Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 92: Quãng đường

docx 2 trang Diệp Đức 04/08/2023 420
Bạn đang xem tài liệu "Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 92: Quãng đường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_mon_toan_lop_5_bai_92_quang_duong.docx

Nội dung text: Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 92: Quãng đường

  1. HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 5 – TUẦN 27 BÀI 92: QUÃNG ĐƯỜNG * Em đọc mục tiêu tr.84 A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Câu 1 (tr.84): Điền vào chỗ chấm 2,5 giờ = giờ phút 1 giờ 24 phút = giờ 45 phút = giờ Câu 2 (tr.85): Viết tiếp vào chỗ chẫm trong bài giải của bài toán cho thích hợp: Bài toán: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 40km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô. Bài giải: Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là: 40 x 4 = . (km) Đáp số: . Câu 3 (tr.85): Em đọc kĩ nhận xét sau: Nhận xét: Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian. Ta có: s = v x t * Chú ý: Nếu vận tốc v được xác định theo km/giờ, thời gian t được xác định theo giờ thì quãng đường s được xác định theo ki-lô-mét (km). Câu 4 (tr.85): Viết tiếp vào chỗ chẫm trong bài giải của bài toán cho thích hợp: Bài toán: Một người đi bộ với vận tốc 6km/giờ trong 1 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đã đi được. Bài giải: 1 giờ 30 phút = . giờ Quãng đường người đó đã đi được là: . Đáp số: . Câu 5 (tr.85). Viết số thích hợp vào chỗ chấm a. Một máy bay bay với vận tốc 800km/giờ trong 3 giờ. Như vậy, máy bay đã bay được quãng đường là: x = (km) b. Một ô tô đi với vận tốc 60km/ giờ trong 1,2 giờ. Như vậy ô tô đã đi được quãng đường là: x = (km) c. Một con thỏ chạy với vận tốc 14m/giây trong 1 phút. Như vậy con thỏ đã chạy được quãng đường là: x = (m).
  2. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Câu 1 (tr.86). Viết vào ô trống (theo mẫu): v 24,5km/giờ 15m/giây 14cm/phút 900km/giờ t 4 giờ 9 giây 5 phút 40 phút s 98km Câu 2 (tr.86). Giải bài toán Một tàu đánh cá đi với vận tốc 20km/giờ. Tính quãng đường tàu đi được trong 2, 5 giờ. Câu 3 (tr.86). Giải bài toán Một con ngựa chạy với vận tốc 32km/giờ. Tính quãng đường chạy được của con ngựa đó trong 1 giờ 15 phút Câu 4 (tr.86). Giải bài toán Một con chuột túi có thể di chuyển với vận tốc 14m/giây. Tính quãng đường di chuyển được của chuột túi trong 2 phút 10 giây.