Bài giảng Làm quen với toán Lớp Lá - Đề tài: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng

pptx 13 trang thuongdo99 30061
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Làm quen với toán Lớp Lá - Đề tài: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_lam_quen_voi_toan_lop_la_de_tai_dem_tren_doi_tuong.pptx

Nội dung text: Bài giảng Làm quen với toán Lớp Lá - Đề tài: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng

  1. Ôn luyện đếm trong phạm vi 5
  2. Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng