Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 506 - Sở GD và ĐT Thành phố Đà Nẵng

doc 4 trang Đăng Bình 09/12/2023 190
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 506 - Sở GD và ĐT Thành phố Đà Nẵng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_quoc_gia_mon_lich_su_nam_2017_ma_de_506_so_g.doc

Nội dung text: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2017 - Mã đề 506 - Sở GD và ĐT Thành phố Đà Nẵng

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Bài thi: Khoa học xã hội - Môn Lịch sử Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi có 40 câu, gồm 04 trang) Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 506 Số báo danh: Phòng thi số: Câu 1: Nguồn gốc sâu xa của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay là A. do sự cạnh tranh ngày càng cao của các nước. B. nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người. C. do cuộc chạy đua của các nước, nhất là các cường quốc lớn. D. để giải quyết vấn đề bùng nổ dân số, tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường. Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa? A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế. B. Sự phát triển và tác động của các công ti xuyên quốc gia. C. Sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường thế giới. D. Sự sát nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn. Câu 3: Đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô là nước đi đầu thế giới trong lĩnh vực A. sản xuất nông nghiệp. B. khoa học - kĩ thuật. C. công nghiệp vũ trụ. D. công nghiệp nặng. Câu 4: Đến cuối thập niên 90 của thế kỉ XX, tổ chức nào đã trở thành tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh? A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. B. Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. C. Liên hợp quốc. D. Liên minh Châu Âu. Câu 5: “Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Thành lập tổ chức Liên hợp quốc. Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít ” là những quyết định quan trọng của A. Hội nghị Giơnevơ. B. Hội nghị Xan Phranxixcô. C. Hội nghị Ianta. D. Hội nghị Pa-ri. Câu 6: Nguyên tắc nào dưới đây của tổ chức Liên hợp quốc không được tất cả các nước thành viên vận dụng trong thực tế để giải quyết các vấn đề tranh chấp và xung đột? A. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm nước lớn. B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. D. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. Câu 7: Về khoa học - kĩ thuật, năm 1957 Liên Xô là nước đầu tiên A. phóng con tàu đưa nhà du hành vũ trụ I.Gagarin bay vòng quanh Trái Đất. B. chế tạo thành công bom nguyên tử. C. phát triển công nghiệp điện hạt nhân. D. phóng thành công vệ tinh nhân tạo. Câu 8: Hiện nay, vùng lãnh thổ của Trung Quốc vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là A. Đài Loan. B. Thâm Quyến. C. Hồng Công. D. Ma Cao. Câu 9: Hiệp ước Bali (2-1976) đánh dấu sự khởi sắc của ASEAN vì đã xác định được A. những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN. B. mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN. C. vai trò của tổ chức ASEAN. D. nhiệm vụ cơ bản của các nước ASEAN. Câu 10: Mĩ thay thế Pháp thực hiện chiến tranh xâm lược thực dân mới ở miền Nam Việt Nam trong thời điểm cuộc Chiến tranh lạnh A. mới bắt đầu diễn ra trên thế giới. B. bước vào giai đoạn sắp kết thúc. Trang 1/4 - Mã đề thi 506
  2. C. bao trùm thế giới. D. đã kết thúc. Câu 11: Về chính trị và đối ngoại, trong thập niên 90, chính quyền B.Clintơn theo đuổi ba mục tiêu cơ bản của chiến lược A. “Ngăn đe thực tế”. B. “Trả đũa ồ ạt”. C. “Phản ứng linh hoạt”. D. “Cam kết và mở rộng”. Câu 12: Sự ra đời của các tổ chức nào dưới đây đã đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe, chiến tranh lạnh bao trùm thế giới ? A. Hội đồng tương trợ kinh tế, Tổ chức Hiệp ước Vácsava. B. Liên minh châu Âu, Tổ chức Hiệp ước Vácsava. C. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và Liên minh vì tiến bộ. D. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Tổ chức Hiệp ước Vácsava. Câu 13: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 7 – 1936, xác định phương pháp đấu tranh của Đảng trong thời kỳ 1936-1939 gồm các hình thức A. công khai, hợp pháp và hoạt động báo chí. B. kết hợp công khai, bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp. C. bí mật, bất hợp pháp. D. công khai, hợp pháp và nghị trường. Câu 14: Luận cương chính trị (10-1930) xác định động lực của cách mạng là A. giai cấp tư sản dân tộc. B. giai cấp công nhân, nông dân và tư sản. C. tầng lớp tiểu tư sản trí thức. D. giai cấp công nhân và nông dân. Câu 15: Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai, lĩnh vực khai thác nào Pháp đầu tư vốn nhiều