Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 89: Em ôn lại những gì đã học

docx 2 trang Diệp Đức 04/08/2023 1420
Bạn đang xem tài liệu "Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 89: Em ôn lại những gì đã học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_mon_toan_lop_5_bai_89_em_on_lai_nhung_gi_da_ho.docx

Nội dung text: Hưỡng dẫn học môn Toán Lớp 5 - Bài 89: Em ôn lại những gì đã học

  1. HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN 5 – TUẦN 26 BÀI 89: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC * Em đọc mục tiêu tr.78 Câu 1 (tr.79): Điền vào chỗ chấm: a) 12 năm 4 tháng x 2 = . b) 10 ngày 4 giờ x 7 = c) 27 giờ 15 phút : 3 = . d) 64 phút 32 giây : 8 = . Câu 2 (tr.79). Tính: 5 giờ 13 phút x 6 25 phút 14 giây x 7 56 phút 35 giây : 7 10 giờ 21 phút : 9 Câu 3 (tr.79). Tính: a. (4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút) x 5 b. 4 giờ 20 phút + 3 giờ 15 phút x 5
  2. c. (6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây) : 4 d. 6 phút 20 giây + 7 phút 32 giây : 4 Câu 4 (tr.79): Giải bài toán Một người thợ mộc làm xong 1 cái ghế hết 2 giờ 12 phút, làm xong 1 cái bàn hết 3 giờ 15 phút. Hỏi người đó làm 3 cái ghế và 2 cái bàn thì hết bao nhiêu thời gian? Gợi ý: - Bước 1: Tính thời gian làm xong 3 cái ghế (lấy thời gian làm xong 1 cái ghế x 3) - Bước 2: Tính thời gian làm xong 2 cái bàn (lấy thời gian làm xong 1 cái bàn x 2) - Bước 3: Tính thời gian làm xong 3 cái ghế, 2 cái bàn bằng cách lấy thời gian làm xong 3 cái ghế + thời gian làm xong 2 cái bàn Bài giải