Bài giảng Kể chuyện Lớp 5 - Tuần 29: Lớp trưởng lớp tôi - Trường Tiểu học Hoàn Kiếm

ppt 13 trang thuongdo99 8590
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kể chuyện Lớp 5 - Tuần 29: Lớp trưởng lớp tôi - Trường Tiểu học Hoàn Kiếm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_ke_chuyen_lop_5_tuan_29_lop_truong_lop_toi_truong.ppt

Nội dung text: Bài giảng Kể chuyện Lớp 5 - Tuần 29: Lớp trưởng lớp tôi - Trường Tiểu học Hoàn Kiếm

  1. Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2009 HỌC VẦN 1. Đọc : Không sơn mà đỏ Không gõ mà kêu Không khều mà rụng (Là những gì?) 2. Tìm tiếng có vần ung ?
  2. Vân Lâm“voi”
  3. Quốc“lém”
  4. Tiêu chí nhận xét ✓ Kể đúng nội dung câu chuyện. ✓ Diễn đạt mạch lạc, tự nhiên. ✓ Kể đúng giọng nhân vật. ✓ Kể có sự sáng tạo.
  5. - Hằng ngày, mỗi chúng ta phải đối xử với bạn mình ra sao?
  6. - Chúng ta phải đối xử với lớp trưởng như thế nào?
  7. Dặn dò Về nhà - Kể lại câu chuyện cho người thân nghe. - Chuẩn bị tiết sau xem trước nội dung tiết kể chuyện đã nghe, đã đọc ở tuần 30 SGK trang 120 để tìm được câu chuyện về một nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài.