Bài giảng Phát triển nhận thức Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Đôi bàn tay bé - Nguyễn Thị Lan

ppt 8 trang thuongdo99 3490
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Phát triển nhận thức Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Đôi bàn tay bé - Nguyễn Thị Lan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_phat_trien_nhan_thuc_lop_nha_tre_de_tai_doi_ban_ta.ppt

Nội dung text: Bài giảng Phát triển nhận thức Lớp Nhà trẻ - Đề tài: Đôi bàn tay bé - Nguyễn Thị Lan

  1. Lĩnh vực : Phát triển nhận thức Đề tài : Đôi bàn tay bé Giáo viên: Nguyễn ThịLan Lứa tuổi:24 -36 tháng
  2. Mục đích – Yêu cầu: 1.Kiến thức: -Trẻ biết được đôi bàn tay của mình gồm có những bộ phận nào - Biêt đôi bàn tay dùng để làm gì - Trẻ biết được cách rửa tay đúng 2.Kỹ năng: -Trẻ nói được các bộ phần của bàn tay: ngón tay, lòng bàn tay, móng tay - Phát triển kĩ năng quan sát , chú ý có chủ định. 3.Thái độ: -Trẻ hứng thú và tham gia tích cực vào hoạt động khám phá. - Trẻ tập trung chú ý trong quá trình học tập.
  3. Ngón tay
  4. Móng tay