Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 88: Chia số đo thời gian cho một số

docx 2 trang Diệp Đức 04/08/2023 1220
Bạn đang xem tài liệu "Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 88: Chia số đo thời gian cho một số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_mon_toan_lop_5_bai_88_chia_so_do_thoi_gian_cho.docx

Nội dung text: Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 88: Chia số đo thời gian cho một số

  1. HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 5 – TUẦN 26 BÀI 88: CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN CHO MỘT SỐ * Em đọc mục tiêu tr.76 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Câu 1 (tr.76): Điền vào chỗ chấm: a) 12 năm 3 tháng x 2 = . b) 21 ngày 2 giờ x 3 = c) 23 giờ 12 phút x 4 = . d) 24 phút 8 giây x 6 = . Câu 2 (tr.76-77): Cách thực hiện phép nhân số đo thời gian với một số Em đọc kĩ 2 ví dụ trong sách trang 76, 77 Câu 3 (tr.77): Em viết vào chỗ chấm cho câu a, b trang 77 B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Câu 1 (tr.78). Tính: a. 48 phút 24 giây : 4 b. 19 giờ 48 phút : 9 70 giờ 40 phút : 5 26,6 phút : 7
  2. Câu 2 (tr.78): Giải bài toán Một người thợ xây làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút thì xây được 5m 2. Hỏi để người đó xây được 1m2 tường như thế, trung bình phải mất bao nhiêu phút? Gợi ý: - Bước 1: Tính thời gian xây được 5m 2 tường (lấy thời gian kết thúc trừ cho thời gian bắt đầu làm) => Đổi thời gian đã tính được sang đơn vị phút. - Bước 2: Tính trung bình xây 1m2 tường (lấy số phút vừa đổi chia cho 5) Bài giải