Bài giảng Lịch sử Lớp 6 - Bài 21: Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân (542-602) - Năm học 2018-2019

pptx 23 trang thuongdo99 1350
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 6 - Bài 21: Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân (542-602) - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_lich_su_lop_6_bai_21_khoi_nghia_li_bi_nuoc_van_xua.pptx

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 6 - Bài 21: Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân (542-602) - Năm học 2018-2019

 1. BÀI 21: KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) Lịch sử 6
 2. Tiết 26 Bài 21: KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà Lương siết chặt ách đơ hộ như thế nào? 2. Khởi nghĩa Lí Bí. Nước Vạn Xuân thành lập .
 3. Tiết 26: Bài 21: KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà Lương siết chặt ách đơ hộ như thế nào? Dưới thời nhà Hán và nhà Ngơ nước ta cĩ tên gọi là gì ?
 4. Lược đồ: UẤT LÂM THƯƠNG Âu Lạc thế kỉ NGÔ NAM HẢI I - thế kỉ III HỢP PHỐ GIAO CHỈ CHU NHAI ĐẠM NHĨ CỬU CHÂN ÂU LẠC THẾ KỈ I – THẾ KỈ III Gồm 3 quân: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung NHẬT Quốc thành Châu Giao NAM Biên giới ngày nay
 5. Lược đồ Châu Giao
 6. Đơn vị hành chínhNhà ngày Lương nay GIAO CHÂU HỒNG CHÂU chia nhỏ nước ta nhằm mục QUẢNGđích NINH gì ? ÁI CHÂU ĐỒNG BẰNG VÀ TRUNG DU BẮC BỘ ĐỨC CHÂU THANH HĨA LỢI CHÂU MINH CHÂU Lược đồ nước ta thế kỉ VI
 7. Tiết 26: Bài 21: KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 1. Nhà Lương siết chặt ách đơ hộ như thế nào? Tổ chức quan lại - Hành chính: Chia lại các quận, huyện nhà Lương cĩ chủ và đặt tên mới. trương gì ? - Phân biệt đối xử gay gắt và chỉ dùng người trong tơn thất. Chính sách bĩc lột của nhàThái Lương độ của cĩ nhà gì khácLương so với đối nhà với Hán Tinh vàThiều nhà Ngơchứng ? tỏ điều gì?
 8. Chính sách cai trị của nhà Hán và nhà Ngơ Chính sách cai Nhà Hán Nhà Ngơ trị Hành chính Kinh tế
 9. Chính sách cai Nhà Hán Nhà Ngơ trị Hành chính Chia nước ta thành ba quận: Tách Châu Giao thành Quảng Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Châu ( thuộc Trung Quốc) và Nam Giao Châu ( Âu Lạc cũ) Kinh tế Nộp các loại thuế (nhất là thuế Chịu nhiều thứ thuế ( nhất là sắt và muối) thuế muối và sắt ), lao dịch Cống nạp sản vật quý và cống nạp sản vật quý, sản phẩm thủ cơng và cả thợ kéo Cống nạp sản vật quý
 10. Chính sách cai Nhà Lương trị Hành chính Chia nước ta thành 6 châu: Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu,Em Hồng cĩ nhận Châu xét gì về chính sách cai trị của nhà Lương trên Kinh tế Đặt ra hàng trăm thứ thuếđất vơ nước lý, chínhta? sách bĩ lột tàn bạo và dã man
 11. 2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Lý Bí tên thật là Lý Bơn, quê Xuân thành lập: ở Thái Bình. Tổ tiên của ơng là người Trung Quốc nhưng sang nước ta lập nghiệp từ lâu. Ơng được cử giữ chức chỉ huy quân đội ở Đức Châu ( nam Nghệ An – Hà Tĩnh). Một thời gian ngắn sau, vì căm ghét bọn đơ hộ, ơng đã từ quan về quê, ngắm ngầm liên lạc với các hào kiệt trong vùng để chuẩn bị nổi dậy.
 12. Tiết 26: Bài 21: KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập . Em hãy nhắc a) Khởi nghĩa Lý Bí: lại nguyên Nguyên nhân: do chính sách cai trị tàn nhân nào dẫn bạo của nhà Lương đến cuộc khởi nghĩa Lý Bí ?
