Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 79: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

docx 2 trang Diệp Đức 04/08/2023 380
Bạn đang xem tài liệu "Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 79: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_mon_toan_lop_5_bai_79_gioi_thieu_hinh_tru_gioi.docx

Nội dung text: Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 79: Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

  1. HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 5 – TUẦN 24 BÀI 79: GIỚI THIỆU HÌNH TRỤ. GIỚI THIỆU HÌNH CẦU * Em đọc mục tiêu tr.59 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Câu 1 (tr.59): Điền vào chỗ chấm: Các đồ vật trong sách trang 59 có dạng hình gì? Cây giò có dạng hình ; Viên phấn có dạng hình ; Hộp sữa có dạng hình ; Quả cam có dạng hình ; Hạt ngọc trai có dạng hình ; Quả bóng có dạng hình Câu 2 (tr.70): Em đọc nội dung sau a) Giới thiệu hình trụ Hình trụ có 2 mặt đáy là 2 hình tròn bằng nhau và 1 mặt xung quanh. b) Giới thiệu hình cầu Câu 3 (trang 60): Điền vào chỗ chấm: - Một số vật có dạng hình trụ là: - Một số vật có dạng hình cầu là:
  2. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Câu 1 (tr.60). Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ? Câu 2 (tr.61). Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu?