Giáo án Địa lí Lớp 7 - Tiết 48, Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ - Năm học 2019-2020

docx 6 trang thuongdo99 1760
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lí Lớp 7 - Tiết 48, Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ - Năm học 2019-2020", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dia_li_lop_7_tiet_48_bai_43_dan_cu_xa_hoi_trung_va_n.docx

Nội dung text: Giáo án Địa lí Lớp 7 - Tiết 48, Bài 43: Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ - Năm học 2019-2020

  1. Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 48- Bài 43: Dân cư, xó hội Trung và Nam Mĩ I. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức : HS cần - Hiểu rõ quá trình thuộc địa trong quá khứ ở Trung và Nam Mĩ - Nắm vững đặc điểm dân cư Trung và Nam Mĩ - Hiễu rõ Trung và Nam Mĩ nằm trong sự kiểm soát của Hoa Kì và sự độc lập của Cu-ba 2. Kĩ năng - Rèn và củng cố cho HS kĩ năng đọc bản đồ Dân cư đô thị. 3. Thái độ. - Có tinh thần học hỏi, tìm hiểu các dân tộc khác trên thế giới. II. Chuẩn bị 1. Giáo viên: - Lược đồ dân cư đô thị châu Mĩ - Các tranh ảnh, số liệu về dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ 2. Học sinh: - Nghiên cứu bài trước ở nhà - Ôn lại các kiến thức đã học. III. Các hoạt động dạy – học. 1. Kiểm tra bài cũ.(5’) GV cho HS làm bài tập trắc nghiệm sau: Chọn các kiểu khí hậu cột B cho phù hợp với các địa điểm cột A A. Địa điểm Làm bài B. Khí hậu 1. Từ 100B đến 200N 1 - a. Khí hậu ôn đới 2. Từ 280N đến 400N 2 - b. Khí hậu nhiệt đới và xích đạo 3. Từ 400N trở xuống 3 - c. Khí hậu cận nhiệt đới 2. Dạy bài mới a. Giới thiệu bài :
  2. -Tiết trước chúng ta tìm hiểu về tự nhiên Trung và Nam Mĩ . Vậy Trung và Nam Mĩ có đặc điểm về dân cư, xã hội ntn chúng ta hãy vào bài học hôm nay? b. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (4’) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng -Khu vực Đụng Nam Á 1 HS lờn bảng trả lời chỉ gồm cỏc nước và vựng trờn lược đồ lónh thổ nào? -Cho biết sản xuất Nhật Bản cú những ngành nào 1 hs đứng tại chỗ trả lời nổi tiếng đứng hàng đầu thế giới? GV nhận xột, cho điểm Hoạt động của Thầy Hoạt động của Trò Nội dung 1. Sơ lược về lịch sử.(10’) HĐ1: Liên hệ các kiến thức đã học. - Nhớ và trả lời các câu hỏi ? Cri-xtốp Cô-lôm-bô Phát hiện ra châu Mĩ vào khi nào ? - Trước 1492 người Anh điêng sinh sống ở Trung Và Nam Mĩ - Các nước khu vực ? Trước đó tình hình của Trung Và đều là thuộc địa của Nam Mĩ như thế nào ? Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Cùng có chung lịch sử đấu ? Sau 1492 Trung Và Nam Mĩ có tranh lâu dài giành - Từ 1492 -> TK XVI người Tây những sự kiện gì ? độc lập. Ban Nha và Bồ Đào Nha xâm nhập vào vùng này mua nô lệ da đen từ châu Phi sang
  3. ? Các quốc gia Trung Và Nam Mĩ trở thành thuộc địa của các nước nào ? - Từ thế kỉ XVI -> XIX các nước Trung Và Nam Mĩ trở thành ? Quá trình đấu tranh của các nước thuộc địa của TBN và BĐN Trung Và Nam Mĩ diễn ra như thế nào ? - Ngày nay các nước Nêu vấn đề: trong khu vực đang đoàn kết để cùng nhau thoát khỏi sự thống trị ? Vì sao các nước Trung Và Nam Mĩ - Từ đầu TK XIX đến nay các của Mĩ về kinh tế. lại phụ thuộc chặt chẽ vào Mĩ ? nước Trung và Nam Mĩ bắt đầu dành được độc lập nhưng còn lệ ? Em hiểu gì về Cu-ba ? thuộc nhiều vào Mĩ trừ Cu-ba ? Ngày nay các nước Trung Và Nam Mĩ phát triển ntn ? - Chuẩn kiến thức. 2: Dân cư (10’ )
