Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 87: Nhân số đo thời gian với một số

docx 2 trang Diệp Đức 04/08/2023 360
Bạn đang xem tài liệu "Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 87: Nhân số đo thời gian với một số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_mon_toan_lop_5_bai_87_nhan_so_do_thoi_gian_voi.docx

Nội dung text: Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 87: Nhân số đo thời gian với một số

  1. HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 5 – TUẦN 26 BÀI 87: NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ * Em đọc mục tiêu tr.74 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Câu 1 (tr.75): Điền vào chỗ chấm: a) 4 giờ 30 phút + 2 giờ 15 phút = . b) 6 giờ 10 phút - 3 giờ 47 phút = c) 4 ngày 15 giờ + 5 giờ 6 giờ = . d) 18 năm 4 tháng - 7 năm 9 tháng = . Câu 2 (tr.75): Cách thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số Em đọc kĩ ví dụ trong sách trang 75 B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Câu 1 (tr.75). Tính: a. 4 giờ 13 phút x 4 21 phút 15 giây x 3 12 ngày 6 giờ x 3 13 năm 2 tháng x 4 b. 5 giờ 16 phút x 6 15 phút 23 giây x 6
  2. 21 ngày 8 giờ x 7 20 năm 8 tháng x 4 Câu 2 (tr.75): Giải bài toán Một người chạy tập thể dục một vòng quanh hồ trung bình hết 5 phút 20 giây. Hỏi nếu người đó chạy 3 vòng quanh hồ thì hết bao nhiêu thời gian? Bài giải