Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 78: Em ôn lại những gì đã học

docx 3 trang Diệp Đức 04/08/2023 360
Bạn đang xem tài liệu "Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 78: Em ôn lại những gì đã học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_mon_toan_lop_5_bai_78_em_on_lai_nhung_gi_da_ho.docx

Nội dung text: Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 78: Em ôn lại những gì đã học

  1. HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 5 – TUẦN 24 BÀI 78: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC * Em đọc mục tiêu tr.56 HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Câu 1 (tr.56): Em hãy viết quy tắc thích hợp vào mỗi ô trống trong sơ đồ sau: Câu 2 (tr.57): Một hình lập phương có cạnh 1,5dm. Tính diện tích một mặt, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương đó. Bài giải Câu 3 (tr.57): Viết số đo thích hợp vào ô trống: Hình hộp chữ nhật (1) (2) (3) 7 Chiều dài 11cm dm 2,5m 2 3 Chiều rộng 6,5cm 3,2dm m 8 6 Chiều cao cm 4dm 5,3m 5
  2. Diện tích mặt đáy Diện tích xung quanh Thể tích Câu 4 (tr.57): Không làm Câu 5 (tr.57): Tìm tỉ số phần trăm. Em viết các phân số và số thập phân sau dưới dạng tỉ số phần trăm. 4 Ví dụ: = 0,8 = 80% ; 0,05 = 5% 5 9 1 6 = ; = . ; = . 10 2 5 0,15 = ; 0, 07 = ; 5, 8 = Câu 6 (tr.58): Bạn Nam tính nhẩm 15% của 160 như sau: * 10% của 160 là 16 ; * 5% của 160 là 8 Vậy 15% của 160 là 24 a) Theo cách tính của bạn Nam, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 32,5% của 360 của 360 là của 360 là của 360 là Vậy 32,5% của 360 là b) Hãy tính 45% của 680 và nêu cách tính. Câu 7 (tr.58): Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương A và B là 2 : 3
  3. a. Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé? b. Tính thể tích của hình lập phương lớn.