Giáo án điện tử Tiếng việt Lớp 4 - Tuần 24: Tóm tắt tin tức

pdf 44 trang thuongdo99 7810
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án điện tử Tiếng việt Lớp 4 - Tuần 24: Tóm tắt tin tức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfgiao_an_dien_tu_tieng_viet_lop_4_tuan_24_tom_tat_tin_tuc.pdf

Nội dung text: Giáo án điện tử Tiếng việt Lớp 4 - Tuần 24: Tóm tắt tin tức

 1. TiÕng ViÖt 4 Ph©n m«n: TËp lµm v¨n Bµi: Tãm t¾t tin tøc TuÇn 24
 2. Nhi Đồng Làm thế nào Cười Truyện với số báo Toán cười chí này Tuổi nhỉ???? Thơ Đại Đoàn Kết Nhi Đồng Báo Tiền Lao Động Phong Báo thiếu niên
 3. VÏ vÒ cuéc sèng an toµn • UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn. • Được phát động từ tháng 4 – 2001 nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi cả nước. Chỉ trong vòng 4 tháng, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50 000 bức tranh gửi về từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh , Cần Thơ, Kiên Giang, • Chỉ cần điểm qua tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, thật là phong phú: Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất (Hoàng Minh Uyên, 10 tuổi, giả đặc biệt), Gia đình em được bảo vệ an toàn (Tạ Bích Ngọc, 9 tuổi, giải nhất), Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường ( Nguyễn Thuý Mai Dung, 7 tuổi, giải ba), Chở ba người là không được (Nguyễn Ngọc Lan Dung, 12 tuổi, giải ba), • 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm (trong đó có 46 bức đoạt giải) đã làm nên một phòng tranh đẹp: màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. Các hoạ sĩ nhỏ tuổi chẳng những có nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội hoạ sáng tạo đến bất ngờ.
 4. Vẽ về cuộc sống an toàn • UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn. • Được phát động từ tháng 4 – 2001 nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi cả nước. Chỉ trong vòng 4 tháng, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50 000 bức tranh gửi về từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh , Cần Thơ, Kiên Giang, • Chỉ cần điểm qua tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, thật là phong phú: Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất (Hoàng Minh Uyên, 10 tuổi, giả đặc biệt), Gia đình em được bảo vệ an toàn (Tạ Bích Ngọc, 9 tuổi, giải nhất), Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường ( Nguyễn Thuý Mai Dung, 7 tuổi, giải ba), Chở ba người là không được (Nguyễn Ngọc Lan Dung, 12 tuổi, giải ba), • 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm (trong đó có 46 bức đoạt giải) đã làm nên một phòng tranh đẹp: màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. Các hoạ sĩ nhỏ tuổi chẳng những có nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội hoạ sáng tạo đến bất ngờ.
 5. UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn
 6. • UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn.
 7. Sự việc chính ?
 8. Cuộc thi vẽ Em UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc muốn sống an thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ toàn vừa được đề Em muốn sống an toàn tổng kết
 9. • Được phát động từ tháng 4 – 2001 nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi cả nước. Chỉ trong vòng 4 tháng, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50 000 bức tranh gửi về từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh , Cần Thơ, Kiên Giang,
 10. • Được phát động từ tháng 4 – 2001 nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi cả nước. Chỉ trong vòng 4 tháng, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50 000 bức tranh gửi về từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh , Cần Thơ, Kiên Giang,
