Bài tập môn Toán Lớp 4 - Bài 80: Tìm phân số của một số (Tiết 2)

docx 1 trang Diệp Đức 04/08/2023 350
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập môn Toán Lớp 4 - Bài 80: Tìm phân số của một số (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_mon_toan_lop_4_bai_80_tim_phan_so_cua_mot_so_tiet_2.docx

Nội dung text: Bài tập môn Toán Lớp 4 - Bài 80: Tìm phân số của một số (Tiết 2)

  1. Bai 80: Tìm phân số của một số (tiết 2) *Các em mở SHD toán trang 56 đọc mục tiêu. *Hoạt động thực hành: Giải các bài toán sau: 2 1.Một lớp học có 36 học sinh. Có số học sinh trong lớp là học sinh khá. Hỏi trong lớp 3 học đó có bao nhiêu học sinh khá? 3 2.Nhà bác Hải thu hoạch 280 kg hạt điều. Số hạt điều nhà bác Hiền thu hoạch được bằng số 5 hạt điều nhà bác Hải. Hỏi nhà bác Hiền thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam hạt điều? 5 3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 240 m, chiều rộng bằng chiều dài. Hãy tìm 6 chiều rộng của mảnh đất đó.