Bài giảng Tin học Lớp 6 - Chương 4, Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

ppt 28 trang thuongdo99 3990
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Lớp 6 - Chương 4, Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_tin_hoc_lop_6_chuong_4_bai_13_lam_quen_voi_soan_th.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tin học Lớp 6 - Chương 4, Bài 13: Làm quen với soạn thảo văn bản

 1. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Company name Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 1. Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản 2. Khởi động Word 3. Có gì trên cửa sổ của Word 4. Mở văn bản 5. Lưu văn bản 6. Kết thúc
 2. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Company name Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 1. Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản ? 1. Em hãy cho ví dụ văn bản? 2. Theo em ta sử dụng cách nào để tạo văn bản truyền thống? 3. Em hiểu thế nào là soạn thảo?
 3. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Company name Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 1. Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản VănVăn bảnbản cócó thểthể gồmgồm mộtmột vàivài dòngdòng ngắnngắn nhưnhư chiếcchiếc nhảnnhản vở,vở, cũngcũng cócó thểthể làlà nộinội dungdung quyểnquyển sáchsách dàydày hànghàng nghìnnghìn trang,trang, vănvăn bảnbản cócó thểthể chỉchỉ gồmgồm cáccác concon chữchữ nhưngnhưng cũngcũng cócó thểthể cócó cáccác hìnhhình ảnhảnh minhminh họahọa Trường: Họ và Tên: Lớp: Năm học:
 4. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Company name Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 1. Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản Soạn thảo văn bản là công việc “viết” và trình bày nội dung văn bản Cách tạo văn bản truyền thống
 5. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Company name Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 1. Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản Soạn thảo văn bản là công việc “gõ” và trình bày nội dung văn bản (bằng máy tính). Tạo văn bản bằng máy tính
 6. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Company name Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 1. Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản Cách tạo văn bản truyền thống Tạo văn bản bằng máy tính Tạo văn bản bằng máy tính có lợi hơn tạo văn bản bằng cách truyền thống ở những điểm nào?
 7. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Company name Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 1. Văn bản và phần mềm soạn thảo văn bản Tạo văn bản bằng máy tính có lợi hơn tạo văn bản bằng cách truyền thống ở những điểm sau: § Chữ viết lúc nào cũng đều và đẹp § Chỉnh sửa dễ dàng và giúp tiết kiệm nhiều thời gian và công sức § Trình bày theo nhiều cách khác nhau § Hình ảnh minh họa § Lưu trữ và phổ biến § Công cụ trợ giúp
 8. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Company name Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 2. Khởi động Word ? Em hãy nhắc lại cách khởi động Word đã được học ở chương trình lớp 5?
 9. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Company name Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 2. Khởi động Word CCáchách 1:1: NháyNháy đúpđúp lênlên biểubiểu tượngtượng trêntrên mànmàn hìnhhình nền.nền. Nháy chuột trái hai lần liên tiếp biểu tượng Word
 10. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Company name Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 2. Khởi động Word CCáchách 2:2: NháyNháy vàovào nútnút Start,Start, trỏtrỏ chuộtchuột vàovào AllAll ProgramsPrograms vàvà chọnchọn MicrosoftMicrosoft Word.Word.
 11. Company name Bước 3: Nháy chuột trái 1 lần vào Microsoft Word Bước 2: Nháy chuột trái 1 lần vào All Programs Bước 1: Nháy chuột trái 1 lần vào nút Start
 12. Company name Bước 3: Nháy chuột trái 1 lần vào Microsoft Word Bước 2: Nháy chuột trái 1 lần vào All Programs Bước 1: Nháy chuột trái 1 lần vào nút Start
 13. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Company name Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa sổ của Word
 14. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Company name Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa sổ của Word v Thanh tiêu đề v Thanh bảng chọn v Thanh công cụ v Thanh định dạng v Thanh cuốn dọc v Thanh cuốn ngang v Vùng soạn thảo v Con trỏ soạn thảo
 15. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Company name Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa sổ của Word a. Bảng chọn Thanh bảng chọn Bảng chọn File
 16. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN CompanyBài 13: name LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 3. Có gì trên cửa sổ của Word Thanh công b. Nút lệnh: cụ Nút lệnh New trên thanh công cụ tạo một văn bản mới Nút lệnh Open trên thanh công cụ dùng mở một văn bản lưu trên máy Nút lệnh Save trên thanh công cụ dùng lưu một văn bản lưu mới
 17. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Company name Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 4. Mở văn bản v ĐểĐể mởmở mộtmột vănvăn bảnbản emem nháynháy vàovào nútnút lệnhlệnh (Open)(Open) vàvà thựcthực hiệnhiện cáccác bướcbước dướidưới trêntrên hộphộp thoạithoại OpenOpen ::  1. Chọn nơi chứa tệp 2. Chọn tệp cần mở Bấm nút 3. Bấm nút Open Cancel để hủy để mở tệp lệnh mở tệp
 18. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Company name Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 5. Lưu văn bản ĐểĐể lưulưu mộtmột vănvăn bảnbản emem nháynháy vàovào nútnút lệnhlệnh (Save)(Save) vàvà thựcthực hiệnhiện cáccác bướcbước dướidưới trêntrên hộphộp thoạithoại SaveSave ::  1. Chọn nơi ghi tệp 2. Gõ tên mới cho tệp 3. Bấm nút Save để ghi tệp Bấm nút Cancel để hủy lệnh ghi tệp
 19. CHƯƠNG 4: SOẠN THẢO VĂN BẢN Company name Bài 13: LÀM QUEN VỚI SOẠN THẢO VĂN BẢN 6. Kết thúc NháyNháy nútnút ởở trêntrên đểđể kếtkết thúcthúc phiênphiên làmlàm việcviệc soạn thảo. soạn thảo. NháyNháy nútnút ởở dướidưới đểđể đóngđóng vănvăn bản.bản.
 20. Company name 2 1 3 7 4 6 5
 21. Company name
 22. Company name 1.Soạn thảo văn bản trên máy tính thì việc đưa hình ảnh minh họa vào là: a) Dễ dàng c) Khó khăn b) Vô cùng khó khăn d) Không thể được Đáp án đúng: A
 23. Company name 2. Soạn thảo văn bản trên máy tính có những ưu điểm: a) Đẹp và có nhiều kiểu chuẩn xác hơn rất nhiều so với viết tay. b) Đẹp và có nhiều cách trình bày dễ hơn so với viết tay. c) Có thể chỉnh sửa, sao chép văn bản dễ dàng. d) Tất cả đúng Đáp án đúng: d
 24. Company name 3. Muốn khởi động Word nháy chuột vào nút lệnh: a) b) c) d) Tất cả sai Đáp án đúng: d
 25. Company name 4. Muốn khởi động Word, em có thể: a) Chọn Start All Program Microsoft Word b)Chọn biểu tượng Word trên màn hình nền (nếu có) c) Câu a và b đúng d)Tất cả sai Đáp án đúng: c
 26. Company name 5. Hình nào sau đây nằm trên bảng chọn? a) b) c) d) Đáp án đúng: c
 27. Company name 6. Hình nào là nút lệnh? a) b) c) d) Tất cả đúng Đáp án đúng: c
 28. Company name 7. Dãy nút lệnh có công dụng lần lượt là: a) Mở tài liệu mới, lưu trữ, mở tài liệu cũ b) Mở tài liệu cũ, lưu trữ, mở tài liệu mới c) Lưu trữ, mở tài liệu cũ, mở tài liệu mới d) Mở tài liệu mới, mở tài liệu cũ, Lưu trữ. Đáp án đúng: d