Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 82: Luyện tập (Trang 60)

docx 2 trang Diệp Đức 04/08/2023 290
Bạn đang xem tài liệu "Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 82: Luyện tập (Trang 60)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_mon_toan_lop_5_bai_82_luyen_tap_trang_60.docx

Nội dung text: Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 82: Luyện tập (Trang 60)

  1. Bài 82: Luyện tập *Các em đọc mục tiêu ở SHD trang 60. A. Hoạt động thực hành 1. Tính rồi rút gọn: 3 6 a/ : = 5 7 2 8 b/ : = 7 5 4 2 c/ : = 15 5 7 21 d/ : = 9 9 2.Tính (theo mẫu): 4 3 4 3 5 3x5 15 Mẫu: 3 : = : = x = = . 5 1 5 1 4 1x4 4 4 3x5 15 Ta có thể viết gọn như sau: 3 : = = 5 4 4 3 a/4 : = 7 1 b/5 : = 4 1 c/6 : = 7 3.Tính bằng hai cách: 1 1 1 a/( + ) x 4 7 3 *Cách 1:
  2. *Cách 2: 1 1 1 b/( - ) x 4 7 3 *Cách 1: *Cách 2: * Hướng dẫn cách giải Cách 1: Chúng ta làm ở trong ngoặc trước, sau đó tính. 1 Cách 2: Chúng ta lấy từng số hạng ở trong ngoặc nhân cho 3 1 1 1 1 1 4.Mỗi phân số: ; ; ; gấp mấy lần phân số ? 3 2 4 6 12 1 1 1 12 1 1 Mẫu: : = x = 4. Vậy gấp 4 lần 3 12 3 1 3 12 1 1 : 2 12 1 1 : 4 12