Bài giảng Làm quen với toán Lớp Lá - Đề tài: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng

pptx 13 trang thuongdo99 05/07/2021 24511
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Làm quen với toán Lớp Lá - Đề tài: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_lam_quen_voi_toan_lop_la_de_tai_dem_tren_doi_tuong.pptx

Nội dung text: Bài giảng Làm quen với toán Lớp Lá - Đề tài: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng

  1. Ôn luyện đếm trong phạm vi 5
  2. Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng