Đề kiểm tra học kì I Vật lí Lớp 6 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Đô thị Việt Hưng

doc 3 trang thuongdo99 4450
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Vật lí Lớp 6 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Đô thị Việt Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_vat_li_lop_6_nam_hoc_2015_2016_truong_t.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì I Vật lí Lớp 6 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Đô thị Việt Hưng

  1. PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊN MỤC TIÊU, MA TRẬN TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học : 2015-2016 MÔN: VẬT LÍ 6 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Kiểm tra mức độ tiếp thu bài trong chương trình học kì 1. - Củng cố và hệ thống những kiến thức đã học. 2. Kĩ năng: - Củng cố kĩ năng cẩn thận, so sánh, suy luận, trình bày kiểm tra. 3. Thái độ: - Giáo dục thái độ nghiêm túc khi làm bài kiểm tra, tính trung thực trong học tập. 4. Định hướng phát triển năng lực - Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề. II. Ma trận đề kiểm tra học kì I Cấp độ Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng số câu/ cao Tổng số Tên điểm Chủ đề TN TL TN TL TN TL TN TL Đo độ dài, thể C1(0.5đ) C3 3 tích và khối C4(0.5đ) (1đ) 2đ lượng Lực. Trọng lực C3(0.5đ) C2(0.5đ) 4 C5(0.5đ) 2đ C6(0.5đ) Trọng lượng C2a(1.5đ) C2b(1.5đ) 3 riêng C1(3đ) 6đ Khối lượng riêng Tổng số câu/ 5 3 1 1 10 Tổng số điểm 2.5đ 5đ 1.5đ 1đ 10đ
  2. PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG MÔN: VẬT LÍ 6 Năm học : 2015-2016 Thời gian: 45 phút Ngày kiểm tra: 09/12/2015 Phần I : Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy chọn và ghi những chữ cái đứng trước đáp án đúng vào bài kiểm tra Câu 1. Phát biểu nào sau đây chính xác: (0,5 điểm) A. Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực. B. Khối lượng lớn gấp 10 lần trọng lượng. C. Cân là dụng cụ để đo khối lượng. D. Trọng lực là lực đàn hồi. Câu 2. Quả cân 250g ở mặt đất có trọng lượng là: (0,5 điểm) A. 25N B. 250N C. 0,25N D. 2,5N Câu 3. Lực nào sau đây là trọng lực: (0,5 điểm) A. Lực làm cho nước mưa rơi xuống. B. Lực tác dụng vào viên phấn khi ta buông tay. C. Lực của nam châm tác dụng vào thanh sắt. D. Lực của tay tác dụng vào dây khi chơi kéo co. Câu 4. Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 55 cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá chìm hẳn vào bình nước, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 85 cm3. Hỏi các kết quả ghi sau đây, kết quả nào là đúng: (0,5 điểm) A. V = 85 cm3 B. V= 55 cm3 C. V= 30 cm3 D. V= 140cm3 Câu 5: Biến dạng nào dưới đây là biến dạng đàn hồi: (0,5 điểm) A. Cục đất sét B. Sợi dây cao su C. Sợi dây đồng D. Quả cam chín Câu 6: Đơn vị của trọng lực là: (0,5 điểm) A. kg B. N/m C. g D. N Phần II: Tự luận (7 điểm) Câu 1 (3điểm): Một chai dầu ăn có thể tích 1dm3 và khối lượng 860g. Hãy xác định: a. Khối lượng riêng của dầu ăn? b. Trọng lượng riêng của dầu ăn? Câu 2 (3điểm): Biết quả táo thứ nhất có khối lượng 300g. Quả táo thứ hai có trọng lượng bằng 2 lần trọng lượng của quả táo thứ nhất. a. Tính trọng lượng của quả táo thứ hai? b. Tính khối lượng của quả táo thứ hai? Câu 3 (1điểm): Có hai bình có dung tích là 2 lít và 5 lít. Hãy tìm cách đong được 1 lít nước? Chúc các em làm bài tốt!
  3. PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN LONG BIÊN ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học : 2015-2016 MÔN: VẬT LÍ 6 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm) Phần Câu Đáp án Biểu điểm I. Câu 1 A, C 0.5đ Câu 2 D 0.5đ Câu 3 A,B 0.5đ Câu 4 C 0.5đ Câu 5 B 0.5đ Câu 6 D 0.5đ Phần II: Tự luận (7 điểm) Câu Đáp án Biểu điểm Đổi m = 860g= 0,86 kg, V=1dm3= 0,001m3 0,5đ Câu 1 D = m/V = 0,86/0,001= 860 (kg/m3) 1đ (3đ) d= 10D= 10. 860= 8600 (N/m3) 1,5đ Đổi 300g = 0,3kg 0,25đ Câu 2 Trọng lượng của quả táo thứ nhất là : 0,5đ (3đ) P1= 0,3.10= 3(N) Trọng lượng của quả táo thứ hai là: 0,75đ P2= 2P1= 2.3= 6(N) Khối lượng của quả táo thứ hai là: 1,5đ P2 = 10m2 => m2 = 6:10=0.6kg = 600g Câu 3 Cách 1: Đong lần lượt nước vào bình 2 lít rồi đổ sang bình 5 lít, làm 1đ (1đ) 3 lần, lượng nước còn lại trong bình 2 lít là một lít. Cách 2: Đong đầy nước bình 5 lít, sau đó đổ lần lượt nước vào bình 2 lít 2 lần, lượng nước còn lại trong bình 5 lít là một lít. BGH duyệt TTCM Người ra đề Vũ Thị Thanh Thảo Khương Thị Nhung