 13. 542-Thái Bình LONG BIÊN Cuộc khởi bùng nổ vào thời gian nào ? Thái độ nhân dân ra sao? Hướng tấn cơng của ta. Hướng tấn cơng của giặc. Tiêu TưGiặc rút lui. Nơi quân ta chiến thắng LƯỢC ĐỒ KHỞI NGHĨA LÝ BÍ
 14. Tiết 26: Bài 21: KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập . a) Khởi nghĩa Lý Bí: Nguyên nhân: do chính sách cai trị tàn bạo của nhà Lương Diễn biến: Năm 542 Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình, hào kiệt khắp nơi về hưởng ứng - Nghĩa quân chiếm hầu hết các quận hiện. Tiêu Tư trốn về Trung Quốc
 15. HỢP PHỐ HỒNG CHÂU 542-Thái ình LONG BIÊN Nghe tin thành Long Biên Thất thủ vua Lương cĩ thái độ và hành động như thế nào? Hướng tấn cơng của ta. Hướng tấn cơng của giặc. Tiêu TưGiặc rút lui. Nơi quân ta chiến thắng LƯỢC ĐỒ KHỞI NGHĨA LÝ BÍ
 16. Tiết 26: Bài 21: KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn - Tháng 4 – 542 nhà Lương kéo quân Xuân thành lập . sang đàn áp => bị nghĩa quân đánh bại a) Khởi nghĩa Lý Bí: - Đầu năm 543 nhà Lương kéo quân Nguyên nhân: do chính sách cai trị tàn sang lần 2, ta chủ động đánh địch ở bạo của nhà Lương Hợp Phố Diễn biến: Năm 542 Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình, hào kiệt khắp nơi về hưởng ứng - Nghĩa quân chiếm hầu hết các quận hiện. Tiêu Tư trốn về Trung Quốc
 17. Tiết 26: Bài 21: KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn - Tháng 4 – 542 nhà Lương kéo quân Xuân thành lập . sang đàn áp => bị nghĩa quân đánh bại a) Khởi nghĩa Lý Bí: - Đầu năm 543 nhà Lương kéo quân Nguyên nhân: do chính sách cai trị tàn sang lần 2, ta chủ động đánh địch ở bạo của nhà Lương Hợp Phố Diễn biến: Năm 542 Lý Bí phất cờ khởi Kết quả: Giặc đại bại, ta thắng lợi nghĩa ở Thái Bình, hào kiệt khắp nơi về hồn tồn hưởng ứng Kết quả của cuộc - Nghĩa quân chiếm hầu hết các quận khởi nghĩa ? hiện. Tiêu Tư trốn về Trung Quốc
 18. Tiết 26: Bài 21: KHỞI NGHĨA LÍ BÍ. NƯỚC VẠN XUÂN (542 – 602) 2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập . a) Khởi nghĩa Lý Bí: SauNguyên khi đánh nhânViệcbại thắng quân đặt tên b) Sự thành lập nước Vạn Xuân Vì sao Lý Bí lợiLươngnước của cuộc làLý Vạn Bí lại xưng - Năm 544, Lý Bí lên ngơi hồng khởiđã Xuânlàm nghĩa những cĩ ? ý đế (Lý Nam Đế ), đặt tên nước là việcnghĩahồng gì gì ?đế ? ? Vạn Xuân. - Đĩng đơ ở sơng Tơ Lịch.
 19. Tổ chức bộ máy nhà nước thời Lý Nam Đế Hồng Đế (Lý Nam Đế) Bộ máy nhà nước Lý Nam Thái Phĩ Đế được tổ chức (Triệu Túc) như thế nào? Ban Võ Ban Văn (Phạm Tu) (Tinh Thiều) Bộ máy nhà Nước cịn sơ khai , đơn giản, nhưng đây là tổ chức nhà nước độc lập, tự chủ của nhân dân ta và là nền mĩng cho chính quyền tự chủ sau này của dân tộc.
 20. Củng cố. Trị chơi Tốc độ Câu 1: Khởi nghĩa Lý Bí diễn ra vào thời gian nào ? A.A Mùa xuân năm 542 B. Năm 248 C. Năm 40 D. Năm 548
 21. HỢP PHỐ HỒNG CHÂU 542-Thái Bình LONG BIÊN Cuộc khởi bùng nổ vào thời gian nào ? Thái độ nhân dân ra sao? Hướng tấn cơng của ta. Hướng tấn cơng của giặc. Tiêu TưGiặc rút lui. Nơi quân ta chiến thắng LƯỢC ĐỒ KHỞI NGHĨA LÝ BÍ
 22. Hướng dẫn về nhà. - Học bài cũ, vẽ lược đồ vào vở. - Chuẩn bị bài mới, bài 21 khởi nghĩa Lí Bí nước Vạn Xuân ( 542 – 602 ) (tt) + Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào? + Triệu Quang Phục là ai? Vì sao ơng đánh bại quân Lương, giành lại độc lập cho đất nước?