Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 81: Em ôn lại những gì đã học

docx 2 trang Diệp Đức 04/08/2023 1180
Bạn đang xem tài liệu "Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 81: Em ôn lại những gì đã học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_mon_toan_lop_5_bai_81_em_on_lai_nhung_gi_da_ho.docx

Nội dung text: Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 81: Em ôn lại những gì đã học

  1. HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 5 – TUẦN 25 BÀI 81: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC * Em đọc mục tiêu tr.63 HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Câu 1 : Em hãy điền vào chỗ trống trong khung: Hình hộp chữ nhật Diện tích xung quanh = . . x . Diện tích toàn phần = . + Thể tích = . x x . . Hình lập phương Diện tích xung quanh = . . x . Diện tích toàn phần = . x Thể tích = . x x . . Câu 2 (tr.64): Em giải bài toán sau: Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 60cm, chiều cao 80cm. a. Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó (bể cá không có nắp). Gợi ý: Vì bể cá không có nắp nên diện tích kính cần dùng = diện tích xung quanh + diện tích 1 mặt đáy của bể cá. b. Tính thể tích bể cá đó c. Mực nước trong bể bằng ¾ chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể). Gợi ý: Thể tích nước trong bể chiếm ¾ của thể tích bể cá.
  2. Câu 3 (tr.64): Em giải bài toán sau: Một hình lập phương có cạnh 0,5m. Tính: a. Diện tích xung quanh của hình lập phương b. Diện tích toàn phần của hình lập phương c. Thể tích của hình lập phương