Bài tập môn Toán Lớp 4 - Bài 81: Phép chia phân số (Tiết 2)

docx 2 trang Diệp Đức 04/08/2023 1620
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập môn Toán Lớp 4 - Bài 81: Phép chia phân số (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_mon_toan_lop_4_bai_81_phep_chia_phan_so_tiet_2.docx

Nội dung text: Bài tập môn Toán Lớp 4 - Bài 81: Phép chia phân số (Tiết 2)

  1. Bài 81: Phép chia phân số(tiết 2) *Các em đọc mục tiêu sau: -Biết tìm thành phần chưa biết trong phép nhân, phép chia phân sồ. B. Hoạt động thực hành 3. Tìm x: 3 5 1 1 a/ x X = b/ : X = 4 7 7 4 *Hướng dẫn cách tìm thành phần chưa biết: 3 5 a/ Trong phép nhân , x được gọi là thừa số, được gọi là tích. Muốn tim thừa số ta lấy 4 7 tích chia cho thừa số. 1 1 b/ Trong phép chia được gọi là số bị chia, X được gọi là số chia, được gọi là 7 4 thương. Muốn tim số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. 4. Tính: 3 5 x = 5 3 5 9 x = 9 5 1 3 x = 3 1 5. Giải các bài toán sau: 5 3 a/ Một hình chữ nhật có diện tích mét vuông, chiều rộng m. Tính chiều dài hình chữ 7 5 nhật đó?
  2. *Hướng dẫn cách giải: Muốn tính chiều dài hình chữ nhật, ta lấy diện tích chia cho chiều rộng. 4 4 b/ Một hình bình hành có diện tích mét vuông, chiều cao m. Tính độ dài đáy hình 7 7 bình hành đó? *Hướng dẫn cách giải: Muốn tính độ dài hình bình hành, ta lấy diện