 11. Sự việc chính ?
 12. Được phát động từ tháng 4 – 2001 nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai Nội dung, kết nạn cho trẻ em, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo quả cuộc thi thiếu nhi cả nước. Chỉ trong vòng 4 tháng, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50 000 bức tranh gửi về từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh , Cần Thơ, Kiên Giang,
 13. • Chỉ cần điểm qua tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, thật là phong phú: Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất (Hoàng Minh Uyên, 10 tuổi, giả đặc biệt), Gia đình em được bảo vệ an toàn (Tạ Bích Ngọc, 9 tuổi, giải nhất), Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường ( Nguyễn Thuý Mai Dung, 7 tuổi, giải ba), Chở ba người là không được (Nguyễn Ngọc Lan Dung, 12 tuổi, giải ba),
 14. • Chỉ cần điểm qua tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, thật là phong phú: Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất (Hoàng Minh Uyên, 10 tuổi, giả đặc biệt), Gia đình em được bảo vệ an toàn (Tạ Bích Ngọc, 9 tuổi, giải nhất), Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường ( Nguyễn Thuý Mai Dung, 7 tuổi, giải ba), Chở ba người là không được (Nguyễn Ngọc Lan Dung, 12 tuổi, giải ba),
 15. Sự việc chính ?
 16. Chỉ cần điểm qua tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, Nhận thức của thật là phong phú: Đội mũ bảo hiểm là thiếu nhi bộc lộ tốt nhất (Hoàng Minh Uyên, 10 tuổi, giả đặc biệt), Gia đình em được bảo vệ an qua cuộc thi toàn (Tạ Bích Ngọc, 9 tuổi, giải nhất), Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường ( Nguyễn Thuý Mai Dung, 7 tuổi, giải ba), Chở ba người là không được (Nguyễn Ngọc Lan Dung, 12 tuổi, giải ba),
 17. • 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm (trong đó có 46 bức đoạt giải) đã làm nên một phòng tranh đẹp: màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. Các hoạ sĩ nhỏ tuổi chẳng những có nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội hoạ sáng tạo đến bất ngờ.
 18. • 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm (trong đó có 46 bức đoạt giải) đã làm nên một phòng tranh đẹp: màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. Các hoạ sĩ nhỏ tuổi chẳng những có nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội hoạ sáng tạo đến bất ngờ.
 19. Sự việc chính ?
 20. 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm (trong đó có 46 bức đoạt Năng lực hội giải) đã làm nên một phòng tranh hoạ của thiếu đẹp: màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong nhi bộc lộ qua sáng mà sâu sắc. Các hoạ sĩ nhỏ cuộc thi tuổi chẳng những có nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội hoạ sáng tạo đến bất ngờ.
 21. Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn vừa được tổng kết
 22. Cuộc thi vẽ Em UNICEP, báo Thiếu niên muốn sống an Tiền phong vừa tổng kết toàn vừa được cuộc thi vẽ Em muốn sống tổng kết an toàn
 23. Nội dung, kết quả cuộc thi
 24. Trong 4 tháng có Nội dung, kết 50000 bức tranh của quả cuộc thi thiếu nhi được gửi đến
 25. Năng lực hội hoạ của thiếu nhi bộc lộ qua cuộc thi
 26. Tranh vẽ cho thấy Năng lực hội kiến thức của thiếu hoạ của thiếu nhi về an toàn rất nhi bộc lộ qua phong phú . cuộc thi
 27. Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn UNICEP, báo Thiếu niên Tiền vừa được tổng kết phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn Nội dung, kết quả cuộc thi Trong 4 tháng có 50000 bức tranh của thiếu nhi được gửi . đến Năng lực hội hoạ Tranh vẽ cho thấy kiến của thiếu nhi bộc lộ thức của thiếu nhi về an qua cuộc thi toàn rất phong phú Nhận thức của Tranh dự thi có ngôn ngữ hội thiếu nhi bộc lộ hoạ sáng tạo đến bất ngờ qua cuộc thi
 28. UNICEP, báo Thiếu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn Trong 4 tháng có 50000 bức tranh của thiếu nhi được gửi đến Tranh vẽ cho thấy kiến thức của thiếu nhi về an toàn rất phong phú Tranh dự thi có ngôn ngữ hội hoạ sáng tạo đến bất ngờ .
 29. Bản tin tóm tắt UNICEP, báo Thiếu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn Trong 4 tháng có 50000 bức tranh của thiếu nhi được gửi đến Tranh vẽ cho thấy kiến thức của thiếu nhi về an toàn rất phong phú Tranh dự thi có ngôn ngữ hội hoạ sáng tạo đến bất ngờ .
