Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 84: Cộng số đo thời gian

docx 2 trang Diệp Đức 04/08/2023 280
Bạn đang xem tài liệu "Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 84: Cộng số đo thời gian", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_mon_toan_lop_5_bai_84_cong_so_do_thoi_gian.docx

Nội dung text: Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 84: Cộng số đo thời gian

  1. HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 5 – TUẦN 25 BÀI 84: CỘNG SỐ ĐO THỜI GIAN * Em đọc mục tiêu tr.69 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Câu 1 (tr.69): Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 2 giờ 10 phút = .phút; 1,5 năm = tháng; 30 giây = phút Câu 2 (tr.70): Cách thực hiện phép cộng số đo thời gian Em đọc kĩ 2 ví dụ trong sách trang 70 B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Câu 1 (tr.70). Tính: 16 giờ 20 phút + 9 giờ 5 phút 34 giờ 28 phút + 25 giờ 45 phút 7 phút 18 giây + 9 phút 27 giây 16 phút 43 giây + 15 phút 47 giây 27 ngày 15 giờ + 12 ngày 6 giờ 51 ngày 17 giờ + 15 ngày 8 giờ 7 năm 6 tháng + 14 năm 3 tháng 6 năm 8 tháng + 11 năm 5 tháng
  2. Câu 2 (tr.71): Giải bài toán Một người đi xe đạp đi quãng đường thứ nhất hết 20 phút 25 giây, đi quãng đường thứ hai 23 phút 38 giây. Hỏi người đó đã đi cả hai quãng đường hết bao nhiêu thời gian? Bài giải