điện của nó là P. Điện năng mà đoạn mạch này tiêu thụ trong thời gian t được tính theo công thức nào dưới đây? A. A= P2/R B. A= RIt C. A= UIt D. A= (P.t)/R Câu 9. Phát biểu nào đúng với nội dung định luật Ôm ? A. Cường độ dòng điện trong dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn. B. Cường độ dòng điện trong dây dẫn tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây và tỉ lệ thuận với điện trở của dây dẫn. C. Cường độ dòng điện trong dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây và không phụ thuộc điện trở của dây dẫn. D. Cường độ dòng điện trong dây dẫn tỉ lệ với hiệu điện thế giữa hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn. Câu 10. Từ trường không tồn tại ở đâu? A. Xung quanh dòng điện. B. Xung quanh trái đất. C. Xung quanh nam châm. D. Xung quanh điện tích đứng yên. Câu 11. Trong định luật Jun-Lenxơ thì điện năng đã được biến đổi thành dạng năng lượng nào? A. Cơ năng. B. Quang năng. C. Động năng D. Nhiệt năng. Câu 12. Nếu giảm hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn đi 2 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này thay đổi như thế nào? Đề 796 - Trang 2 / [ ]
  3. A. Tăng 4 lần. B. Tăng 2 lần. C. Giảm 2 lần. D. Giảm 4 lần. Câu 13. Câu phát biểu nào sau đây đúng khi nói về điện trở của vật dẫn? A. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở êlêctrôn của vật gọi là điện trở của vật dẫn. B. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở các nguyên tử cấu tạo nên vật gọi là điện trở của vật dẫn. C. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật gọi là điện trở của vật dẫn. D. Đại lượng R đặc trưng cho tính cản trở hiệu điện thế của vật gọi là điện trở của vật dẫn. Câu 14. Công thức nào sau đây là công thức tính công suất điện? A. P = U/I B. P = U.R2 C. P = U2.R D. P = U.I Câu 15. Để chế tạo một nam châm điện mạnh ta cần điều kiện gì? A. Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng thép. B. Cường độ dòng điện qua ống dây nhỏ, ống dây có ít vòng, lõi bằng thép. C. Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có ít vòng, lõi bằng sắt non. D. Cường độ dòng điện qua ống dây lớn, ống dây có nhiều vòng, lõi bằng sắt non. Câu 16. Cần phải sử dụng tiết kiệm điện năng vì: A. C. dùng nhiều điện dễ dây tai nạn nguy hiểm đến tính mạng con người. D. càng dùng nhiều điện thì tổn hao vô ích càng lớn và càng tốn kém cho gia đình và xã hội. B. A. dùng nhiều điện ở gia đình dễ gây ô nhiễm môi trường. B. như vậy sẽ giảm bớt chi phí cho gia đình và dành nhiều điện năng cho sản xuất. C. D. càng dùng nhiều điện thì tổn hao vô ích càng lớn và càng tốn kém cho gia đình và xã hội. Đề 796 - Trang 3 / [ ]
  4. D. B. như vậy sẽ giảm bớt chi phí cho gia đình và dành nhiều điện năng cho sản xuất. C. dùng nhiều điện dễ dây tai nạn nguy hiểm đến tính mạng con người. //Thông hiểu Câu 17. Khi đặt hiệu điện thế 4,5V vào hai đầu một dây dẫn thì dòng điện chạy qua dây này có cường độ 0,3A. Nếu tăng cho hiệu điện thế này thêm 3V nữa thì dòng điện chạy qua dây dẫn có cường độ là: A. 0,2A. B. 0,5A. C. 0,6A D. 0,9A. Câu 18. Một dây đồng chất, chiều dài l, tiết diện S thì có điện trở R. Nếu tăng chiều dài lên 4 lần và giảm tiết diện đi 2 lần thì điện trở của dây dẫn mới: A. giảm 2 lần B. tăng 8 lần C. tăng 6 lần D. giảm 4 lần Câu 19. Một bếp điện được mắc vào hiệu điện thế không đổi U. Nhiệt lượng toả ra trong một giây thay đổi thế nào nếu cắt ngắn chiều dài dây đi một nửa? A. Nhiệt lượng tăng gấp đôi. B. Nhiệt lượng tăng gấp bốn lần. C. Nhiệt lượng giảm đi một nửa. D. Nhiệt lượng toả ra không thay đổi. II. Tự luận ( 5 điểm): Câu 1(2 điểm): Cho mạch điện như hình vẽ Biết =20 Ω, =30 Ω và =60 Ω. a. Tính điện trở tương đương của mạch điện. b. Tính cường độ dòng điện qua các điện trở. Câu 2 ( 2 điểm): Một bếp điện khi hoạt động bình thường có điện trở R = 80 và cường độ dòng điện qua bếp khi đó là I = 2,5A. a. Tính công suất tỏa nhiệt của bếp. Đề 796 - Trang 4 / [ ]
  5. b. Dùng bếp điện trên để đun sôi 1,5l nước có nhiệt độ ban đầu 25 0C thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để đun sôi nước là có ích. Tính hiệu suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/kg.K Câu 3 (1 điểm): Một ấm điện có hai dây dẫn có điện trở R1 và R2 để đun nước. Nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian là 30 phút. Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau 60 phút. Coi điện trở của dây thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ. Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường, nếu dùng cả hai dây đó mắc song song thì ấm nước sẽ sôi sau khoảng thời gian bao lâu? Đề 796 - Trang 5 / [ ]