Bài giảng Vật lí Lớp 6 - Bài 11: Khối lượng riêng - Phan Thị Thùy Linh

ppt 11 trang thuongdo99 3530
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lí Lớp 6 - Bài 11: Khối lượng riêng - Phan Thị Thùy Linh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_vat_li_lop_6_bai_11_khoi_luong_rieng_phan_thi_thuy.ppt

Nội dung text: Bài giảng Vật lí Lớp 6 - Bài 11: Khối lượng riêng - Phan Thị Thùy Linh

 1. Trường THCS Bồ Đề KHỐI LƯỢNG RIÊNG GV thực hiện:Phan Thị Thùy Linh GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
 2. TRÒ CHƠI
 3. ĐÁP ÁN Cốc 1 2 3 4 5 Chất Nước Trà caffe Nước Sữa lỏng chanh muối
 4. THẢO LUẬN NHÓM (5 PHÚT)
 5. THẢO LUẬN NHÓM (5 PHÚT)
 6. Bảng khối lượng riêng của một số chất.(sgk/37) Chất rắn Khối lượng riêng Chất lỏng Khối lượng riêng (kg/m3) (kg/m3) Chì 11 300 Thuỷ ngân 13 600 Sắt 7 800 Nước 1 000 Nhôm 2 700 Étxăng 700 Đá (khoảng) 2 600 Dầu hỏa (khoảng) 800 Gạo (khoảng) 1 200 Dầu ăn (khoảng) 800 Gỗ tốt (khoảng) 800 Rượu, cồn (khoảng) 790 Nói khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3 có nghĩa là gì? Có nghĩa: 1m3 sắt có khối lượng là 7800kg
 7. Tính khối lượng một vật theo khối lượng riêng. -khối lượng riêng : D (kg/m3) -khối lượng: m (kg) -thể tích: V(m3) Công thức: m = D x V (kg) (kg/m3) (m3) Khối lượng = Khối lượng riêng x Thể tích VD: Hãy tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá có thể tích 0,5m3. D = 2600 kg/m3 Khối lượng của khối đá là: m = D . V V = 0,5 m3 = 2600 . 0,5 m = ? = 1300 (kg)
 8. * BÀI TẬP : C6: Hãy tính khối lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích 40dm3. D = 7800 kg/m3 Khối lượng của chiếc dầm sắt: m = D.V = 7800.0,04 = 312(kg) V = 40 dm3 = 0,040m3 m = ? 11.2/SBT: Một hộp sữa Ông Thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3. Hãy tính khối lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3 Khối lượng riêng của sữa trong hộp: m = 397 kg = 0,397 kg m 0,397 D = = V = 320 cm3= 0,000320 m3 V 0,000320 D = ? = 1240,6 (kg/m3)
 9. KHỐI LƯỢNG RIÊNG –BÀI TẬP. VD (sgk) 1/ Khối lượng riêng của một chất D = 2600 kg/m3 được xác định bằng khối lượng của 3 một đơn vị thể tích (1m3) chất đó. V = 0,5 m -Khối lượng: m m = ? m (kg) D = -Thể tích: V (m3 ) Khối lượng của khối đá là: V -KLR: D (kg/m3) m = D . V= 2600 . 0,5 = 1300 (kg) - Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối , kí hiệu kg/m3. * BÀI TẬP : 11.2/SBT: 2/ Bảng KLR của một sốchất.(sgk/37) m = 397 kg 3/Tính khối lượng một vật theo KLR. V = 320 cm3 m D = ? Từ D = Công thức: V Khối lượng riêng của sữa trong hộp: m 0,397 m = D x V D = = 3 0,000320 (kg) (kg/m3) (m ) V = 1240,6 (kg/m3) Khối lượng = Khối lượng x Thể tích
 10. Khối lượng riêng của một m = D. V chất được xác định bằng khối Trong đó: lượng của một - m: Khối lượng (kg) đơn vị thể tích 3 - V: Thể tích (m ) (m 3)chất đó -D: Khối lượng riêng (kg/m3) kg / m3
 11. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: C6 + C7 ( sgk) HDC7: - Tính KLR của nước muối rồi so sánh với KLR của nước D = m : V , m = mmuối + mnước - Dùng bình chia độ để đo thể tích - Đọc “Có thể em chưa biết” - Làm các bài tập: 11.1; 11.3; 11.4; 11.5 SBT/17 HD: 11.3: a) V = m : D; nên phải tìm D trước 11.5: Thể tích hòn gạch: 1200 cm3 – 2.192cm3 - Chuẩn bị bài “ TRỌNG LƯỢNG RIÊNG – BÀI TẬP”