Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Bài 5: Khâu đột thưa - Nguyễn Bích Hạnh

ppt 49 trang thuongdo99 8270
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Bài 5: Khâu đột thưa - Nguyễn Bích Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_ki_thuat_lop_4_bai_5_khau_dot_thua_nguyen_bich_han.ppt

Nội dung text: Bài giảng Kĩ thuật Lớp 4 - Bài 5: Khâu đột thưa - Nguyễn Bích Hạnh

 1. TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG Người thực hiện: Nguyễn Bích Hạnh
 2. Hoạt động 1: Quan sát và nhận xét mẫu. - Dựa vào hai hình trên đây, em hãy nhận xét đặc điểm mũi khâu đột thưa ở mặt phải và mặt trái đường khâu ? - So sánh mũi khâu ở mặt phải đường khâu đột thưa với mũi khâu thường ?
 3. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 4. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 5. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 6. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 7. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 8. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 9. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 10. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 11. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 12. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 13. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 14. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 15. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 16. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 17. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 18. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 19. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 20. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 21. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 22. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 23. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 24. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 25. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 26. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 27. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 28. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 29. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 30. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 31. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 32. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 33. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 34. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 35. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 36. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 37. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 38. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 39. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 40. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 41. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 42. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 43. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 44. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1