 30. UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn. Được phát động từ tháng 4 – 2001 nhằm UNICEP, báo Thiếu niên Tiền nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi cả phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ nước. Chỉ trong vòng 4 tháng, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50 000 bức tranh gửi về từ Hà Nội, TP Hồ Chí Em muốn sống an toàn Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh , Cần Thơ, Trong 4 tháng có 50000 bức Kiên Giang, tranh của thiếu nhi được gửi Chỉ cần điểm qua tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an đến toàn giao thông, thật là phong phú: Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất (Hoàng Minh Uyên, 10 tuổi, giả đặc biệt), Gia đình em Tranh vẽ cho thấy kiến thức của được bảo vệ an toàn (Tạ Bích Ngọc, 9 tuổi, giải nhất), Trẻ thiếu nhi về an toàn rất phong em không nên đi xe đạp trên đường ( Nguyễn Thuý Mai Dung, 7 tuổi, giải ba), Chở ba người là không được phú (Nguyễn Ngọc Lan Dung, 12 tuổi, giải ba), 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm Tranh dự thi có ngôn ngữ hội (trong đó có 46 bức đoạt giải) đã làm nên một phòng tranh hoạ sáng tạo đến bất ngờ . đẹp: màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. Các hoạ sĩ nhỏ tuổi chẳng những có nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội hoạ sáng tạo đến bất ngờ.
 31. Khác nhau? Giống nhau?
 32. Khác nhau? Độ dài ngắn khác nhau Giống nhau? Nội dung chính cần thông báo
 33. Thế nào là tóm tắt tin tức?
 34. Cách tóm tắt tin tức?
 35. Ghi nhớ 1. Tóm tắt tin tức nghĩa là tạo ra tin ngắn hơn nhưng vẫn thể hiện được nội dung chính của tin được tóm tắt 2. Muốn tóm tắt bản tin, cần thực hiện các việc sau: - Đọc kĩ để nắm vững nội dung bản tin - Chia bản tin thành các đoạn - Xác định sự việc chính ở mỗi đoạn - Tuỳ mục đích tóm tắt, có thể trình bày mỗi sự việc chính bằng một, hai câu hoặc bằng những số liệu, từ ngữ nổi bật
 36. Vịnh Hạ Long được tái công nhận là di sản thiên nhiên thế giới • Ngày 17-11-1994, vịnh Hạ Long lần đầu tiên được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới với những giá trị ngoại hạng về thẩm mĩ, địa chất, đa dạng về sinh học và lịch sử - văn hoá. • Sáu năm sau, ngày 29-11-2000, UNESCO lại công nhận vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên về địa chất, địa mạo. Đây là khu vực có quá trình địa chất đặc biệt, có đặc điểm nổi bật về địa mạo, đồng thời là khu vực có cảnh quan thiên nhiên ngoại hạng và có giá trị đặc biệt về thẩm mĩ. • Chiều 11-12-2000, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá-Thông tin, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã phối hợp tổ chức họp báo công bố quyết định trên của UNESCO . • Việc lần thứ hai UNESCO công nhận vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới cho thấy rõ Việt Nam đã hết sức quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản trên đất nước mình, trong đó có vai trò quan trọng của tỉnh Quảng Ninh.
 37. Vịnh Hạ Long được tái công nhận là di sản thiên nhiên thế giới • Ngày 17-11-1994, vịnh Hạ Long lần đầu tiên được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới với những giá trị ngoại hạng về thẩm mĩ, địa chất, đa dạng về sinh học và lịch sử - văn hoá. • Sáu năm sau, ngày 29-11-2000, UNESCO lại công nhận vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên về địa chất, địa mạo. Đây là khu vực có quá trình địa chất đặc biệt, có đặc điểm nổi bật về địa mạo, đồng thời là khu vực có cảnh quan thiên nhiên ngoại hạng và có giá trị đặc biệt về thẩm mĩ. • Chiều 11-12-2000, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá-Thông tin, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã phối hợp tổ chức họp báo công bố quyết định trên của UNESCO . • Việc lần thứ hai UNESCO công nhận vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới cho thấy rõ Việt Nam đã hết sức quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản trên đất nước mình, trong đó có vai trò quan trọng của tỉnh Quảng Ninh.
