Bài giảng Tin học Lớp 6 - Tiết 43, Bài 15: Chỉnh sửa văn bản (Tiếp theo) - Trường THCS Đô thị Việt Hưng

pptx 18 trang thuongdo99 4420
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 6 - Tiết 43, Bài 15: Chỉnh sửa văn bản (Tiếp theo) - Trường THCS Đô thị Việt Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tin_hoc_lop_6_tiet_43_bai_15_chinh_sua_van_ban_tie.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 6 - Tiết 43, Bài 15: Chỉnh sửa văn bản (Tiếp theo) - Trường THCS Đô thị Việt Hưng

 1. QUYỂN TIN HOC 1 DÀNH CHO TRUNG HỌC CƠ SỞ Tiết BÀI 15 CHỈNH SỬA VĂN BẢN (tt)
 2. Đoạn thơ 1 Đoạn thơ 2
 3. 3. Sao chép và di chuyển nội dung văn bản Nhĩm 1 - Sao chép phần văn bản là gì? - Nêu các bước thực hiện sao chép phần văn bản. Nhĩm 2 - Di chuyển phần văn bản là gì? - Nêu các bước thực hiện di chuyển phần văn bản.
 4. Phần văn bản gốc Văn bản đã được chỉnh sửa Sao chép phần văn bản
 5. Phần văn bản gốc Văn bản đã được chỉnh sửa Di chuyển phần văn bản
 6. Sao chép văn bản Di chuyển văn bản
 7. 4. Chỉnh sửa nhanh-Tìm và thay thế. Nhĩm 1: Tìm hiểu SGK và thực hành tìm cụm từ "Hà Nội" trong văn bản "Hà Nội" Nhĩm 2: Tìm hiểu SGK và thực hành thay thế cụm từ "Hà Nội" trong văn bản "Hà Nội" thành cụm từ "Vịnh Hạ Long"
 8. 2 1 ` 5 4 3 Các nhĩm tuần tự chọn 1 tấm thiệp. Mỗi tấm thiệp cĩ chứa một câu hỏi. Nhĩm chọn được đọc câu hỏi. Mỗi nhĩm sẽ thảo luận trả lời và cùng đưa đáp án lên. 6 8 7
 9. Bài tập Điền vào bảng sau ý nghĩa của các nút lệnh tương ứng Mở văn bản mới Mở văn bản đã lưu trong máy tính Lưu văn bản In văn bản Cắt phần văn bản đã chọn vào bộ nhớ của máy tính Sao chép phần văn bản đã chọn vào bộ nhớ của máy tính Dán phần văn bản đã được lưu ở bộ nhớ của máy tính tại vị trí con trỏ soạn thảo Khôi phục lại trạng thái của văn bản trước khi thực hiện lại thao tác đó. Khôi phục lại trạng thái của văn bản sau khi thực hiện lại thao tác đó.
 10. HÕt12345 giêCâu 2: Cách tốt nhất để chỉnh sửa văn bản trên máy tính là: Chèn thêm, sao chép, xĩa, di chuyển các phần nội dung của văn bản; Gõ lại tồn bộ văn bản sau khi bị sai vài chỗ; Máy sẽ tự động chỉnh sửa; Chèn thêm, xĩa các phần nội dung của văn bản;
 11. HÕt giêCâu 4: Thao tác sao chép một đoạn 12345 văn bản là: Chọn đoạn văn bản cần sao chép, nháy nút lệnh Paste , nháy chuột tại vị trí đích và nháy nút lệnh Copy ; Chọn đoạn văn bản cần sao chép, nháy nút lệnh Copy , nháy chuột tại vị trí đích và nháy nút lệnh Paste ; Chỉ cần chọn đoạn văn bản cần sao chép rồi nháy nút lệnh Copy ; Chỉ cần chọn đoạn văn bản cần sao chép rồi nháy nút lệnh Cut
 12. HÕt12345 giê Câu 6: Di chuyển phần văn bản cĩ tác dụng: Tạo thêm phần văn bản giống phần văn bản đĩ; Sao chép phần văn bản đĩ ở vị trí khác trong văn bản và xố phần văn bản đĩ ở vị trí gốc; Nối các phần văn bản lại với nhau; Xĩa đoạn văn bản đĩ
 13. HÕt 12345 giê Câu 8: Em sử dụng hai nút lệnh nào dưới đây để di chuyển phần văn bản? và và và và
 14. HÕt giê Câu 5:Thao tác sao chép và thao tác 12345 di chuyển khác nhau ở những bước nào? Sao chép Di chuyển - Chọn phần văn bản -Chọn phần văn bản cần sao chép. cần di chuyển - Nháy nút lệnh Copy. -Nháy nút lệnh Cut. - Đưa con trỏ soạn -Đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí mới. thảo tới vị trí mới. - Nháy nút lệnh Paste. - Nháy nút lệnh Paste.
 15. HÕt 12345 giê Câu 1: Hộp thoại nào dùng để Tìm và Thay thế? Hộp thoại Find Hộp thoại Replace Hộp thoại Find and Replace Hộp thoại Save As
 16. MAY MẮN