  4. HĐ1: 2. Dân cư ? Qua phần tìm hiểu về lịch sử trên hãy cho biết thành phần chủng tộc của Trung Và - Chủ yếu dân cư Trung Và Nam Nam Mĩ ? Mĩ là người lai. vì là người lai nên - Chủ yếu là có sự hoà trộn nhiều dòng máu nên người lai. vấn đề phân biệt chủng tộc không ? Tại sao ở Trung Và Nam Mĩ vấn đề phân - Có nền văn đặt ra ở đây và làm cho nền văn biệt chủng tộc không đặt ra gay gắt như ở hoá Latinh độc hoá Mĩ La Tinh thêm độc đáo Bắc Mĩ hay nam Phi ? đáo do sự kết hợp giữa người Anhđiêng, ? Ngôn ngữ chính ở đây là tiếng gì ? người Âu và - Ngôn ngữ chính là tiếng La tinh người Phi. ? Tại sao người ta lại gọi Trung Và Nam Mĩ lên gọi là châu Mĩ La Tinh là châu Mĩ La Tinh ? ? Với đặc điểm trên đã đem đến cho Trung - Dân cư Trung Và Nam Mĩ gia Và Nam Mĩ bản sắc văn hoá như thế nào ? tăng khá nhanh > 1,7% ? Nêu tình hình gia tăng dân số của Trung Và Nam Mĩ ? - Gia tăng dân HĐ2: Treo bản đồ dân cu đô thị châu Mĩ và số: 1,7% yêu cầu HS quan sát ? - Dân cư Trung Và Nam Mĩ phân ? Lên bảng chỉ và trình bày sự phân bố dân bố không đều tập trung đông đúc - Phân bố dân c của Trung Và Nam Mĩ? trên các cao nguyên, cửa sông ven cư không đều. biển Đông dân ở ? Em có nhận xét gì về sự phân bố dân c của cao nguyên, Trung Và Nam Mĩ ? ven biển, cửa sông - Chuẩn kiến thức 3: Đô thị hoá (15’ ) HĐ1: 3. Đô thị hoá ? Nêu tỉ lệ dân đô thị của Trung Và Nam Mĩ ? - Tỉ lệ dân đô thị : 75%
  5. - Tốc độ đô thị ? Tấc độ đô thị hoá của Trung Và Nam - Trung Và Nam Mĩ dẫn đầu thế giới hoá nhanh nhất Mĩ diễn ra như thế nào về tấc độ đô thị hoá thế giới. ? Cuộc sống của dân đô thị Trung Và Nam Mĩ diễn ra như thế nào ? - Một phần lớn dân đô thi phải sống ở ngoại ô trong khu nhà ổ chuột với những điều kiên khó khăn do đô thị hoá tự phát. - Tỉ lệ thị dân: 75% ? Tại sao có hiện tượng đó ? - Tốc độ đô thị hoá nhanh hơn tốc độ phát triển kinh tế nên gây nhiều vấn đề xã hội nảy sinh - Sự phát triển các đô thị diễn ra ? Quan sát lược đồ dân cư đô thị châu nhanh trong khi Mĩ nêu sự phân bố của các đô thị Trung nền kinh tế còn Và Nam Mĩ ? - Các đô thị Trung Và Nam Mĩ phân chem. Phát triển bố ở trên các cao nguyên hoặc các đã làm nảy sinh ? Các đô thị Trung Và Nam Mĩ phân bố mạch núi nhiều vấn đề tiêu cực cho đời sống có gì khác so với các đô thị ở bắc Mĩ ? và môi trường. - Chuẩn kiến thức. HĐ2: ? Chỉ và đọc tên trên bản đồ các đô thị - Các đô thị lớn lớn của Trung Và Nam Mĩ ? - Xác định trên bản đồ. - Chuẩn kiến thức - Nhận xét góp ý 3. Củng cố.(3’) GV cho HS làm bài tập trắc nghiệm sau: - Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau: 1. Trong quá khứ Trung và Nam Mĩ đã từng là thuộc địa của các quốc gia nào ? a. Hoa kì b. Anh, Pháp c. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha d. Cả a,b,c 2. Phần lớn dân cư Trung và Nam Mĩ là người gì ? a. Ngời Anh Điêng b. Ngời Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
  6. c. Ngời da đen d. Ngời lai 3. Dân cư , đô thị Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tập trung chủ yếu ở các khu vực ? a.Các đồng bằng b. Ven xích đạo c. Các cao nguyên và mạch núi 4. Hướng dẫn học bài ở nhà(2’) - Nắm được nội dung bài học - Làm các bài tập ở Vở BT và TBĐ - Tìm hiểu thêm về dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ - Chuẩn bị cho bài mới: Bài 44. Kinh tế Trung và Nam Mĩ Rỳt kinh nghiờm: