Bài giảng Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 105+106: Văn bản Thuế máu - Đỗ Thị Phương Mai

ppt 12 trang thuongdo99 4760
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 105+106: Văn bản Thuế máu - Đỗ Thị Phương Mai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_ngu_van_lop_8_tiet_105106_van_ban_thue_mau_do_thi.ppt

Nội dung text: Bài giảng Ngữ văn Lớp 8 - Tiết 105+106: Văn bản Thuế máu - Đỗ Thị Phương Mai

 1. Ngời thực hiện : Đỗ Thị Phương Mai Giáo viên : Trờng THCS Bồ Đề
 2. Kiểm tra bài cũ */ Câu 1: Đoạn trích “Thuế máu” nằm trong chơng mấy của tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”? AA- Chơng I C - Chơng III B - Chơng II D - Chơng IV */ Câu 2 : “Bản án chế độ thực dân Pháp” đợc viết bằng tiếng gì? A- Tiếng Trung C - Tiếng Pháp B - Tiếng Việt D - Tiếng Nga */ Câu 3: Theo tổng kết của tác giả có bao nhiêu ngời dân thuộc địa đã chết trong cuộc chiến tranh phi nghĩa đó? A- Bảy mơi vạn ngời C – Mời vạn ngời B - Chín vạn ngời DD – Tám vạn ngời
 3. Tiết 105 - 106 Văn Bản : ( Trích bản án chế độ thực dân Pháp) Nguyễn ái Quốc I – Tìm hiểu chung:1 – Tác giả 2 – Tác phẩm 3 – Bố cục II – Đọc – hiểu văn bản: 1 – Chiến tranh và “ngời bản xứ”
 4. Tiết 105 - 106 Văn Bản : ( Trích bản án chế độ thực dân Pháp) Nguyễn ái Quốc 2 – Chế độ lính tình nguyện a) Những thủ đoạn mánh khóe trong việc bắt lính. - Tiến hành những cuộc lùng ráp lớn. - Săn bắt thứ: “vật liệu biết nói” - Xoay xở làm tiền => Dùng vũ lực để bắt lính
 5. Tiết 105 - 106 Văn Bản : ( Trích bản án chế độ thực dân Pháp) Nguyễn ái Quốc 2 – Chế độ lính tình nguyện a) Những thủ đoạn mánh khóe trong việc bắt lính. b) Phản ứng của ngời bị bắt lính - Ngời nghèo khổ chịu chết không còn kêu đâu đợc. - Ngời giàu thì “Xì tiền ra” - “Bớc chân vào trại lính tìm mọi cơ hội để trốn thoát” - “Tự làm cho mình nhiễm những bệnh nặng nhất” => Phản ứng gay gắt, dữ dội.
 6. Tiết 105 - 106 Văn Bản : ( Trích bản án chế độ thực dân Pháp) Nguyễn ái Quốc 2 – Chế độ lính tình nguyện a) Những thủ đoạn mánh khóe trong việc bắt lính. b) Phản ứng của ngời bị bắt lính c) Luận điệu của chính quyền thực dân “Các bạn đã tấp nập đầu quân ” “ Tốp bị xích tay, bị nhốt bạo động ở Sài Gòn, ở Biên Hòa” => Hình ảnh đối lập ->Thủ đoạn lừa gạt
 7. Tiết 105 - 106 Văn Bản : ( Trích bản án chế độ thực dân Pháp) Nguyễn ái Quốc 2 – Chế độ lính tình nguyện a) Những thủ đoạn mánh khóe b) Phản ứng của ngời bị trong việc bắt lính. bắt lính - Tiến hành những cuộc lùng ráp lớn. - Ngời nghèo khổ chịu chết - Săn bắt thứ: “vật liệu biết nói” không còn kêu đâu đợc. - Xoay xở làm tiền - Ngời giàu thì “Xì tiền ra” -> Dùng vũ lực để bắt lính - “Bớc chân vào trại lính tìm c) Luận điệu của chính quyền thực dân mọi cơ hội để trốn thoát” “ Các bạn đã tấp nập đầu quân ” - “Tự làm cho mình nhiễm “ Tốp bị xích tay, bị nhốt bạo những bệnh nặng nhất” động ở Sài Gòn, ở Biên Hòa” ->Hình ảnh đối lập ->Thủ đoạn lừa gạt -> Phản ứng gay gắt, dữ dội. Sự thảm khốc chế độ lính tình nguyện. Giọng điệu giễu Bản chất của chủ nghĩa thực dân. cợt, câu hỏi tu từ Tố cáo mạnh mẽ.
 8. Tiết 105 - 106 Văn Bản : ( Trích bản án chế độ thực dân Pháp) Nguyễn ái Quốc 3 – Kết quả của sự hi sinh: a) Sự hi sinh của ngời dân thuộc địa b) Sự mất mát của -Khi chiến tranh chấm dứt “Lời tuyên bố tình những ngời lính lơng tứ ngài cầm quyền im bặt” thiện. “Mặc nhiên trở lại giống “ngời bẩn thỉu” “Thơng binh vợ con của “Lột tất cả của cải đó sao?” những ngời tử sĩ Pháp đều “Đánh đập vô cớ đó sao?” đợc cấp môn bài bán lẻ “Cho họ ăn nh cho lợn ăn nh xếp lợn” thuốc phiện ” “Chúng tôi không cần các anh nữa cút đi ?” -> Bỉ ổi , đầu độc cả -> Hàng loạt các câu nghi vấn: Bộ mặt vô chính dân tộc mình để nhân đạo , tráo trở, tàn nhẫn. vét cho đầy túi tham. Bản chất lừa dối, nham hiểm, độc ác, phi nhân tính của thực dân Pháp .
 9. Tiết 105 - 106 Văn Bản : ( Trích bản án chế độ thực dân Pháp) Nguyễn ái Quốc I- Tìm hiểu chung II- Đọc – hiểu văn bản III- Tổng kết * Nghệ thuật * Nội dung - T liệu phong phú, xác thực - Đoạn trích đã vạch trần - Ngòi bút trào phúng sắc sảo bản chất của chính quyền thực dân và số phận đau th- - Nhiều hình ảnh có giá trị ơng của ngời dân bị đẩy đi - Giọng điệu đanh thép, mỉa làm bia đỡ đạn trong cuộc mai, chua chát chiến tranh phi nghĩa.
 10. Luyện tập */ Câu 1: Nội dung chủ yếu của Bản án chế độ thực dân Pháp là gì? A – Tố cáo và lên án những tội ác tày trời của thực dân Pháp trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa B – Thể hiện tình cảnh tủi nhục, khốn khổ của những ngời dân ở các xứ thuộc địa trên thế giới. C – Bớc đầu vạch ra đờng lối đấu tranh cách mạng đúng đắn cho các n- ớc thuộc địa để tự giải phóng, giành độc lập. DD – Gồm ý A, B, C.
 11. Luyện tập */ Câu 2: Nguyên nhân chính của việc các quan cai trị thực dân thay đổi thái độ đối với ngời dân thuộc địa ? A – Vì chính quyền thực dân muốn thực hiện chính sách cai trị mới. BB – Vì chính quyền thực dân muốn biến những ngời dân thuộc địa thành tấm bia đỡ đạn cho chúng trong cuộc chiến tranh phi nghĩa. C – Vì chính quyền thực dân muốn giúp đỡ những ngời dân thuộc địa có một cuộc sống tốt hơn. D – Vì chính quyền thực dân muốn những ngời dân thuộc địa phải phục tùng họ tốt hơn nữa.