Bài tập môn Toán Lớp 4 - Bài 87: Diện tích hình thoi

docx 3 trang Diệp Đức 04/08/2023 360
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập môn Toán Lớp 4 - Bài 87: Diện tích hình thoi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_mon_toan_lop_4_bai_87_dien_tich_hinh_thoi.docx

Nội dung text: Bài tập môn Toán Lớp 4 - Bài 87: Diện tích hình thoi

  1. Bài 87: Diện tích hình thoi * Các em mở SHD Toán trang 68 đọc mục tiêu A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1. Chơi trò chơi "ghép hình". Có bốn hình tam giác, mỗi hình như hình bên a. Hãy ghép bốn hình tam giác đó thành: b. So sánh diện tích hình chữ nhật và hình thoi em vừa ghép được c. Tính diện tích hình chữ nhật em vừa ghép được d. Nhận xét chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật và độ dài các đường chéo của hình thoi 2. Đọc kĩ nội dung sau và nghe cô hướng dẫn (ở shd toán trang 68, 69). Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo). mxn S = (S là diện tích hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo.) 2 3. Tính diện tích của: a. Hình thoi ABCD, biết độ dài các đường chéo là AC = 3CM, BD = 4CM
  2. b. Hình thoi MNPQ, biết độ dài các đường chéo là MP=7cm, NQ =4cm. Hướng dẫn giải: Muốn tính diện tích hình thoi ta lấy đô dài hai đường chéo nhân với nhau rồi chia cho 2(cùng đơn vị đo). B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1. Tính diện tích hình thoi, biết: a. Độ dài các đường chéo là 30cm và 7cm. b. Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm. 2. Giải bài toán: Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích miếng kính đó. 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S. .
  3. a/ Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật. 1 b/ Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật. 2 c/ Diện tích hình thoi gấp 2 lần diện tích hình chữ nhật. 4. Em hãy thực hiện lần lượt các yêu cầu sau: a. Cắt bốn hình tam giác, mỗi hình như hình bên. b. Ghép bốn hình tam giác đó thành một hình thoi. c. Tính diện tích hình thoi vừa ghép được.