Đề thi học kì II Lịch sử Lớp 6 - Mã đề 357 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Bồ Đề

docx 2 trang thuongdo99 4490
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì II Lịch sử Lớp 6 - Mã đề 357 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Bồ Đề", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_ii_lich_su_lop_6_ma_de_357_nam_hoc_2018_2019_t.docx

Nội dung text: Đề thi học kì II Lịch sử Lớp 6 - Mã đề 357 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Bồ Đề

  1. PHềNG GD & ĐT LONG BIấN ĐỀ THIKIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ MễN LỊCH SỬ 6 Năm học 2018-2019 Thời gian: 45 phỳt - Ngày thi /4/2019 PHềNG GD & ĐT LONG BIấN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS BỒ ĐỀ MễN LỊCH SỬ 6 Năm học 2018-2019 Thời gian: 45 phỳt - Ngày thi /4/2019 Mó đề thi: 357 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (5 điểm) Ghi ra giấy chữ cỏi đứng trước cõu trả lời đỳng Cõu 1: Nước ta bị nhà Đường đô hộ năm: A. 618 B. 68 C. 186 D. 806 Cõu 2: Khởi nghĩa Mai Thúc Loan nổ ra năm: A. 722 B. 721 C. 720 D. 227 Cõu 3: Quốc gia Lâm ấp có nét nổi bật: A. Lực lượng quân sự khá mạnh B. Đông dân C. Lãnh thổ rộng lớn D. Vua anh minh Cõu 4: Năm 937 Ngô Quyền kéo quân ra Bắc để: A. Mở rộng vùng kiểm soát B. Ra gần quê C. Chuẩn bị đánh quân xâm lược D. Trừng trị Kiều Công Tiễn làm phản Cõu 5: Mai Thúc Loan xưng đế, dân thường gọi tên thân thuộc: A. Kẻ Mỏn B. Mai Hắc Đế C. Vua Đế D. Vua Mai Cõu 6: Vua Nam Hán cho quân xâm lược nước ta lần thứ 2 vì: A. Để mở rộng bờ cõi B. Được Kiều Công Tiễn cầu cứu mời gọi C. Do nước ta cú nguồn lợi về sản vật quý hiếm D. Để trả thù thua trận Cõu 7: Lưu Hoàng Tháo đem quân xâm lược nước ta năm: A. 1000 B. 938 C. 1010 D. 930 Cõu 8: Hiện nay còn đền thờ Mai Hắc Đế ở: A. Đền Hùng B. Ninh Bình C. Núi Vệ- Hùng Sơn D. Nam Định Cõu 9: Người Chăm có nền nghệ thuật đặc sắc là: A. Đền đài B. Tượng phật C. Tháp Chăm D. Trạm khắc Cõu 10: Kinh đô nước ChămPa đóng ở: A. Bạch Hạc - Phú Thọ B. Phong Khê ( Đông Anh_ Hà Nội) C. Sin ha pu ra ( Trà Kiệu_ Quảng Nam) D. Cổ Loa -Đông Anh Cõu 11: Khởi nghĩa Phùng Hưng đã: A. Làm địch kinh hồn B. Làm giặc điờn cuồng C. Giết chết tên quan đô hộ D. Làm chủ Đường Lâm Cõu 12: Nguồn sống chính của người Chăm là: A. Buôn bán B. Đánh cá biển C. Khai thác lâm sản D. Nông nghiệp trồng lúa nước Cõu 13: Nhân dân Tượng Lâm nổi dậy chống nhà Hán năm: A. 192 - 193 B. 195 C. 200 D. 402 1
  2. Cõu 14: Sau khi mở rộng lãnh thổ từ Hoành Sơn đến Phan Rang, Lâm ấp đổi tên thành: A. Nam Việt B. Vạn Xuân C. Đại Việt D. ChămPa Cõu 15: Để chuẩn bị chống quân xâm lược. Ngô Quyền tiến vào Thành Đại La bắt, giết Kiều Công Tiễn nhằm: A. Chia rẽ lực lượng địch B. Hạn chế sức mạnh kẻ thù C. Tiêu hao quân địch D. Để trừ kẻ thù sau lưng khi quân Nam Hán kéo vào Cõu 16: Khởi nghĩa Phùng Hưng nổ ra năm: A. 676 C. 700 B 776 D.760 Cõu 17: Người Chăm cổ sinh sống ở đâu: A. Sa Huỳnh B. Huyện Tượng Lâm, quận Nhật Nam C. Hoành Sơn D. Giao Châu Cõu 18: Biểu tượng của văn hoá Chăm là: A. Tháp Bình Sơn B. Khu thánh địa Mỹ Sơn ( Quảng Nam) C. Ăng co D. Thành cổ loa Cõu 19: Sau khi giành độc lập- Khu Liên xưng vua đặt tên nước là: A. Lâm ấp B. Vạn Xuân C. Đại Cổ Việt D. Đại Việt Cõu 20: Hiện nay còn đền thờ Phùng Hưng ở: A. Hà Nội B. Cổ Loa C. Đường Lâm- Hà Tây D. Vĩnh Phúc II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Cõu 1: (3 điểm) Lớ Bớ đó làm gỡ sau khi khởi nghĩa thắng lợi? Những việc làm đú cú ý nghĩa gỡ? Cõu 2: (2 điểm) Trỡnh bày diễn biến chiến thắng Bạch Đằng năm 938? Vỡ sao núi trận chiến trờn sụng Bạch Đằng là một chiến thắng vĩ đại của dõn tộc? HẾT 2