Đề kiểm tra học kì I Tin học Lớp 6 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Đô thị Việt Hưng

doc 4 trang thuongdo99 3690
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I Tin học Lớp 6 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Đô thị Việt Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_i_tin_hoc_lop_6_nam_hoc_2015_2016_truong.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì I Tin học Lớp 6 - Năm học 2015-2016 - Trường THCS Đô thị Việt Hưng

  1. PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS ĐT VIỆT HƯNG Môn:Tin học 6 (Đề lý thuyết) Năm học 2015 - 2016 Thời gian: 45 phút Ngày thi: / /2015 I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Kiểm tra khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh về: - Trình bày và in trang tính - Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng hoặc giảm của cột. - Lọc dữ liệu theo cột. - Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ 2. Kĩ năng: - Biết trình bày khoa học, chính xác. 3. Thái độ: - Có thái độ nghiêm túc, trung thực trong học tập. II. MA TRẬN ĐỀ Vận dụng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TT Nội dung cao TN TL TN TL TN TL TN TL 1 Thông tin và 1 1 1 3 biểu diễn thông (C5) (C3) (C10) tin (0,5đ) (0,5đ) (2đ) 3đ 2 Máy tính và 2 2 phần mềm máy (C2,C6) tính (1đ) 1đ 3 Luyện tập 1 1 chuột (C9) (1đ) 1đ 4 Hệ điều hành. 2 1 3 Hệ điều hành (C7,C8) (C1) Windows (1đ) (0,5đ) 1,5đ 5 Tổ chức thông 1 1 2 tin trong máy (C4) (C11) tính (0,5đ) (3đ) 3,5đ Tổng 6 2 2 1 11 3đ 1đ 3đ 3đ 10đ 30% 10% 30% 30%
  2. PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN ĐỀ THI HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS ĐT VIỆT HƯNG Môn:Tin học 6 (Đề lý thuyết) Năm học 2015 - 2016 Thời gian: 45 phút Ngày thi: / /2015 I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Hãy ghi vào giấy kiểm tra những đáp án em cho là đúng: Câu 1. Theo em, Windows XP là phần mềm: A. Ứng dụng B. Chơi game C. Hệ thống D. Gõ văn bản Câu 2. Các thông tin trong bộ nhớ ngoài sẽ: A. Được lưu trữ lâu dài B. Thông tin sẽ mất đi khi tắt máy C. Chỉ lưu trữ trong quá trình máy tính làm việc D. Lưu trữ trong một ngày Câu 3. Thông tin trong máy tính được biểu diễn như thế nào? A. Chỉ gồm hai kí tự 0 và 1 B. Được biểu diễn dưới dạng các dãy bit C. Dưới dạng âm thanh D. Dưới dạng văn bản Câu 4. Khi một thư mục chứa các thư mục bên trong, thư mục ngoài gọi là gì? A. Thư mục mẹ B. Thư mục conC. Tệp tinD. Tất cả đều đúng Câu 5. Các dạng thông tin cơ bản là ? A. Âm thanh B. Văn bản C. Hình ảnh D. Câu A, B, C đúng Câu 6. Các khối chức năng trong máy tính bao gồm: A. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, các thiết bị vào/ra B. Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ C. Các thiết bị vào/ra, bộ nhớ D. Bộ xử lí trung tâm, thiết bị vào/ra Câu 7. Tên tệp tin gồm mấy phần? A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn Câu 8. Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính? A. Phần mềm Mario; B. Phần mềm soạn thảo văn bản; C. Phần mềm Hệ điều hành; D. Phần mềm học tập. II. TỰ LUẬN. (6 Điểm) Câu 9 (1 điểm) Hãy nêu những thao tác chính với chuột. Câu 10 (2 điểm) Có mấy dạng thông tin cơ bản? Đó là những dạng nào? Cho ví dụ đối với từng dạng thông tin. Câu 11 ( 3 điểm ) : Cho hình vẽ sau : D : \ Hoctap Tunhien Montoan Monli Montin Tin6.doc Tin7.doc Xahoi Monvan Monsu Baihat a) Hãy viết đường dẫn đến tệp tin Tin6.doc ? b) Thư mục mẹ của Hoctap là thư mục nào ? Của Monli là thư mục nào ? c) Trong thư mục Tunhien có bao nhiêu tệp tin và thư mục con, hãy kể tên ? Chúc các em làm bài tốt!
  3. PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM TRƯỜNG THCS ĐT VIỆT HƯNG CHẤM THI HỌC KÌ I Năm học 2015 - 2016 MÔN TIN HỌC 6 (Đề lý thuyết) Thời gian: 45 phút Ngày thi: / /2015 I. TRẮC NGHIỆM: Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 C A A,B A D A B C 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm) Bài Đáp án Điểm Câu 9 * Các thao tác chính với chuột là: (1 đ) - Di chuyển : giữ và di chuyển chuột trên mặt phẳng. - Nháy chuột: nhấn nhanh nút trái chuột và thả tay. 1 đ - Nháy đúp chuột: nhấn nhanh hai lần liên tiếp nút trái chuột . - Nháy phải chuột: : nhấn nhanh nút phải chuột và thả tay. - Kéo thả chuột : Nhấn giữ nút trái chuột, di chuyển chuột đến vị trí đích và thả tay để kết thúc thao tác. Câu 10 * Có 3 dạng thông tin cơ bản. Đó là các dạng: văn bản, hình ảnh, 1đ (2 đ) âm thanh. Ví dụ: - Thông tin dạng văn bản: sách, báo, tạp chí, . . . 1đ - Thông tin dạng hình ảnh: Những hình vẽ minh họa trong sách báo, bức tranh, ảnh, . . . - Thông tin dạng âm thanh: Tiếng chim hót, tiếng trống trường, tiếng đàn, . . . a)D:\Hoctap\tunhien\montin\tin6.doc 1 đ Câu 11 b)Thư mục gốc là D:\ 1 đ (3 đ) c) Trong thư mục Tunhien có 3 thư mục con là: Montoan, Monli, 1 đ Montin. Có 2 tệp tin là Tin6.do , Tin7.doc Người ra đề Tổ trưởng chuyên môn Ban giám hiệu Nguyễn Thị Thu Phương Nguyễn Thị Thu Phương