Bài giảng Tin học Lớp 6 - Tiết 22, Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

ppt 26 trang thuongdo99 4240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 6 - Tiết 22, Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_tin_hoc_lop_6_tiet_22_bai_11_to_chuc_thong_tin_tro.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 6 - Tiết 22, Bài 11: Tổ chức thông tin trong máy tính

 1. Em hãy nêu tên các thiết bị nhớ dùng để lưu trữ thơng tin? Đáp án: Đĩa cứng, đĩa mềm, VCD, DVD, bộ nhớ flash (USB),
 2. Em hãy nêu tên các thiết bị lưu trữ thơng tin sau đây? 1 2 3 1. USB 2. Đĩa CD 3. Đĩa cứng
 3. Nhiệm vụ chính của Hệ điều hành là gì? • Điều khiển phần cứng • Tổ chức thức hiện các chương trình phần mềm • Tổ chức và quản lý thơng tin trong máy tính • Cung cấp giao diện cho người dùng
 4. Tiết 22 – Bài 11
 5. Tiết 22 – Bài 11
 6. Tiết 22 – Bài 11 Thư mục Thư mục Tệp tin Đây cũng chính là hình thức tổ chức thơng tin của máy tính. Tổ chức thơng tin theo cấu trúc hình cây
 7. Quan sát Thư mục Ổ đĩa Tệp tin 8
 8. Quan sát 9
 9. Hệ điều hành tổ chức thơng tin bên trong máy tính theo một cấu trúc hình cây, gồm tệp và thư mục. Thư mục Ổ đĩa Tệp tin
 10. Tệp tin là gì? 11
 11. 1. Tệp tin Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thơng tin trên thiết bị lưu trữ. Tệp tin cĩ thể rất nhỏ, chỉ chứa một vài kí tự hoặc cĩ thể rất lớn, chứa nội dung của cả một quyển sách dày.
 12. Các dạng tệp tin cơ bản? 13
 13. 1. Tệp tin Các dạng tệp: - Tệp văn bản: sách, tài liệu, thư từ - Tệp âm thanh: bản nhạc, bài hát - Tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh, video - Tệp chương trình: phần mềm học tập, phần mềm trị chơi, phần mềm ứng dụng khác
 14. 1. Tệp tin Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp. Quy ước đặt tên tệp: Tên . Mở rộng
 15. 1. Tệp tin. Ø Cấu trúc tên tệp: . Phần mở rộng + : CấuNhận trúcbiết kiểu tệp dùngtên đểtệp? làm tin. gì? 16
 16. 1. Tệp tin Tªn tƯp tin KÝch th­íc Thêi gian khëi t¹o KiĨu tƯp tin
 17. Quan sát Lớp 8 Tự nhiên Xã hội Lớp 7 Lớp 6 18
 18. Quan sát THƯ VIỆN Sách Giáo khoa Sách tham khảo Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Tốn Lý Sinh 19
 19. 2. Thư mục (Folder). 1 SGK 2 Lớp 6 3 Tốn 3 Tin 20
 20. 2. Thư mục Hệ điều hành tổ chức các tệp trên đĩa thành các thư mụcTên. Mỗithư mục thư mục chứaNgày khởi các tạo tệp hoặc các thư mục khác Mỗi thư mục cũng được đặt tên để phân biệt
 21. 2. Thư mục Thư mục được tổ chức phân cấp, các thư mục cĩ thể lồng nhau. Cách tổ chức này cĩ tên gọi là tổ chức cây. Phần mềm “\” kí hiệu thư mục gốc của ổ đĩa C Máy tính C:\ Thư mục mẹ Phần cứng Máy tính Phần cứng Phần mềm Thư mục con C:\
 22. Thư mục mẹ Thư mục con
 23. 2. Thư mục Lưu ý: - Tên các tệp tin trong cùng một thư mục phải khác nhau. -Tên các thư mục con thuộc cùng một thư mục mẹ phải cĩ tên khác nhau. - Tên tệp tin khơng được chứa các ký tự: \ / : * ” <>|
 24. Bài tập: C:\ THUVIEN 1. Chỉ ra thư mục mẹ của KHTN thư mục TOAN TOAN Dai.bt 2. Thư mục TOAN chứa gì? LI Hinh.bt KHXH 3. Thư mục KHXH nằm trong thư mục gốc đúng hay sai? TROCHOI
 25. BÀI HỌC KẾT THÚC 26