Giáo án Hoạt động nhận biết Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Nhận biết phân biệt một và nhiều - Năm học 2013-2014 - Hoàng Thị Thái Lan

docx 4 trang thuongdo99 24590
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hoạt động nhận biết Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Nhận biết phân biệt một và nhiều - Năm học 2013-2014 - Hoàng Thị Thái Lan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_hoat_dong_nhan_biet_lop_nha_tre_de_tai_nhan_biet_pha.docx

Nội dung text: Giáo án Hoạt động nhận biết Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Nhận biết phân biệt một và nhiều - Năm học 2013-2014 - Hoàng Thị Thái Lan

  1. Giáo án chuyên đề nhà trường Chủ đề: PTGT Đề tài: NBPB Một và nhiều Đối tượng 24 – 36 tháng tuối Thời gian: 12 – 15 phút Ngày soạn: 25/04/2015 Người dạy: Hoàng Thị Thái Lan I.MỤC ĐÍCH -Trẻ phân biệt các nhóm đối tượng (ô tô, máy bay, thuyền) có số lượng 1- nhiều. Biết vận động cùng cô theo bài hát “Đoàn tàu nhỏ xíu”. -Rèn kỹ năng phân biết các nhóm đối tượng có số lượng 1 – nhiều -Giáo dục trẻ không giành đồ chơi của bạn. II. CHUẨN BỊ *Đồ dùng của cô -Một cái rổ, 3 ô tô, 1 mày bay, một phong bì, tranh 1 chiếc thuyền, tranh nhiều chiếc thuyền. -1 xe đạp, 3 ô tô,3 xích lô,1 cái rổ có 1 máy bay và 3 ô tô 1 phong bì,có tranh 1 chiếc thuyền, và tranh 2 chiếc thuyền III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Các bước Hoạt động của giáo viên Hoạt động của trẻ 1, Ổn định -Giớ thiệu các cô về dự, hát tặng các cô bái (Em -Trẻ đi quanh cô -Giới thiệu bài tập lái ô tô) cho trẻ vừa đi vừa hát Và hát *T/C:Chủ đề(Ôn NBPB) _ Trẻ trả lời -Các con vừa hát bài hát gì ? +Cô có một bức tranh về các loại phương tiện giao thông chúng mình cùng hướng mắt lên -Trẻ lắng nghe màn hình nhé ? _Trẻ trả lời +Các co thấy trên màn hình có gì ? _Trẻ trả lời _Máy bay là phương tiện giao thông đường gì? _Trẻ trả lời _Ô tô là phương tiện giao thông đường nào ? 2.Phát triển * Cô khái quát lại và giáo dục trẻ -Trẻ đi lấy rổ đò chơi bài -Cô nhận xét, dẫn dắt chuyển hoạt động và ngồi quanh cô
  2. *PB:Một và nhiều -Giới thiệu: Hôm nay cô và các con nhận biết -Trẻ trả lời phân biệt các nhóm đối tượng có số lượng 1 – -PTGT đường bộ nhiều - Cô nói: Bây giờ mỗi bạn đi lấy 1 cái rổ đựng đò -PTGT đường hàng chơi rồi ngồi vào vị trí, các con nhớ không được không giành đồ chơi của bạn nhé -Trẻ xếp ô tô, máy -Hỏi trẻ bay ra trước mặt +Trong rổ các con có cái gì? +Ô tô là phương tiện giao thông đường gì? +Máy bay là phương tiện giao thông đường gì? +Cô và các con hãy xếp ô tô và máy bay ra trước mặt nhé.
  3. _Cô cho trẻ quan sát và hỏi trẻ + Có bao nhiêu chiếc ô tô? _ Trẻ trả lời theo ý hiểu biết của trẻ _Đây là nhiều ô tô,nếu nhóm đồ chơi nào có từ 2 trở lên các con gọi là (nhiều _(Gọi trẻ trả lời xen kẽ tổ, nhóm ,cá nhân) _Trẻ trả lời +Có bao nhiêu chiếc máy bay ? _Có một chiếc máy bay ( Gọi trẻ trả lời xen kẽ tỏ nhóm cá nhân ) _ Cô và trẻ xếp ô tô, máy bay và nói _Trẻ thực hiện theo cô _Nhiều ô tô ,1 máy bay *Luyện tập -Cô nhận xé ,,khen ngợi và tặng trẻ một _Trẻ mor phong bì lấy tranh phong bì +Cách chơi :Khi cô nói (1) các con chọn _Trẻ lắng nghe tranh 1 chiếc thuyền đưa lên và nói (1 chiếc thuyền ), cô nói ( nhiều )các con trọn tranh nhiều chiếc thuyền đưa lên và nói( nhiều chiếc thuyền ), bạn nào chọn nhanh xẽ được khen +Tổ chức cho trẻ chơi hai lần _ Trẻ chơi cùng cô Trẻ +Nhận xét ,tuyên dương trẻ và thu lại tranh đưa tranh cho cô *Trò chơi :(Thuyền về bến) + Cách chơi :các con vừa đi vừa hát , khi nghe hiệu lệnh các con chạy về đúng bến của mình, bạn nào có tranh một chiếc thuyền thì về bến có 1 chiếc thuyền,tranh nhiều chiếc thuyền về bến có nhiều chiếc thuyền , các con chú ý về đúng bến nhé . _ Trẻ chơi cùng cô +Trẻ chơi hai lần ( nhắc trẻ không xô đẩy nhau ) +Nhận xét, giờ chơi _ Các con nhìn xung quanh lớp xem có _ Trẻ quan sát ,chỉ và gọi nhóm đồ chơi nào có số lượng 1 và nhiều tên ( 1 tầu hỏa ,xe đạp _ Dẫn dắt giới thiệu vận động theo bài hát ( ,nhiều xích nô ,nhiều ô tô Đoàn tầu nhỏ xíu) _ Trẻ lắng nghe _ Cô mở nhạc và vận động cùng trẻ 1-2 lần 3 Kết thúc _ Trẻ vận động cùng cô _Các con vừa vận động bài hát gì ? Các con vừa nhận biết các nhóm có số _Trẻ trả lời lượng như thế nào ? _ Khen ngợi ,động viên trẻ