Đề cương học kì II Tin học Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Long Biên

doc 4 trang thuongdo99 1770
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương học kì II Tin học Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Long Biên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_cuong_hoc_ki_ii_tin_hoc_lop_6_nam_hoc_2017_2018_truong_th.doc

Nội dung text: Đề cương học kì II Tin học Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Long Biên

  1. TRƯỜNG THCS LONG BIÊN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II Nhóm tin 6 MÔN TIN 6 NĂM HỌC 2017 - 2018 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Học sinh hiểu và biết soạn thảo văn bản đơn giản. - Học sinh nắm chắc cách chỉnh sửa văn bản, biết chỉnh sửa văn bản. - Học sinh biết chèn hình ảnh vào văn bản, biết cách trình bày cô đọng bằng bảng. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng soạn thảo văn bản, tạo bảng. - Rèn luyện kỹ năng chèn hình ảnh vào văn bản, chỉnh sửa hình ảnh đã chèn. 3. Thái độ: - Nghiêm túc trong việc ôn tập - Nghiêm túc và có thái độ đúng trong việc làm bài kiểm tra. 4. Năng lực: - Tự đọc, tự học, tự nghiên cứu. - Tư duy sáng tạo. II. PHẠM VI ÔN TẬP: Học sinh ôn tập theo các câu hỏi trong các bài sau đây: Bài: Làm quen với soạn thảo văn bản Bài: Soạn thảo văn bản đơn giản Bài: Chỉnh sửa văn bản. Bài vận dụng thực tế: Trình bày văn bản và trang in; Thêm hình ảnh để minh họa; Trình bày cô đọng bằng bảng. III. MỘT SỐ BÀI TẬP CỤ THỂ A. Câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1: Để viết đơn đăng kí tham gia câu lạc bộ, em nên sử dụng phần mềm nào dưới đây? A. Phần mềm Excel; C. Phần mềm tập vẽ; B. Phần mềm Word; D. Phần mềm chơi nhạc; Câu 2: Trên cửa sổ Word, để mở tệp văn bản có sẵn trong máy, em sử dụng lệnh nào? A. File/Copy. B. File/New. C. File/Save.D. File/Open. Câu 3: Em sử dụng nút lệnh nào dưới đây để cắt và dán văn bản? A. và B. và C. và D. và Câu 4:Khi định dạng đoạn văn bản, muốn tăng mức thụt lề trái em phải nháy chuột vào nút nào? A. .B. .C. .D. . Câu 5: Để thay đổi bố trí hình ảnh trên trang văn bản, em nháy chuột vào hình và chọn lệnh: A. Insert\ Picture B. Edit\ Picture C. Format\ Picture D. Table\ Insert\ Picture Câu 6: Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có: A. Phông(Font) chữ B.Kiểu chữ (Style) C.Cỡ chữ và màu sắc D. Cả 3 phương án đều đúng
  2. Câu 7: Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh trên thanh công cụ định dạng là: A. Dùng để thay đổi tỉ lệ hiển thị văn bản B. Dùng để thay đổi màu chữ C. Dùng để thay đổi cỡ chữ D. Dùng để thay đổi kiểu chữ Câu 8. Muốn chèn hình ảnh vào văn bản phải thực hiện lệnh: A.Picture Insert From File .B. Insert From File Picture. C.Insert Picture From File.D. Tất cả đúng. Câu9: Khi muốn hình ảnh nằm bên dưới văn bản ta chọn cách bố trí nào sau đây? A. B. C. D. Câu 10: Nút lệnh dùng để: A. Căn thẳng lề trái B. Căn thẳng lề phải C. Căn giữa D. Căn thẳng hai lề Câu 11: Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh trên thanh công cụ định dạng là: A. Dùng để chọn màu đường gạch chân B. Dùng để chọn kiểu chữ C. Dùng để chọn cỡ chữ D. Dùng để chọn màu chữ Câu 12. Khi soạn thảo văn bản trong các cách sắp xếp dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất? A. Trình bày chỉnh sửa gõ văn bản in ấn. B. Gõ văn bản chỉnh sửa Trình bày in ấn. C. Gõ văn bản trình bày chỉnh sửa in ấn. D. Gõ văn bản trình bày in ấn chỉnh sửa. Câu 13: Để chèn thêm cột vào bên trái một cột trong bảng, trước hết ta đưa trỏ chuột vào một ô trong cột cần chèn thêm rồi thực hiện: A. Format Columns to the Left. B. Insert Columns to the Left C. Table Insert Columns to the Left. D. Insert Table Columns to the Left. Câu 14. Để tìm từ trong văn bản ta vào: A. File \ Find C. Edit \ File B. Edit \ FindD. Find \ File Câu 15. Muốn khởi động Word em phải nháy chuột vào nút lệnh? a. b. c. d. Câu 16: Muốn khôi phục trạng thái văn bản trước khi thực hiện thao tác, sử dụng nút lệnh nào? A. Save hoặc nút lệnh .C. Open hoặc nút lệnh . B. Nút lệnh . D. Tất cả sai. Câu 17. Đâu không phải là nút lệnh trong các hình sau? a. b. c. d. Câu 18. Muốn căn giữa văn bản ta sử dụng nút lệnh nào sau đây? a b c d Câu 19. Nếu em chọn phần văn bản và nháy nút , phần văn bản đó sẽ trở thành: A. Chữ đậm; B. Chữ nghiêng; C. Chữ không thay đổi; D. Chữ vừa đậm vừa nghiêng;
  3. Câu 20. Một số thao tác trên văn bản thường được thực hiện nhờ? A. Nút lệnh B. Chọn lệnh trong bảng chọnC. Cả a và b đúngD. Cả a và b sai Câu 21. Soạn thảo văn bản trên máy tính có nhiều ưu điểm A. đẹp và nhiều kiểu chữ chuẩn xác hơn rất nhiều so với viết tay. B. đẹp và có nhiều cách trình bày dễ hơn so với viết tay. C. có thể sửa và sao chép văn bản dễ dàng. D. Tất cả đúng. Câu 22. Để định dạng chữ "Quê hương" thành "Quê hương " ta sử dụng các nút lệnh nào sau đây? A. và B. và C. và D. và Câu 23. Muốn định dạng chữ in nghiêng và chữ đậm ta sử dụng những nút lệnh nào? A. Và B. Và C. Và D. Và Câu 24 Muốn lưu văn bản, thực hiện thao tác: A. Lệnh Copy và nút lệnh B. Lệnh Save và nút lệnh C. Lệnh Open và nút lệnh D. Tất cả đều sai Câu 25. Muốn chọn phông chữ em dùng nút lệnh nào dưới đây: A) B) C) D) Tất cả các nút lệnh trên đều không được. Câu 26. Nếu đèn CAPS LOCK không được bật, em nhấn và giữ phím nào để khi gõ một phím chữ được một chữ hoa? A) Phím ENTER B) Phím CAPS LOCK C) Phím TAB D) Phím SHIFT Câu 27. Để xem văn bản trên màn hình trước khi in, sử dụng nút lệnh: A. B. C. D. Câu 28. Để tạo bảng trong văn bản, em sử dụng nút lệnh: A. B. C. D. Câu 29. Em có thể tạo bảng gồm bao nhiêu cột và bao nhiêu hàng? A. 5 cột và 4 hàng B. 4 cột và 5 hàng C. Số cột tùy vào độ rộng của trang, số hàng không hạn chế D. Tất cả đều sai Câu 30. Khi chọn lệnh Table Insert Cloumn to the Left để chèn thêm cột mới, cột mới được chèn vào vị trí : A. Bên trái cột có ô chứa con trỏ soạn thảo B.Bên phải cột có chứa con trỏ soạn thảo C. Bên trái bảng (cột mới là cột thứ nhất) D.Bên phải bảng (cột mới sẽ là cột cuối B. Bài tự luận: Bài 1.Các cách khởi động Word? Nêu cách nào là cách khởi động nhanh nhất? Bài 2.Các bước lưu văn bản mới vào ổ đĩa D? Bài 3. Các bước mở văn bản mới. Các bước mở văn bản cũ? Bài 4: Nêu các bước tạo bảng trong văn bản? Bài 5: Hãy nêu các bước chèn thêm dòng vào bảng?
  4. Bài 6: Hãy nêu các bước chèn thêm cột vào bảng? Bài 7: Hình ảnh được chèn vào văn bản với mục đích gì? Bài 8. Thực hiện thao tác xem văn bản trên màn hình trước khi in có lợi ích gì? Bài 9: Hãy nêu các bước chèn hình ảnh vào văn bản? Bài 10: Hãy nêu cách phóng to hình ảnh đã chèn vào văn bản? C. Bài tập thực tế: Bài 1: Khi làm báo tường, bạn Nam muốn thay đổi 1 bức tranh từ góc trên bên trái, sang góc trên bên phải. Bạn quên mất các bước làm. Em hãy viết các bước làm giúp bạn nhé? Bài 2: Khi tạo bảng điểm các môn học, nhập xong điểm tất cả các môn bạn Minh mới phát hiện ra là thiếu cột điểm trung bình môn. Em hãy viết các bước giúp bạn chèn thêm cột điểm trung bình môn vào bảng điểm đó. BGH: Nhóm trưởng duyệt GV ra đề cương Hoàng Thị Tuyết Trần Xuân Thành Trần Xuân Thành