Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 91: Vận tốc

docx 2 trang Diệp Đức 04/08/2023 350
Bạn đang xem tài liệu "Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 91: Vận tốc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_mon_toan_lop_5_bai_91_van_toc.docx

Nội dung text: Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 91: Vận tốc

  1. HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 5 – TUẦN 27 BÀI 91: VẬN TỐC * Em đọc mục tiêu tr.81 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Câu 1 (tr.81-82): Điền vào chỗ chấm - Một người đi xe máy đi được quãng đường 90km hết 3 giờ. Trung bình mỗi giờ người đó đi được .km - Một người đi xe đạp đi được quãng đường 60km hết 4 giờ. Trung bình mỗi giờ người đó đi được km Câu 2 (tr.82): Em đọc kĩ 2 ví dụ của câu 2 Nhận xét: Muốn tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian Gọi vận tốc là V, quãng đường là s, thời gian là t, ta có: v = s : t * Chú ý: Nếu quãng đường s được xác định theo mét (m), thời gian t được xác định theo giây thì vận tốc v được xác định theo đơn vị m/giây. Câu 3 (tr.82-83): Viết tiếp vào chỗ chẫm trong bài giải của bài toán cho thích hợp: Bài toán: Một người đi xe máy được quãng đường 160km hết 5 giờ. Tính vận tốc của người đi xe máy Bài giải: Vận tốc của người đi xe máy là: 160 : 5 = (km/giờ) Đáp số: . Câu 4 (tr.83): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: a. Một tàu hỏa đi được quãng đường 180km hết 4 giờ. Vậy vận tốc của tàu hỏa là km/giờ b. Con ong bay được quãng đường 10m trong 4 giây. Vận tốc của con ong là /giây c. Con đà điểu chạy được quãng đường 3150m trong 3 phút. Vận tốc chạy của con đà điểu là B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Câu 1 (tr.83). Viết vào ô trống (theo mẫu): s 130km 200km 450m 62m t 4 giờ 8 giờ 5 phút 4 giây v 32,5km/giờ
  2. Câu 2 (tr.83). Giải bài toán Máy bay Bô-ing bay được quãng đường 2850km trong 3 giờ. Hãy tính vận tốc của máy bay. Câu 3 (tr.83). Giải bài toán Một người chạy 400m trong 1 phút 20 giây. Hãy tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây. Câu 4 (tr.84). Giải bài toán Một con báo chạy được quãng đường 1080m trong 6 phút. Tính vận tốc chạy của con báo đó.