Bài giảng Giáo dục âm nhạc Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Hát vận động Một con vịt

ppt 8 trang thuongdo99 3881
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Giáo dục âm nhạc Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Hát vận động Một con vịt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_giao_duc_am_nhac_lop_nha_tre_de_tai_hat_van_dong_m.ppt

Nội dung text: Bài giảng Giáo dục âm nhạc Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Hát vận động Một con vịt

  1. Môn: Giáo dục âm nhạc. Hát vận động: một con vịt. Trò chơi: Ai đoán giỏi
  2. Con vịt
  3. Trß ch¬i
  4. 2 1 3 6 5 4