Bài giảng Lịch sử Lớp 6 - Bài 6: Văn hóa cổ đại - Nguyễn Thị Thủy

ppt 24 trang thuongdo99 4450
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 6 - Bài 6: Văn hóa cổ đại - Nguyễn Thị Thủy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_6_bai_6_van_hoa_co_dai_nguyen_thi_thuy.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 6 - Bài 6: Văn hóa cổ đại - Nguyễn Thị Thủy

 1. Trường THCS Bồ Đề Môn: LỊCH SỬ GV: Nguyễn Thị Thủy
 2. Lược đồ : Các quốc gia cổ đại
 3. 1/ Các dân tộc phương Đông thời cổ Con người tìm đại đã có những hiểu quy luật của thành tựu văn hóa gì? Kinhtự nhiên tế chính để sángcủa cáctạo quốcra cái gia gì? cổ đại phương Đông là gì?
 4. 1/ Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì? - Biết làm lịch và dùng lịch âm : năm có 12 tháng, mỗi tháng có 29 hoặc 30 ngày. Biết làm đồng hồ đo thời gian bằng bóng nắng mặt trời
 5. - Sáng tạo chữ viết, gọi là chữ tượng hình, viết trên giấy pa-pi-rút, mai rùa, thẻ tre, các phiến đất sét
 6. 1/ Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì? - Tóan học: Các thành tựu tóan học của Phát minh ra + Người ngườiAi Cập phương giỏi hình học, nghĩ ra phép đếm đến 10, tìm ra phép đếm đến 10; Đông là gì? tính được số pi = số pi= 3,16 3,16 ; tìm ra số 0 + Người Lưỡng Hà giỏi về số học + Người Ấn Độ tìm ra số 0
 7. 1/ Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì? - Kiến trúc: + Kim tự tháp (Ai Cập) Các dân tộc phương Đông đã + Thành Babilon có những công ( Lưỡng Hà) trình kiến trúc nào?
 8. Cổng đền Isơta- Thành Babilon Vuờn treo Babilon ( Lưỡng Hà)
 9. Vườn treo Babilon ( Lưỡng Hà)
 10. 2/ Người Hy Lạp và Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hóa? - Biết làm lịch và dùng lịch dương: 1 năm có 365 ngày và 6 giờ, chia thành 12 tháng
 11. 2/ Người Hy Lạp và Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hóa? - Sáng tạo ra hệ chữ cái a, b, c a, b, c, d, e f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, x, y, z, w.
 12. 2/ Người Hy Lạp và Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hóa? Pi-ta-go - Khoa học: Ơ-cơ-lít + Tóan học: Ta- lét, Pi-ta-go, Ơ-cơ-lít, Kể tên các nhà Ta- lét + Vật lí: Ác- si- mét khoa học trong các lĩnh vực? + Triết học: Pla-tôn, A-ri-xtốt + Sử học: Hê-rô-đốt, Tu-xi-đít + Địa lí: Stơ-ra-bôn
 13. Nhà vật lí Ac-si-mét
 14. Nhà triết học Pla-tôn Nhà triết học A-ri-xtôt
 15. Nhà sử học Hê-rô- đốt Nhà sử học Tu-xi-đít
 16. 2/ Người Hy Lạp và Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hóa? - Văn học: bộ sử thi I-li-át và Ô-đi-xê của Hô-me
 17. 2/ Người Hy Lạp và Rô-ma đã có những đóng góp gì về văn hóa? - Kiến trúc: Đền Pac-tê- Hy Lạp và Rô-ma nông ( Aten), Đấu đã có những công trường Cô-li-dê ( Rô- trình kiến trúc ma); tượng Lực sĩ ném nào? đĩa; tượng thần Vệ nữ ở Mi-lô Đấu trườngĐền Pac-tê-nông Cô-li-dê
 18. 1. NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ ĐẠI ĐỀU SỬ DỤNG LOẠI CHỮ NÀO SAU ĐÂY? a. CHỮ NÔM b. CHỮ HÁN c. CHỮ TƯỢNG HÌNH d. HỆ THỐNG CHỮ CÁI A, B, C 2. KIM TỰ THÁP LÀ THÀNH TỰU VĂN HOÁ CỦA QUỐC GIA CỔ ĐẠI NÀO? a. TRUNG QUỐC CỔ ĐẠI b. LƯỠNG HÀ c. RÔ-MA CỔ ĐẠI d. AI CẬP CỔ ĐẠI
 19. 3. ĐỀN PÁC-TÊ-NÔNG LÀ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CỦA QUỐC GIA NÀO? a. AI CẬP b. HY LẠP c. LA MÃ d. LƯỠNG HÀ 4. ĐẤU TRƯỜNG CÔ-LI-DÊ LÀ THÀNH TỰU VĂN HOÁ CỦA QUỐC GIA CỔ ĐẠI NÀO? a. AI CẬP b. HY LẠP c. TRUNG QUỐC d. RÔ-MA
 20. 5. THEO EM, NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HOÁ NÀO THỜI CỔ ĐẠI CÒN SỬ DỤNG ĐẾN NGÀY NAY? a. LỊCH, CHỮ VIẾT A, B, C b. CHỮ TƯỢNG HÌNH c. MỘT SỐ THÀNH TỰU VĂN HOÁ CƠ BẢN: HÌNH HỌC, SỐ HỌC d. CÂU A, C ĐÚNG