Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 90: Em ôn lại những gì đã học

docx 2 trang Diệp Đức 04/08/2023 270
Bạn đang xem tài liệu "Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 90: Em ôn lại những gì đã học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_mon_toan_lop_5_bai_90_em_on_lai_nhung_gi_da_ho.docx

Nội dung text: Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 90: Em ôn lại những gì đã học

  1. HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 5 – TUẦN 27 BÀI 90: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC * Em đọc mục tiêu tr.80 Câu 1 (tr.80): Đặt tính rồi tính a.) 25 giờ 48 phút + 17 giờ 26 phút b) 28 phút 19 giây + 32 phút 30 giây c) 7 ngày 14 giờ - 3 ngày 18 giờ d) 9 giờ 24 phút x 6 e) 2 phút 27 giây : 7 Câu 2 (tr.80): Tính a. (5 giờ 30 phút + 7 giờ 18 phút) x 3 b. 5 giờ 30 phút + 7 giờ 18 phút x 3 c. (9 giờ 20 phút + 6 giờ 40 phút ) : 2 d. 9 giờ 20 phút + 6 giờ 40 phút : 2
  2. Câu 3 (tr.80). Bảng giờ tàu từ ga Hà Nội đi một số nơi như sau: Ga xuất phát Ga đến Giờ khởi hành Giờ tới Hà Nội Hải Phòng 6 giờ 05 phút 8 giờ 10 phút Hà Nội Lào Cai 22 giờ 6 giờ Hà Nội Đồng Đăng 5 giờ 45 phút 11 giờ 30 phút Hà Nội Quán Triều 14 giờ 22 phút 17 giờ 25 phút Em hãy tính thời gian đi từ ga Hà Nội đến: a. Ga Hải Phòng b. Ga Lào Cai Câu 4 (tr.79): Giải bài toán Lan đi từ nhà lúc 7 giờ 30 phút, tới cửa hàng bách hóa lúc 8 giờ. Lan dừng 25 phút để mua hàng hóa ở đó rồi đến nhà bạn Hoa. Thời gian đi từ cửa hàng bách hóa đến nhà bạn Hoa là 40 phút. Hỏi: a. Lan đến nhà bạn Hoa lúc mấy giờ? b. Từ lúc Lan xuất phát ở nhà cho tới khi đến nhà bạn Hoa mất bao nhiêu thời gian? Bài giải