Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Bài 54: Cây con mọc lên từ cây mẹ

ppt 27 trang thuongdo99 7630
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Bài 54: Cây con mọc lên từ cây mẹ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_khoa_hoc_lop_5_bai_54_cay_con_moc_len_tu_cay_me.ppt

Nội dung text: Bài giảng Khoa học Lớp 5 - Bài 54: Cây con mọc lên từ cây mẹ

 1. Bài cũ Kể tên ba cây con mọc lên từ hạt? Nêu các điều kiện để hạt nảy mầm? Điều kiện để hạt nảy mầm là: giống tốt, độ ẩm và nhiệt độ thích hợp (khơng quá nĩng hoặc khơng quá lạnh)
 2. Quan sát, tìm vị trí chồi mọc lên ở một số cây ?
 3. Cây con cĩ thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ? 1a 1b 1c 2 3 4 5 6
 4. 1a 1b 1c 1 -Tên cây là gì ? Chồi mọc ra từ vị trí nào trên thân cây ? - Người ta sử dụng phần nào của cây để trồng ?
 5. Nơi cây con cĩ thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 1a 1b 1c - Cây mía. - Phần ngọn. -Lên luống, đặt - Các chồi đâm lên - Chồi mọc ra từ ngọn mía nằm dọc khỏi mặt đất thành nách lá. trong rãnh sâu, phủ những khĩm mía. đất tơi xốp lên trên.
 6. Vậy cây con cĩ thể mọc lên từ bộ phận thân của cây mẹ.
 7. Nơi cây con cĩ thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 2 3 - Hãy nĩi xem chồi cĩ thể mọc ra từ vị trí 4 nào trên củ 5 khoai tây, gừng, hành, tỏi ?
 8. Nơi cây con cĩ thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 2 CỦ KHOAI TÂY - Chồi mọc ra từ chỡ lõm của củ.
 9. Nơi cây con cĩ thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 3 CỦ GỪNG - Chồi mọc ra từ chỡ lõm của củ.
 10. Nơi cây con cĩ thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 4 CỦ HÀNH - Chồi mọc ra từ phía trên đầu của củ.
 11. Nơi cây con cĩ thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 5 CỦ TỎI - Chồi mọc ra từ phía trên đầu của củ.
 12. Vậy cây con cĩ thể mọc lên từ bộ phận củ (hay là rễ) của cây mẹ.
 13. Nơi cây con cĩ thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: - Hãy nĩi xem chồi cĩ thể mọc ra từ vị trí nào của lá bỏng ? 6
 14. Nơi cây con cĩ thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: 6 LÁ BỎNG (LÁ SỐNG ĐỜI) - Chồi mọc ra từ mép lá.
 15. Vậy cây con cĩ thể mọc lên từ bộ phận lá của cây mẹ.
 16. Em hãy điền vào ơ tương ứng, để hồn thành bảng sau: Tên cây Vị trí chồi mọc Chồi mọc từ bộ phận nào của cây mẹ? Cây mía Cây khoai tây Cây gừng Cây hành Cây tỏi Cây lá bỏng
 17. Kết quả: Tên cây Vị trí chồi mọc Chồi mọc từ bộ phận nào của cây mẹ? Cây mía Nách lá Thân Cây khoai tây Chỗ lõm trên củ Củ (rễ) Cây gừng Chỗ lõm trên củ Củ (rễ) Cây hành Đầu củ Củ (rễ) Cây tỏi Đầu củ Củ (rễ) Cây lá bỏng Mép lá Lá
 18. H: Vậy cây con cĩ thể mọc ra từ những bộ phận nào của cây mẹ?
 19. Trong tự nhiên cũng như trong trồng trọt, khơng phải cây nào cũng mọc lên từ hạt mà một số cây cĩ thể mọc lên từ thân hoặc rễ hoặc từ lá.
 20. ❖KếtTrị luận chơi :tiếp sức: ❖-KểMột thêm số loại tên câymột cĩ số thể loại mọc cây lên được từ thânmọc như:ra từ: mía, hoa hồng, sắn, tiêu, . - Một số -loạiThân cây : cĩ thể mọc lên từ rễ như: củ khoai lang, gừng, nghệ, hành, tỏi, cỏ tranh, cỏ gấu - Rễ: - Một số ít cây con được mọc ra từ lá như: lá bỏng (cây sống-Lá đời), : lá quỳnh (cây hoa quỳnh), cây sen đá
 21. Trong tự nhiên cũng như trong trồng trọt, khơng phải cây nào cũng mọc lên từ hạt mà một số cây cĩ thể mọc lên từ thân hoặc rễ hoặc từ lá.
 22. Cỏ ấu Cỏ tranh Cỏ ống
 23. Nơi cây con cĩ thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ: - Thực hành trờng cây và chăm sóc cây . - Chuẩn bị bài : “Sự sinh sản của động vật”. +Sưu tầm tranh ảnh các động vật khác nhau.
 24. Tập thể lớp 5a3 xin cảm ơn thầy cơ và hẹn gặp lại. 27