Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Bài 4: Tiết kiệm tiền của (Tiết 2) - Trường Tiểu học Điện Biên

ppt 28 trang thuongdo99 8130
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Bài 4: Tiết kiệm tiền của (Tiết 2) - Trường Tiểu học Điện Biên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_dao_duc_lop_4_bai_4_tiet_kiem_tien_cua_tiet_2_truo.ppt

Nội dung text: Bài giảng Đạo đức Lớp 4 - Bài 4: Tiết kiệm tiền của (Tiết 2) - Trường Tiểu học Điện Biên

 1. Câu 1: Vì sao chúng ta phải tiết kiệm tiền của? Câu 2: Em hãy kể việc em đã làm thể hiện em đã biết tiết kiệm tiền của?
 2. Câu 3:Em hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành ghi nhớ của bài Tiết kiệm tiền của. Tiền bạc của cải là mồ (1) hôi ,công (2) sức của bao người lao động . Vì vậy chúng ta cần phải tiết (3) kiệm , không được sử dụng tiền của phung (4) phí,
 3. Bài 4: Những việc làm nào trong các việc dưới đây là tiết kiệm tiền của ? a) Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập . b) Giữ gìn quần áo, đồ dùng, đồ chơi . c)Vẽ bậy, bôi bẩn ra sách vở, bàn ghế, tường lớp học . d) Xé sách vở . đ) Làm mất sách vở, đồ dùng học tập . e) Vứt sách vở, đồ dùng đồ chơi bừa bãi . g) Không xin tiền ãn quà vặt. h)Ăn hết suất cơm của mình. i)Quên khóa vòi nước . k)Tắt điện khi ra khỏi phòng .
 4. Những việc tiết kiệm tiền của a) Giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập . b) Giữ gìn quần áo, đồ dùng, đồ chơi . g) Không xin tiền ăn quà vặt. h)Ăn hết suất cơm của mình. k)Tắt điện khi ra khỏi phòng .
 5. Những việc tiết kiệm Những việc chưa tiết kiệm tiền của tiền của a) Giữ gìn sách vở, đồ c)Vẽ bậy, bôi bẩn ra sách dùng học tập . vở, bàn ghế, tường lớp học . b) Giữ gìn quần áo, đồ d) Xé sách vở . dùng, đồ chơi . đ) Làm mất sách vở, g) Không xin tiền ăn đồ dùng học tập . quà vặt. h)Ăn hết suất cơm của e) Vứt sách vở, đồ mình. dùng đồ chơi bừa bãi . k)Tắt điện khi ra khỏi i)Quên khóa vòi nước phòng . .
 6. Bài 5: Em hãy cùng các bạn trong nhóm thảo luận và đóng vai theo các tình huống sau: a) Bằng rủ Tuấn xé sách vở lấy giấy gấp đồ chơi .Tuấn sẽ giải quyết thế nào? b) Em của Tâm đòi mẹ mua cho đồ chơi mới trong khi đã có quá nhiều đồ chơi. Tâm sẽ nói gì với em ? c)Cường nhìn thấy bạn Hà lấy vở mới ra dùng trong khi vở đang dùng vẫn còn nhiều giấy trắng. Cường sẽ nói gì với Hà?
 7. Tình huống a) Bằng rủ Tuấn xé sách vở lấy giấy gấp đồ c)Cườngb) Em củanhìnTâmthấyđòibạnmẹ Hàmualấychovởđồmớichơira chơi .Tuấn sẽ giải quyết thế nào? dùngmới trongtrongkhikhiđãvởcóđangquá nhiềudùng đồvẫnchơicòn. nhiềuTâm sẽgiấynóitrắnggì với. Cườngem ? sẽ nói gì với Hà?
 8. 1.Vì sao chúng ta phải tiết kiệm tiền của?
 9. 2. Chúng ta cần phải tiết kiệm tiền của như thế nào là hợp lý?
 10. 3. Em hãy đọc câu ca dao hoặc tục ngữ nói về việc tiết kiệm?
 11. Tiền bạc, của cải là mồ hôi công sức của bao người lao động. Vì vậy, chúng ta cần phải tiết kiệm, không được sử dụng tiền của phung phí. Ở đây một hạt cơm rơi Ngoài kia bao giọt mồ hôi thấm đồng
 12. VỀ NHÀ HọcCủng bài và xemcố trước- Dặn bài : dò TÂY NGUYÊN ( sgk trang 82 )