nhất ? A. Công nghiệp nhẹ. B. Khai mỏ. C. Giao thông vận tải. D. Nông nghiệp. Câu 16: Trong cuộc vận động giải phóng dân tộc (1939 – 1945), Mặt trận Việt Minh có vai trò quan trọng như thế nào? A. Chuẩn bị, huấn luyện, tổ chức các lực lượng chính trị, vũ trang cho tổng khởi nghĩa. B. Xây dựng lực lượng chính trị, tổ chức lực lượng vũ trang, lãnh đạo quần chúng đấu tranh. C. Đề ra đường lối, chủ trương và phát động toàn dân đứng lên đấu tranh giành độc lập. D. Cùng với Trung ương Đảng tập hợp, lãnh đạo toàn dân đứng lên giải phóng dân tộc. Câu 17: Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 những mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam ngày càng trở nên gay gắt vì A. cuộc khởi nghĩa Yên Bái nổ ra và thất bại. B. Pháp tiến hành khủng bố dã man những người yêu nước sau khởi nghĩa Yên Bái. C. Pháp trút bỏ gánh nặng cuộc khủng hoảng lên vai nhân dân Việt Nam. D. tình trạng công nhân thất nghiệp, nông dân bị bần cùng, viên chức bị sa thải. Câu 18: Công lao lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn từ 1919 – 1925 là gì? A. Viết tác phẩm nổi tiếng Bản án chế độ thực dân Pháp. B. Chuẩn bị về tổ chức cho việc tiến tới thành lập Đảng. C. Tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho nhân dân Việt Nam. D. Truyền bá chủ nghĩa Mác – Lê nin vào trong nước. Câu 19: “Muốn được giải phóng, các dân tộc chỉ có thể trông cậy vào lực lượng của bản thân mình”. Kết luận trên được Nguyễn Ái Quốc đúc kết từ sau sự kiện lịch sử nào? A. Nguyễn Ái Quốc gửi Bản yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai. B. Nguyễn Ái Quốc gia nhập Đảng xã hội Pháp. C. Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. D. Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Liện hiệp thuộc địa. Câu 20: Sự kiện Pháp bại trận ở châu Âu (1940) đã tác động gì đến tình hình chính trị ở Việt Nam ? A. Quân phiệt Nhật vượt biên giới Việt – Trung tiến vào miền Bắc Việt Nam. B. Phát xít Nhật áp sát biên giới Việt – Trung chuẩn bị tiến vào Đông Dương. C. Nhật – Pháp cấu kết với nhau để cùng cai trị và bóc lột nhân dân Việt Nam. D. Phát xít Nhật đảo chính thực dân Pháp, độc chiếm Đông Dương. Câu 21: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được đánh giá đúng đắn và sáng tạo vì Trang 2/4 - Mã đề thi 506
  3. A. thấy được khả năng chống đế quốc của tiểu tư sản. B. xác định vai trò lãnh đạo của công nhân Việt Nam. C. thấy được khả năng chống phong kiến của tư sản. D. kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Câu 22: Nội dung nào dưới đây phản ánh sự chuyển hướng đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ? A. Chuyển từ tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị và công khai. B. Chuyển từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật. C. Chuyển từ mục tiêu giành độc lập sang mục tiêu giành ruộng đất. D. Chuyển từ nhiệm vụ chống đế quốc sang nhiệm chống phong kiến. Câu 23: Mục tiêu hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là A. tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh đánh đổ đế quốc Pháp và tay sai. B. đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền. C. dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. D. đánh đổ thực dân Pháp và tay sai, thiết lập chính phủ Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Câu 24: Trong quá trình xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, tháng 5-1946, Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được đổi tên thành A. Vệ quốc đoàn. B. Quân đội Quốc gia. C. Quân đội Quốc gia Việt Nam. D. Quân đội Nhân dân Việt Nam. Câu 25: Chiến thắng đầu tiên của quân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là A. chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi). B. chiến thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho). C. chiến thắng Núi Thành (Quảng Nam). D. chiến thắng An Lão (Bình Định). Câu 26: Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước là mục tiêu quan trọng nhất của cách mạng Việt Nam được đề ra tại A. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1959). B. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (1951). C. Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1973). D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam (1960). Câu 27: Điểm mới của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” so với chiến lược “chiến tranh cục bộ” là gì? A. Mĩ sử dụng thủ đoạn ngoại giao thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô. B. Mĩ mở các cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định” vào các căn cứ cách mạng. C. Mĩ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân và hải quân. D. Mĩ tăng cường đưa vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại vào miền Nam. Câu 28: Thực dân Pháp thay đổi chiến lược chiến tranh ở Đông Dương từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh lâu dài” sau sự kiện nào ? A. Chiến dịch Việt Bắc (thu – đông năm 1947). B. Chiến dịch Biên giới (thu – đông 1950). C. Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954). D. Chiến dịch Hòa Bình (đông – xuân 1951 – 1952). Câu 29: Trong quá trình thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam, việc lập “Ấp chiến lược” được coi như một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm A. dồn dân vào các trại tập trung. B. tách dân ra khỏi cách mạng. C. đưa dân vào các “Ấp tân sinh”. D. ngăn chặn nông dân nổi dậy. Câu 30: Nội dung nào dưới đây là mục đích của việc Anh rút quân khỏi Việt Nam (đầu 1946), ủy nhiệm cho Pháp tiếp tục giải giáp quân đội Nhật ở Nam vĩ tuyến 16 ? A. Tập trung lực lượng đối phó với phong trào đấu tranh ở Ấn Độ. B. Tạo điều kiện cho Pháp trở lại xâm lược Việt Nam. C. Quay trở lại xâm lược ở Miến Điện và Mã Lai. D. Thực hiện thỏa thuận của các cường quốc tại Ianta. Câu 31: Chiến sĩ tham gia chiến dịch Biên giới được Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất (1-5-1952) bầu chọn anh hùng là Trang 3/4 - Mã đề thi 506
  4. A. Cù Chính Lan. B. La Văn Cầu. C. Nguyễn Quốc Trị. D. Ngô Gia Khảm. Câu 32: Một trong những hạn chế của nội dung Hiệp định Giơnevơ (1954) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam là A. Mĩ là một trong các nước tham dự Hội nghị đã không tham gia kí kết Hiệp định. B. đại diện Mĩ chỉ tuyên bố cam kết tôn trọng, nhưng không chịu sự ràng buộc của Hiệp định. C. không phản ánh đầy đủ thắng lợi của lực lượng kháng chiến Việt Nam trên mặt trận quân sự. D. Pháp buộc phải chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam, nhưng không rút quân về nước. Câu 33: Nội dung nào không phản ánh đúng nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về công cuộc đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội? A. Thực hiện mục tiêu chủ nghĩa xã hội bằng những quan điểm đúng đắn về chủ nghĩa xã hội. B. Thực hiện mục tiêu chủ nghĩa xã hội bằng những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. C. Thay đổi, điều chỉnh mục tiêu của chủ nghĩa xã hội trước những diễn biến mới của thế giới. D. Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế và chính trị đến tổ chức, tư tưởng và văn hóa. Câu 34: Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra đầu tiên tại A. Đại hội VI (12-1986). B. Đại hội VII (6-1991). C. Đại hội VIII (6-1996). D. Đại hội V (3-1982). Câu 35: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc Đảng Cộng sản Việt Nam phải đề ra đường lối đổi mới là A. tác động của cuộc khủng hoảng và sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu. B. mắc phải “sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn ”. C. chính sách bao vây, cấm vận của Mĩ đối với Việt Nam sau chiến tranh. D. do hậu qủa nặng nề của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc kéo dài 30 năm để lại. Câu 36: Ý nghĩa lớn nhất của kì họp đầu tiên (24-6 đến 3-7-1976) Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất là gì? A. Thực hiện thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ. B. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. C. Kiện toàn hệ thống Hội đồng nhân dân các cấp. D. Hoàn chỉnh bộ máy nhà nước, thông qua Hiến pháp mới. Câu 37: Điểm khác biệt về cách đánh của Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) so với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) là A. chia cắt địch, từng bước đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. B. tổng tiến công và nổi dậy, đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch. C. bao vây chia cắt, khống chế và đánh chiếm các cơ quan đầu não của địch. D. đánh từng bước, tiêu diệt từng cứ điểm của địch. Câu 38: Trong Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, địa phương cuối cùng của miền Nam được hoàn toàn giải phóng là A. Đồng Nai Thượng. B. Hà Tiên. C. Châu Đốc. D. Kiên Giang. Câu 39: Mục tiêu cách mạng xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay là gì? A. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. B. Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng. C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. D. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Câu 40: Sau Hiệp định Pa-ri 1973 về Việt Nam, so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng vì A. miền Bắc đã chi viện cho miền Nam một khối lượng lớn về bộ đội và vũ khí. B. ở miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát. C. vùng giải phóng được mở rộng và phát triển về mọi mặt. D. quân Mĩ và đồng minh của Mĩ rút khỏi miền Nam. HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 506