Bài tập cuối tuần 19, 20 Lịch sử Lớp 6

pdf 2 trang thuongdo99 5080
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập cuối tuần 19, 20 Lịch sử Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_tap_cuoi_tuan_19_20_lich_su_lop_6.pdf

Nội dung text: Bài tập cuối tuần 19, 20 Lịch sử Lớp 6

  1. PHIẾU BÀI TẬP LỊCH SỬ TUẦN 19 +20 Bài tập 1 Hoàn thành bảng sau: Thời gian Triều đại Những thay đổi chính về hành chính Triệu Đà Nhà Hán Nhà Ngô Nhà Lương Nhà Đường Sau khi các nhóm hoàn thành phiếu học tập thì trả lời câu hỏi: 1. Qua những thay đổi về mặt hành chính em có nhận xét gì về các triều đại phong kiến phương Bắc khi xâm lược nước ta: 2. Âm mưu và thủ đoạn mà các triều đại phong kiến Phương Bắc sử dụng để thống trị nhân dân ta giống hay khác nhau?. Bài tập 2. Nối kiến thức của cột A với cột B để cho nội dung đúng: A B 1 Thành Cổ Loa a Là một biểu tượng đáng tự hào của văn minh Việt cổ 2 Nước Văn Lang ra đời b Ảnh hưởng của nền văn hóa Ấn Độ 3 Nước Âu lạc rơi vào tay Triệu Đà c Lý Bí lên ngôi Hoàng Đế 4 Kháng chiến chống quân xâm d Từ tháng 4 năm 42 đến tháng 11 lược Hán của Hai Bà Trưng năm 43. 5 Văn hóa Chăm -pa e Do An Dương Vương chủ quan, thiếu cảnh giác, nội bộ mát đoàn kết 6 Mùa xuân Năm 544 g Công lao của các Vua Hùng Bài tập 3. Viết Đ trước câu đúng và S trước câu sai. 1.Nhà nước Văn Lang ra đời vào khoảng thế kỷ VII TCN 2.Kinh đô nước ta thời An Dương Vương là ở Phong Khê ( nay là Cổ Loa- Đông Anh Hà Nội)
  2. 3. Thành Cổ Loa được xây dựng cách đây 3000 năm 4. Khi sang xâm lược nước ta chính quyền nhà Hán vẫn cho Người Việt hưởng nhiều quyền lợi về chính trị, kinh tế. 5. Mai Thúc Loan chọn vùng Sa Nam- Nam Đàn để xây dựng căn cứ 6.Khởi nghĩa Bà Triệu bùng nổ vào năm 248 7. Tên cũ của nước Cham-pa là Lâm Ấp 8. chính sách thâm độc nhất của các triều đại phương Bắc là chính sách đồng hóa.