Bài giảng Vật lí Lớp 9 - Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

ppt 18 trang thuongdo99 4310
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lí Lớp 9 - Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_vat_li_lop_9_bai_7_su_phu_thuoc_cua_dien_tro_vao_c.ppt

Nội dung text: Bài giảng Vật lí Lớp 9 - Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

 1.     Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn James Prescott Joule volta
 2. Tiết 7 – bài 7 sựDây dẫn phụlà một bộ thuộcphận rất quan trọng củacủa mạch điện. Các dây dẫn có thể có kích thớc khác nhau, đợc làm bằng các vật liệu dẫn điện khác nhau và có thểđiệncó điện trở kháctrởnhau. Cần vàophải xác định xem điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếuchiềutố nào và phụ thuộc dàivà các yếu dâytố đó nh thế nào. Bài hôm nay ta nghiên cứu: dẫn
 3. Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau 1. Các cuộn dây dẫn ở hình 7.1 (SGK) có Mô phỏng hình 7.1 SGK những điểm nào khác nhau? TL 1. Các cuộn dây dẫn ở hình 7.1 (SGK) có những điểm khác nhau: vật liệu, chiều dài, tiết diện. Dây nhôm 2. Cần phải xác định xem điện trở của dây dẫn có phụ thuộc vào chiều dài dây, tiết diện dây và vật liệu làm dây dẫn hay không và phụ thuộc vào từng yếu tố này nh thế nào. Dây hợp kim Để xác định điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài dây thì tiết diện dây và vật liệu làm dây dẫn phải nh nhau. Tơng tự nh thế các trơng hợp còn lại (tiết diện, vật liệu) Dây đồng
 4. Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau Các em xem hình ảnh một số cuộn dây điện trong thực tế.
 5. Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn 1. Dự kiến cách làm Đo điện trở của dây dẫn có chiều dài l, 2l, 3l nh- TLC1 Dây ng có tiết diện nh nhau và đợc làm từ cùng loại vật dẫn dài 2l liệu. So sánh các giá trị điện trở tìm ra mối quan hệ có điện trở điện trở và chiều dài dây dẫn. 2R, dây C1 Một dây dân dài l có điện trở R. Nếu cho rằng dây dẫn dài 3l dẫn cùng loại đó dài 2l là gồm hai dây dẫn dài l đợc có điện trở mắc nối tiếp với nhau thì hãy dự đoán xem dây dẫn 3R. này có điện trở là bao nhiêu. Tơng tự nh thế một dây dẫn có chiều dài 3l sẽ có điện trở là bao nhiêu ?
 6. Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn 2. Thí nghiệm kiểm tra a. K 6V R =U /I = 6/1,5= 4ôm (1) 1 1 1 A + A - K 0 V A B + -
 7. Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn 2. Thí nghiệm kiểm tra b1. K 6V R2=U2/I2= 6/0,75= 8ôm (1) (2) A + A - K 0 V A B + -
 8. Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn 2. Thí nghiệm kiểm tra b2 6V K R3=U3/I3= 6/0,5= ôm (1) (2) (3) A + A - K 0 V A B + -
 9. Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn Ghi kết quả vào bảng 1 KQ đo Hiệu điên thế Cờng độ dòng Điện trở dây (V) điện (A) dẫn (  ) Lần TN Với dây dẫn U = 6 I = 1,5 R = 4 dài l 1 1 1 Với dây dẫn U = 6 I = 0,75 R = 8 dài 2l 2 1 2 Với dây dẫn U = 6 I = 0,5 R = 12 dài 3l 3 3 3
 10. Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn KQ đo Hiệu điên thế Cờng độ dòng Điện trở dây (V) điện (A) dẫn ( ) Lần TN  Với dây dẫn dài l U = 6 1 I1= 1,5 R1= 4 Với dây dẫn dài 2l I = 0,75 R2= 8 U2= 6 1 Với dây dẫn dài 3l U3= 6 I3= 0,5 R3= 12 c. Nhận xét: Từ kết quả thí nghiệm, cho ta biết dự đoán đã nêu theo yêu cầu của C1 là đúng. (l ứng với 4 ôm, 2l ứng với 8 ôm, 3l ứng với 12 ôm )
 11. Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn KQ đo Hiệu điên thế Cờng độ dòng Điện trở dây (V) điện (A) dẫn ( ) Lần TN  Với dây dẫn dài l U = 6 1 I1= 1,5 R1= 4 Với dây dẫn dài 2l I = 0,75 R2= 8 U2= 6 1 Với dây dẫn dài 3l U3= 6 I3= 0,5 R3= 12 3. Kết luận: Điện trở của dây dẫn tỷ lệ với chiều dài của dây.
 12. Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn III. Vận dụng C2 Mắc một bóng đèn TLC2 Khi giữ HĐT không đổi, nếu mắc đèn vào HĐT không đổi vào HĐT này vào dây dẫn dài thì điện trở của bằng dây dẫn ngắn thì đoạn mạch càng lớn. Theo định luật ôm, cờng bóng đèn sáng bình th- độ dòng điện chạy qua đèn càng nhỏ và đèn ờng, nhng thấy thay sáng yếu hơn hoặc có thể không sáng. bằng dây dẫn khá dài Các em xem hình có cùng tiết diện và đ- I = 0,75 R2= 8 Uminh2= 6 hoạ (mô phỏng)1 ợc làm cùng từ loại vật R = 12 liệu thì đèn sáng yếu 3 hơn. Hãy giải thích tại sao.
 13. Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn III. Vận dụng C3 Khi đặt HĐT 6V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng điện TLC3. Điện trở của cuộn dây là: chạy qua nó có cờng độ 0,3A. Tính chiều dài của dây dẫn dùng R=U/I=6/0,3=20 ôm. để cuốn cuộn dây này, biết rằng Chiều dài của cuộn dây là: dây dẫn loại này nếu dài 4 m thì R2= 8 U2= 6 20 có điện trở là 2 ôm. .4 = 40m 2
 14. Tiết 7 sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn I. Xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào một trong những yếu tố khác nhau II. sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn III. Vận dụng C4 Hai đoạn dây dẫn có cùng tiết TLC4 I diện và làm cùng loại vật liệu, có Vì I = 0,25 I = 2 1 2 4 chiều dài l1 và l2 . Lần lợt đặt cùng HĐT vào hai đầu mỗi đoạn Nên điện trở của đoạn dây dẫn thứ dây này thì dòng điện chạy qua nhất lớn gấp 4 lần dây thứ hai, do chúng có dòng điện tơng ứng là đó l1= 4l2 R2= 8 U2= 6 I1 và I2 . Biết I1 = 0,25I2 , hỏi l1 gấp dài gấp bao nhieu lần l2 ?
 15. Chân dung một số nhà bác học liên quan đến kiến thức Vật lý lớp 9 Michael_Faraday James Prescott Joule Andre_Marie_Ampe Heinrich Lenz H_C_Oersted volta Georg_Simon_Ohm
 16. Ghi nhớ • Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và đợc làm từ cùng một loại vật liệu thì tỷ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây.
 17. Dặn dò - Về nhà học kỹ bài, đọc có thể em cha biết. - Làm bài tập 7 trang 12 SBT
 18. Cám ơn các em?