Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 - Tuần 30: Mở rộng vốn từ Nam và nữ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

pptx 7 trang thuongdo99 4540
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 - Tuần 30: Mở rộng vốn từ Nam và nữ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_luyen_tu_va_cau_lop_5_tuan_30_mo_rong_von_tu_nam_v.pptx

Nội dung text: Bài giảng Luyện từ và câu Lớp 5 - Tuần 30: Mở rộng vốn từ Nam và nữ - Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

  1. Kiểm tra bài cũ: TheoNhững em phấm nam chất giới ởcó bạn những nam: phẩm dũng chất cảm, gì? cao Em thượng, thích nhất phẩmnăng nổ, chất thích nào ứngcủa bạnvới mọinam? hoàn cảnh TheoNhững em phấm nữ giới chất có ở nhữngbạn nữ: phẩm dịu dàng, chất gì?khoan Em dung, thích nhất phẩmcần mẫn, chất biết nào quan của bạntâm nữ?đến mọi người
  2. Bài 1. Xếp các ví dụ cho dưới đây vào ô thích hợp trong bảng tổng kết về dấu phẩy: a) Khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con hoạ mi ấy lại hót vang lừng. b) Phong trào Ba đảm đang thời kì chống Mĩ cứu nước, phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà thời kì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã góp phần động viên hàng triệu phụ nữ cống hiến sức lực và tài năng của mình cho sự nghiệp chung. c) Thế kỉ XX là thế kỉ giải phóng phụ nữ, còn thế kỉ XXI phải là thế kỉ hoàn thành sự nghiệp đó.
  3. Bài 1. Xếp các ví dụ cho dưới đây vào ô thích hợp trong bảng tổng kết về dấu phẩy: a) Khi phương đông vừa vẩn bụi hồng,, con hoạ mi ấy lại hót TN vang lừng. b) Phong trào Ba đảm đang thời kì chống Mĩ cứu nước, phong trào CN Giỏi việc nước,, đảm việc nhà thời kì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc/đã CN góp phần động viên hàng triệu phụ nữ cống hiến sức lực và tài năng của mình cho sự nghiệp chung. c) Thế kỉ XX là thế kỉ giải phóng phụ nữ, còn thế kỉ XXI phải là thế Vế 1 Vế 2 kỉ hoàn thành sự nghiệp đó. Vế 2
  4. Bài 1. Xếp các ví dụ cho dưới đây vào ô thích hợp trong bảng tổng kết về dấu phẩy: a) Khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con hoạ mi ấy lại hót vang lừng. b) Phong trào Ba đảm đang thời kì chống Mĩ cứu nước, phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà thời kì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã góp phần động viên hàng triệu phụ nữ cống hiến sức lực và tài năng của mình cho sự nghiệp chung. c) Thế kỉ XX là thế kỉ giải phóng phụ nữ, còn thế kỉ XXI phải là thế kỉ hoàn thành sự nghiệp đó. B¶ng tæng kÕt T¸c dông cña VÝ dô dÊu phÈy Ngăn c¸ch c¸c bé phËn cïng chøc vô trong c©u Ngăn c¸ch tr¹ng ngữ víi chñ ngữ vµ vÞ ngữ Ngăn c¸ch c¸c vÕ c©u trong c©u ghÐp
  5. Bài 2 Cã thÓ ®iÒn dÊu chÊm hoÆc dÊu phÈy vµo « trèng nµo trong mÈu chuyÖn sau? ViÕt l¹i c¸c chữ ®Çu c©u cho ®óng quy t¾c.
  6. Truyện kể về bình minh Câu chuyện này xảy ra ở một sân trường dành cho trẻ khiếm thị. Sáng hôm ấy ,1 có một cậu bé mù dậy rất sớm, đi ra vườn 2. cậu bé thích nghe điệu nhạc của buổi sớm mùa xuân. Có một thầy giáo cũng dậy sớm 3, đi ra vườn theo cậu bé mù. Thầy đến gần cậu bé 4, khẽ vào vai cậu 5 , hỏi: - Em có thích bình minh không? - Bình minh giống như một cánh hoa mào gà. Bình minh giống như một cây đào trổ hoa - Thầy giải thích. Môi cậu bé run run 6, đau đớn. Cậu nói: - Thưa thầy, em chưa được thấy cánh hoa mào gà 7, cũng chưa được thấy cây đào ra hoa. - Em tha lỗi cho thầy - Thầy giáo thì thầm. Bằng một giọng nhẹ nhàng 8 , thầy bảo: - Bình minh giống như một nụ hôn của người mẹ 9, giống như làn da của mẹ chạm vào ta. - Bây giờ thì em biết bình minh là thế nào rồi - Cậu bé mù nói.