Đề kiểm tra học kì I Tin học Lớp 8 - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Cự Khối

docx 8 trang thuongdo99 2780
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Tin học Lớp 8 - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Cự Khối", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_i_tin_hoc_lop_8_nam_hoc_2019_2020_truong.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì I Tin học Lớp 8 - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Cự Khối

  1. UBND QUẬN LONG BIÊN KIỂM TRA HỌC KÌ I - MÔN NGHỀ TIN HỌC TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI Năm học 2019 – 2020 MỤC TIÊU VÀ MA TRẬN ĐỀ I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Thông tin và biểu diễn thông tin - Những ứng dụng của tin học - Máy tính và phần mềm máy tính. - Hệ điều hành Windows 2. Kỹ năng - Phân biệt và nhận biết công dụng của phần mềm, thiết bị máy tính - Tổng hợp phân tích. - Sử dụng các phần mềm học tập 3. Thái độ - Nghiêm túc trong kiểm tra đánh giá - Yêu thích môn học II. Ma trận Mức độ Nhận Thông Vận Vận dụng Tổng biết hiểu dụng cao Chủ đề TL TL TL TL TL 1 1 Thông tin và biểu diễn thông tin 3 3 1 1 Những ứng dụng của tin học 2 2 1 1 Máy tính và phần mềm máy tính 2 2 1 1 Hệ điều hành Windows 3 3 1 1 1 1 4 Tổng 2 3 3 2 10
  2. UBND QUẬN LONG BIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGHỀ TIN HỌC TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI Năm học 2019 – 2020 TIẾT 36 - KIỂM TRA HỌC KÌ I Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 10/12/2019 Đề số 1 – 8A Câu I. (3 điểm) 1. Đổi số 246 từ hệ thập phân sang hệ nhị phân và hệ hecxa. 2. Đổi số 10101 từ hệ nhị phân sang hệ thập phân. 3. Đổi số 8A từ hệ hecxa sang hệ thập phân. Câu II. (2 điểm) Trình bày những ứng dụng của tin học trong việc hỗ trợ quản lý? Câu III. (2 điểm) Nêu những nhiệm vụ của trình quản lý tệp? Câu IV. (3 điểm) Nêu các thành phần chính trên màn hình Windows? Hết UBND QUẬN LONG BIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGHỀ TIN HỌC TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI Năm học 2019 – 2020 TIẾT 36 - KIỂM TRA HỌC KÌ I Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 10/12/2019 Đề số 1 – 8A Câu I. (3 điểm) 1. Đổi số 246 từ hệ thập phân sang hệ nhị phân và hệ hecxa. 2. Đổi số 10101 từ hệ nhị phân sang hệ thập phân. 3. Đổi số 8A từ hệ hecxa sang hệ thập phân. Câu II. (2 điểm) Trình bày những ứng dụng của tin học trong việc hỗ trợ quản lý? Câu III. (2 điểm) Nêu những nhiệm vụ của trình quản lý tệp? Câu IV. (3 điểm) Nêu các thành phần chính trên màn hình Windows? Hết
  3. ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Đề số 1 - 8A Câu Nội dung Điểm Câu I Học sinh thực hiện đổi đúng: (3 điểm) 1. 246 -> 11110110; 1 246 -> F6 1 2. 10101 -> 21 0,5 3. 8A -> 138 0,5 Câu II Học sinh trình bày được: (2 điểm) - Bất kì hoạt động có tổ chức nào của con người cũng cần được quản lý. 0,5 - Bài toán quản lý thường phải xử lý một lượng thông tin lớn, phức tạp 0,5 và đa dạng. - Một số phần mềm chuyên dụng như Excel, Access, Foxpro 0,25 - Quy trình ứng dụng tin học để quản lý thường gồm các bước: + Tổ chức lưu trữ hồ sơ, chứng từ trên máy 0,25 + Xây dựng các chương trình quản lý 0,25 + Khác thác thông tin theo yêu cầu khác nhau 0,25 Câu III Học sinh trình bày được: (2 điểm) - Tổ chức thông tin trên bộ nhớ ngoài 0,5 - Cung cấp dịch vụ để người dùng có thể dễ dàng đọc, ghi thông tin trên 0,75 bộ nhớ ngoài. - Đảm bảo cho chương trình hoạt động trong hệ thống có thể đồng thời 0,75 truy cập tới các tệp. Câu IV Học sinh trình bày được: (3 điểm) - Hình ảnh của màn hình nền 0,5 - Nút Start là nơi bắt đầu để khám phá máy tính 0,5 - Thanh công việc chứa các thông tin về chế độ làm việc 0,5 - Các biểu tượng mặc định thường có + My Computer 0,5 + Network 0,5 + Recycle Bin 0,25 + Các biểu tượng chương trình ứng dụng 0,25 BGH duyệt TTCM, NTCM duyệt Người ra đề
