Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 86: Em ôn lại những gì đã học

docx 2 trang Diệp Đức 04/08/2023 360
Bạn đang xem tài liệu "Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 86: Em ôn lại những gì đã học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_mon_toan_lop_5_bai_86_em_on_lai_nhung_gi_da_ho.docx

Nội dung text: Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 86: Em ôn lại những gì đã học

  1. HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 5 – TUẦN 26 BÀI 86: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC * Em đọc mục tiêu tr.73 Câu 1 (tr.73): Điền vào chỗ chấm: a) 2 ngày = . giờ b) 5 giờ = . phút c) 4 phút = . giây Câu 2 (tr.73): Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a. 3 năm 7 tháng + 9 năm 6 tháng = năm tháng b. 6 ngày 23 giờ + 7 ngày 9 giờ = ngày giờ c. 12 giờ 25 phút + 6 giờ 35 phút = giờ phút Câu 3 (tr.74). Tính: a. 3 năm 7 tháng - 1 năm 9 tháng b. 17 giờ 20 phút - 9 giờ 38 phút c. 12 giờ 5 phút - 4 giờ 49 phút d. 7 phút 28 giây - 2 phút 50 giây
  2. Câu 4 (tr.74): Giải bài toán Năm 1492, nhà thám hiểm Cri-xtô-phơ Côm-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ. Năm 1961, I- u-ri Ga-ga-rin là người đầu tiên bay vào vũ trụ. Hỏi hai sự kiện trên cách nhau bao nhiêu năm? Bài giải