Đề kiểm tra học kì II Tin học Lớp 6 - Đề 1 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Cự Khối

docx 2 trang thuongdo99 4550
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II Tin học Lớp 6 - Đề 1 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Cự Khối", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_ii_tin_hoc_lop_6_de_1_nam_hoc_2018_2019_t.docx
  • docxMa tran - de cuong on tap Tin 6.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì II Tin học Lớp 6 - Đề 1 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Cự Khối

  1. UBND QUẬN LONG BIấN TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI ĐỀ KIỂM TRA HỌC Kè II NĂM HỌC 2018-2019 Mụn: Tin học 6 Thời gian: 45 phỳt – Ngày 24 thỏng 04 năm 2019 Đề số 1 – 6A: Soạn thảo và trỡnh bày văn bản theo mẫu sau: Vệ tinh vinasat-1 Vệ tinh đầu tiên của Việt Nam được phóng vào vũ trụ. Vinasat-1 là vệ tinh viễn thông địa tĩnh đầu tiên của Việt Nam được phóng vào vũ trụ lúc 22 giờ 17 phút ngày 18 tháng 04 năm 2008 (Giờ UTC tức 5 giờ 15 phút ngày 19 tháng 04 năm 2008 theo giờ Việt Nam). Dự án vệ tinh Vinasat-1 đã khởi động từ năm 1998 với tổng mức đầu tư là khoảng hơn 300 triệu USD. Việt Nam đã tiến hành đàm phán với 27 quốc gia và vùng lãnh thổ để có được vị trí 132 độ Đông trên quĩ đạo địa tĩnh. Vinasat-1 được phóng lên quĩ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane 5 ECA tại điểm bãi phóng Kourou, Guyane, một tỉnh hải ngoại của Pháp tại bờ bắc của Nam Mỹ. Vệ tinh Vinasat-1 của Việt Nam cùng phóng với vệ tinh Star One C2 của Brasil trên cùng một tên lửa. Sau khi phóng 27 phút, Star One C2 tách khỏi tên lửa. Tên lửa xoay hướng để tiếp tục mang Vinasat-1 đến đúng vị trí sau 2 phút. Như vậy sau khi phóng 29 phút, Vinasat-1 đã tách khỏi tên lửa đẩy và cho tín hiệu gửi về trái đất. Danh sách các vệ tinh đang hoạt động của Việt Nam Tên vệ tinh Đơn vị quản lý Ngày phóng Vinasat-1 VNPT 19/04/2008 Vinasat-2 VNPT 16/05/2012 Nano F-1 FPT 21/07/2012 VNREDSat-1 VAST 07/05/2013 Pico Dragon VNSC 04/08/2013 Hết
  2. UBND QUẬN LONG BIấN TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC Kè II NĂM HỌC 2018-2019 Mụn: Tin học 6 Đề số 1 – 6A Học sinh thực hiện được Điểm Mở, lưu văn bản; gừ văn bản chữ Việt đỳng qui tắc, đỳng chớnh tả. 2.5 Chọn phụng chữ, kiểu chữ, cỡ chữ đỳng 0.5 Thay đổi phụng chữ đỳng 0.5 Căn lề đoạn; đặt cỏch đoạn; gión cỏch dũng đỳng 1.0 Chốn hỡnh ảnh, bố cục hỡnh ảnh theo mẫu đỳng 1.0 Đặt lề trang đỳng 0.5 Tạo bảng; nhập dữ liệu trong bảng; điều chỉnh độ rộng của hàng, cột; gộp ụ; 3.5 căn lề trong ụ; màu nền trong ụ đỳng Thay đổi đường biờn đỳng 0.5 Tùy theo mức độ thiếu, sai, chưa hợp lý trong bài làm của học sinh, giáo viên trừ từ 0.25 đến hết số điểm thành phần của những nội dung trên. BGH duyệt TTCM duyệt Người ra đề Nguyễn Xuõn Lộc Phạm Bỏ Binh