Bài giảng Làm quen văn học Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Thơ Gọi nghé

ppt 4 trang thuongdo99 5132
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Làm quen văn học Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Thơ Gọi nghé", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_lam_quen_van_hoc_lop_nha_tre_de_tai_tho_goi_nghe.ppt

Nội dung text: Bài giảng Làm quen văn học Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Thơ Gọi nghé

  1. Giáo án làm quen văn học Đề tài Thơ: Gọi nghé (Lứa tuổi: Nhà trẻ 24-36 tháng)