Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn Lớp 8 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Mậu Lương (Có đáp án)

docx 4 trang Thu Nguyệt 27/07/2023 1010
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn Lớp 8 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Mậu Lương (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_ngu_van_lop_8_nam_hoc_2015_2016_tr.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì II môn Ngữ văn Lớp 8 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Mậu Lương (Có đáp án)

  1. PHÒNG GD&ĐT HÀ ĐÔNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II _ NĂM HỌC 2015- 2016 TRƯỜNG THCS MẬU LƯƠNG MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 Thời gian làm bài 90 phút-Không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm có 01 trang) Phần I (5 điểm). Cho phần văn bản sau: “Tổng cộng có bảy mươi vạn người bản xứ đã đặt chân lên đất Pháp; và trong số ấy, tám vạn người không bao giờ còn trông thấy mặt trời quê hương đất nước mình nữa.” Câu 1: Phần trích trên trích trong văn bản nào, của ai ? Nêu hoàn cảnh sáng tác ? Câu 2: Câu văn trên thuộc kiểu câu gì xét về cấu tạo ? Hành động nói nào được thực hiện ? Câu 3: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu văn trên ? Ý nghĩa của hình ảnh ấy ? Câu 4: “Thuế máu” đã phần nào cho ta thấy tội ác tày trời của chiến tranh. Bằng những hiểu biết của em về văn bản trên cũng như kiến thức xã hội, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 1 trang giấy thi) để bày tỏ ý kiến của em về tội ác của chiến tranh ? Phần II (5 điểm). Cho câu thơ: “Khi con tu hú gọi bầy” Câu 5. Chép chính xác 5 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ thơ. Câu 6. Hãy giải thích ý nghĩa nhan đề của văn bản có đoạn thơ trên. Câu 7. Viết đoạn văn khoảng 12 câu nêu cảm nhận của em về khổ thơ trên trong đó có sử dụng 1 câu cảm thán. Gạch chân dưới câu cảm thán ấy ? Hết
  2. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 Phần I. 5 điểm Câu 1: 1 điểm - Tác phẩm: Thuế máu: 0,25 điểm - Tác giả : Nguyễn Ái Quốc: 0,25 điểm - HCST: Sáng tác khi Bác sống tại Pháp, xuất bản tại Pháp năm 1925, lần đầu tại Việt Nam năm 1946: 0,5 điểm Câu 2: 1 điểm - Xét về cấu tạo: là câu ghép: 0,5 điểm - Hành động nói: trần thuật 0,5 điểm Câu 3: 1 điểm - Biện pháp nói giảm nói tránh “không bao giờ còn trông thấy mặt trời quê hương đất nước mình nữa”: 0,5 điểm - Ý nghĩa: Nói về cái chết: 0,5 điểm Câu 4: 2 điểm - Đúng hình thức đoạn văn, đúng dung lượng 10- 15 câu: 0,5 điểm. - Sáng tỏ luận điểm tội ác của chiến tranh: 1,5 điểm: Học sinh có thể viết bằng nhiều cách nhưng cần chỉ ra được 1 số tội ác của chiến tranh như giết chết bao nhiêu con người, tàn phá sự sống, để lại những di chứng nặng nề, những nỗi đau về tinh thần. Giáo viên nhìn toàn bài cho điểm. Phần II. 5 điểm) Câu 5. Chép chính xác 5 câu thơ tiếp theo để hoàn chỉnh khổ thơ. (1điểm) - Nếu sai 2 từ trở lên không cho điểm. Câu 6. Hãy giải thích ý nghĩa nhan đề của văn bản có đoạn thơ trên. (1điểm) * Giải thích ý nghĩa nhan đề “Khi con tu hú” cần đảm bảo 2 ý sau: - Nêu nguồn gốc và ý nghĩa trực tiếp: + Nhan đề “Khi con tu hú” được lấy từ câu thơ mở đầu của bài thơ. + Đây là một nhan đề khá đặc biệt: chỉ là một cụm từ, một vế phụ của một câu chưa chọn ý. Tiếng tu hú là một tín hiệu báo mùa hè về. - Nêu ý nghĩa hàm ý: “Khi con tu hú” là một nhan đề mở mang ý nghĩa khơi nguồn, làm tiền đề cho những hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp của mùa hè đến và cũng bắt đầu cho mạch cảm xúc bức bối, ngột ngạt cao độ và khao khát tự do cháy bỏng của tác giả. Cách đặt nhan đề như vậy có tác dụng chuẩn bị cho người đọc đi vào mạch cảm xúc của bài thơ. (Mỗi ý đúng: 0,5 điểm) Câu 7. (3 điểm) - Học sinh viết đúng hình thức đoạn văn, đúng dung lượng 12 câu: 0,5 điểm. - Có sử dụng, chỉ rõ câu cảm thán: 0,5 điểm. Dùng mà không chỉ thì không cho điểm. - Có những cảm nhận sâu sắc về khổ thơ: Một bức tranh mùa hè sinh động, tràn đầy âm thanh, hương sắc đã được cảm nhận qua liên tưởng của một người tù. Qua đó thể hiện tình yêu thiên nhiên và khát khao tự do cháy bỏng của người tù cách mạng. Học sinh có khả năng diễn đạt tốt, dùng từ chính xác, trong sáng, không mắc lỗi chính tả (2 điểm). Lưu ý: Giáo viên nhìn toàn bài để cho điểm. Hết
  3. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II- MÔN NGỮ VĂN 8- NĂM HỌC 2015- 2016 Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Chủ đề Nêu được nội Tên tác giả, tác phẩm, dung của đoạn Thuế hoàn cảnh sáng tác, trích bằng 1 câu máu- kiểu văn bản bị động Nguyễn Ái Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 2 Chủ đề Quốc I: VĂN Số điểm: 1,5 Số điểm: 1 Số điểm: 2,5 BẢN Tỉ lệ: 15% Tỉ lệ: 10% Tỉ lệ: 25% Chép tiếp để hoàn Giải thích nhan Khi con thiện khổ thơ đề văn bản tu hú- Số câu: 1 Số câu: 1 Số câu: 2 Tố Hữu Số điểm: 0,5 Số điểm: 1 Số điểm: 1,5 Tỉ lệ: 5% Tệ lệ: 10% Tỉ lệ: 15% Xác định kiểu từ Chủ đề loại II: Số câu: 1 Số câu: 1 TIẾNG Từ VIỆT Số điểm: 0,5 Số điểm: 0,5 Tỉ lệ: 5% Tỉ lệ: 5% Xác định kiểu câu, hành động Câu nói của câu Số câu: 1 Số câu: 1 Số điểm: 1,5 Số điểm: 1,5 Tỉ lệ: 15% Tỉ lệ: 15% Xác định BPTT, Số câu: 1 Biện tác dụng Số điểm: 1 pháp tu Số câu: 1 điểm từ Số điểm: 1 điểm Tỷ lệ: 10% Tỷ lệ: 10% Chủ đề Viết đoạn văn III: triển khai các TẬP Đoạn luận điểm, có LÀM văn yêu cầu đi kèm VĂN Số câu: 2 Số câu: 2 Số điểm: 3 Số điểm: 3 Tỉ lệ: 30% Tỉ lệ: 30% Số câu: 2 Số câu: 5 Số câu: 2 Số câu: 9 TỔNG Số điểm: 2 Số điểm:5 Số điểm: 2 Số điểm: 10 Tỷ lệ: 20% Tỷ lệ:50% Tỷ lệ: 20% Tỷ l: 100%ệ