 38. Ngay 17-11-1994, vÞnh H¹ Long ®îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi 29-11-2000, UNESCO l¹i c«ng nhËn vÞnh H¹ Long lµ di s¶n vÒ . ®Þa chÊt, ®Þa m¹o, Ngµy 11-12-2000, quyÕt ®Þnh trªn ®îc c«ng bè t¹i Hµ Néi Sù kiÖn nµy cho thÊy ViÖt Nam r©t quan t©m b¶o tån, ph¸t huy gia trÞ cña c¸c di s¶n thiªn nhiªn
 39. Ngay 17-11-1994, vÞnh H¹ Long ®îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi 29-11-2000, UNESCO l¹i c«ng nhËn vÞnh H¹ Long lµ . di s¶n vÒ ®Þa chÊt, ®Þa m¹o, Ngµy 11-12-2000, quyÕt ®Þnh trªn ®îc c«ng bè t¹i Hµ Néi Sù kiÖn nµy cho thÊy ViÖt Nam r©t quan t©m b¶o tån, ph¸t huy gia trÞ cña c¸c di s¶n thiªn nhiªn
 40. Ngay 17-11-1994, vÞnh H¹ Long ®îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi 29-11-2000, UNESCO l¹i c«ng nhËn vÞnh H¹ Long lµ di s¶n vÒ ®Þa chÊt, ®Þa m¹o, . Ngµy 11-12-2000, quyÕt ®Þnh trªn ®îc c«ng bè t¹i Hµ Néi
 41. Ngay 17-11-1994, vÞnh H¹ Ngay 17-11-1994, vÞnh H¹ Long ®îc UNESCO c«ng Long ®îc UNESCO c«ng nhËn lµ di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi nhËn lµ di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi 29-11-2000, UNESCO l¹i c«ng nhËn vÞnh H¹ Long lµ di s¶n vÒ 29-11-2000, UNESCO l¹i c«ng nhËn vÞnh H¹ Long lµ di ®Þa chÊt, ®Þa m¹o, . s¶n vÒ ®Þa chÊt, ®Þa m¹o, Ngµy 11-12-2000, quyÕt ®Þnh Ngµy 11-12-2000, quyÕt ®Þnh trªn ®îc c«ng bè t¹i Hµ Néi trªn ®îc c«ng bè t¹i Hµ Néi Sù kiÖn nµy cho thÊy ViÖt Nam r©t quan t©m b¶o tån, ph¸t huy gia trÞ cña c¸c di s¶n thiªn nhiªn
 42. * 50 000 bøc tranh dù thi cña c¶ níc * 60 tranh ®îc trng bµy * 46 gi¶i thëng * NhËn thøc vµ kh¶ n¨ng thÈm mÜ cña c¸c em rÊt ®¸ng khÝch lÖ
 43. * 50 000 bøc tranh dù thi cña Néi dung c¶ níc * 60 tranh ®îc trng bµy KÕt qu¶ * 46 gi¶i thëng * NhËn thøc vµ kh¶ n¨ng thÈm mÜ cña c¸c em rÊt ®¸ng khÝch lÖ NhËn xÐt
 44. • 17-11-1994, vÞnh H¹ Long ®îc c«ng nhËn lµ di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi • 29-11-2000, ®îc t¸i c«ng nhËn lµ di s¶n thiªn nhiªn thÕ giíi, trong ®ã nhÊn m¹nh c¸c gi¸ trÞ vÒ ®Þa chÊt, ®Þa m¹o • ViÖt Nam rÊt quan t©m b¶o tån vµ ph¸t huy gi¸ trÞ di s¶n trªn ®Êt níc m×nh