  4. UBND QUẬN LONG BIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGHỀ TIN HỌC TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI Năm học 2019 – 2020 TIẾT 36 - KIỂM TRA HỌC KÌ I Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 09/12/2019 Đề số 2 – 8B Câu I. (3 điểm) 1. Đổi số 234 từ hệ thập phân sang hệ nhị phân và hệ hecxa. 2. Đổi số 11001 từ hệ nhị phân sang hệ thập phân. 3. Đổi số 8B từ hệ hecxa sang hệ thập phân. Câu II. (2 điểm) Trình bày những ứng dụng của tin học trong giáo dục và giải bài toán khoa học? Câu III. (2 điểm) Nêu những đặc trưng của việc quản lý tệp? Câu IV. (3 điểm) Nêu cách mở và các thành phần chính trong bảng chọn Start? Hết UBND QUẬN LONG BIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGHỀ TIN HỌC TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI Năm học 2019 – 2020 TIẾT 36 - KIỂM TRA HỌC KÌ I Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 09/12/2019 Đề số 2 – 8B Câu I. (3 điểm) 1. Đổi số 234 từ hệ thập phân sang hệ nhị phân và hệ hecxa. 2. Đổi số 11001 từ hệ nhị phân sang hệ thập phân. 3. Đổi số 8B từ hệ hecxa sang hệ thập phân. Câu II. (2 điểm) Trình bày những ứng dụng của tin học trong giáo dục và giải bài toán khoa học? Câu III. (2 điểm) Nêu những đặc trưng của việc quản lý tệp? Câu IV. (3 điểm) Nêu cách mở và các thành phần chính trong bảng chọn Start? Hết
  5. ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Đề số 2 – 8B Câu Nội dung Điểm Câu I Học sinh thực hiện đổi đúng: (3 điểm) 1. 234 -> 11101010 1 234 -> EA 1 2. 11001 -> 25 0,5 3. 8B -> 139 0,5 Câu II Học sinh trình bày được: (2 điểm) - Thiết kế phần mềm dạy học. 0,5 - Học thông qua internet 0,5 - Xử lý số lượng rất lớn các tính toán số, số lớn 0,5 - Quá trình thiết kế trở nên đơn giản 0,5 Câu III Học sinh trình bày được: (2 điểm) - Đảm bảo tốc độ truy cập thông tin cao, làm cho hiệu suất chung của hệ 0,5 thông không bị phụ thuộc nhiều vào tốc độ của thiết bị ngoại vi - Độc lập giữa thông tin và phương tiện mang thông tin; giữa phương 0,5 pháp lưu trữ và phương pháp xử lý - Sử dụng bộ nhớ ngoài hiệu quả 0,5 - Tổ chức bảo vệ thông tin giúp hạn chế ảnh hưởng của lỗi kĩ thuật hoặc 0,5 lỗi chương trình. Câu IV Học sinh trình bày được: (3 điểm) - Nháy chuột vào nút Start hoặc sử dụng tổ hợp phím Ctrl Esc 0,5 - Cho phép người dùng quan sát tìm kiếm các chương trình hiện có 0,5 - Các chương trình tiện ích thường dùng: + Control Panel: Trình ứng dụng hệ thống chính của Windows 0,5 + My Computer: Trình ứng dụng xem và tìm kiếm thông tin trong máy 0,5 tính thông qua hệ thống thư mục và tệp tin + Power: Trình ứng dụng điều khiển việc bật/tắt, vào/ra Windows 0,5 + Search: Trình ứng dụng tìm kiếm thông tin trên máy tính 0,5 BGH duyệt TTCM, NTCM duyệt Người ra đề
  6. UBND QUẬN LONG BIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGHỀ TIN HỌC TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI Năm học 2019 – 2020 TIẾT 36 - KIỂM TRA HỌC KÌ I Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 10/12/2019 Đề số 3 – 8C Câu I. (3 điểm) 1. Đổi số 345 từ hệ thập phân sang hệ nhị phân và hệ hecxa. 2. Đổi số 10011 từ hệ nhị phân sang hệ thập phân. 3. Đổi số 8C từ hệ hecxa sang hệ thập phân. Câu II. (2 điểm) Trình bày những ứng dụng của tin học trong điều khiển tự động và trí tuệ nhân tạo? Câu III. (2 điểm) Nêu các bước để chỉ định chương trình xử lý tệp? Câu IV. (3 điểm) Nêu cách thay đổi vị trí của thanh công việc, thanh công việc thường chứa những gì? Hết UBND QUẬN LONG BIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGHỀ TIN HỌC TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI Năm học 2019 – 2020 TIẾT 36 - KIỂM TRA HỌC KÌ I Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 10/12/2019 Đề số 3 – 8C Câu I. (3 điểm) 1. Đổi số 345 từ hệ thập phân sang hệ nhị phân và hệ hecxa. 2. Đổi số 10011 từ hệ nhị phân sang hệ thập phân. 3. Đổi số 8C từ hệ hecxa sang hệ thập phân. Câu II. (2 điểm) Trình bày những ứng dụng của tin học trong điều khiển tự động và trí tuệ nhân tạo? Câu III. (2 điểm) Nêu các bước để chỉ định chương trình xử lý tệp? Câu IV. (3 điểm) Nêu cách thay đổi vị trí của thanh công việc, thanh công việc thường chứa những gì? Hết
  7. ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM Đề số 3 – 8C Câu Nội dung Điểm Câu I Học sinh thực hiện đổi đúng: (3 điểm) 1. 345 -> 101011001 1 345 -> 195 1 2. 10011 -> 19 0,5 3. 8C -> 140 0,5 Câu II Học sinh trình bày được: (2 điểm) - Đảm đương một số hoạt động thuộc lĩnh vực trí tuệ con người hoặc 0,5 những hoạt động đặc thù của con người như nghe nói viết - Giúp con người tính đến các yếu tố, tình huống liên quan đến một công 0,5 việc nào đó cần quyết định. - Thiết kế những cỗ máy đặc thù như robot, máy tính chơi cờ 0,5 - Tạo ra những quy trình công nghệ tự động hóa linh hoạt chuẩn xác. 0,5 Câu III Học sinh trình bày được: (2 điểm) - Kích hoạt Control Panel 0,25 - Kích hoạt Folder Option 0,25 - Kích hoạt trang File Types 0,25 - Chọn New và chọn phần mở rộng tệp cần xử lý 0,25 - Chọn OK 0,25 - Chọn Change trong mục Opens with 0,25 - Chọn mục Select the program from a list 0,25 - Chọn chương trình trong danh sách được cung cấp. 0,25 Câu IV Học sinh trình bày được: (3 điểm) - Cách thay đổi vị trí: + Chuột phải/Properties/Taskbar and Start Menu Properties. 0,5 + Chọn vị trí cần đặt/OK 0,5 - Trên thanh công việc có: + Một số biểu tượng chương trình thường dùng 0,5 + Một số tiện ích thường dùng 0,5 + Các ứng dụng đang chạy 0,5 + Tiện ích thời gian, ngày tháng. 0,5 BGH duyệt TTCM, NTCM duyệt Người ra đề
  8. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN: NGHỀ TIN HỌC 1. Thông tin và biểu diễn thông tin - Khái niệm thông tin, hoạt động thông tin, biểu diễn thông tin - Các dạng thông tin cơ bản, biểu diễn thông tin trong máy tính - Đổi số từ hệ nhị phân sang thập phân, hecxa và ngược lại. 2. Những ứng dụng của tin học - Ứng dụng của tin học trong các lĩnh vực: Giáo dục, quản lý, điều khiển tự động và robot, truyền thông, giải bài toán khoa học 3. Máy tính và phần mềm máy tính. - Cấu trúc và chức năng các thành phần của máy tính - Khái niệm, phân loại, chức năng của hệ điều hành. 4. Hệ điều hành Windows - Các thành phần chính trên màn hình nền, bảng chọn Start, thanh công việc. - Các thao tác với thư mục và tệp tin. - Các tính năng khác: Control Panel, tìm kiếm thông tin BGH duyệt Người lập