Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 85: Trừ số đo thời gian

docx 2 trang Diệp Đức 04/08/2023 310
Bạn đang xem tài liệu "Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 85: Trừ số đo thời gian", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_mon_toan_lop_5_bai_85_tru_so_do_thoi_gian.docx

Nội dung text: Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 85: Trừ số đo thời gian

  1. HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 5 – TUẦN 26 BÀI 85: TRỪ SỐ ĐO THỜI GIAN * Em đọc mục tiêu tr.71 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Câu 1 (tr.71): Điền vào chỗ chấm: a) 1 giờ 30 phút + 2 giờ 10 phút = . b) 6 giờ 15 phút + 3 giờ 5 phút = c) 4 giờ 35 phút + 5 giờ 40 phút = . d) 5 giờ 48 phút + 1 giờ 26 phút = . Câu 2 (tr.72): Cách thực hiện phép trừ số đo thời gian Em đọc kĩ 2 ví dụ trong sách trang 72 B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Câu 1 (tr.70). Tính: a) 16 giờ 30 phút - 7 giờ 12 phút b) 12 phút 48 giây - 10 phút 27 giây c) 32 ngày 15 giờ - 19 ngày 13 giờ d) 12 năm 11 tháng - 4 năm 8 tháng e) 25 giờ 28 phút - 12 giờ 45 phút g) 15 phút 24 giây - 11 phút 37 giây
  2. h) 27 ngày 17 giờ - 24 ngày 23 giờ i) 16 năm 5 tháng - 9 năm 7 tháng Câu 2 (tr.73): Giải bài toán Sáng nay, bác Hương đi từ nhà lúc 6 giờ 30 phút và đến chợ lúc 7 giờ 15 phút. Hỏi sáng nay bác Hương đi từ nhà đến chợ hết bao nhiêu thời gian? Bài giải